HSY ja Hoas jakavat paperisia biojätepusseja opiskelija-asukkaiden käyttöön. Jakelun tavoitteena on saada enemmän biojätettä kiertoon ja hyödynnettäväksi HSY:n ekoteollisuuskeskuksessa.

Biojätteen lajittelulla ja kierrätyksellä on monia hyötyjä ilmaston ja kiertotalouden näkökulmasta. Erilliskerätystä biojätteestä saadun mullan mukana arvokkaat ravinteet, kuten typpi ja fosfori, palautuvat kiertoon. Biojätteen kierrätys edistää ilmastotavoitteita, sillä biojätteestä tehdään uusiutuvaa energiaa. Tuotettu multa toimii myös hiilinieluna.

Jakelussa on mukana yli 1 900 Hoasin asuntoa. Niistä jokainen kotitalous saa 80 biojätepussia, mikä riittää noin puoleksi vuodeksi. Jaettavat biojätepussit kestävät hyvin rasvaa ja kosteutta.

Pari vuotta sitten pussien jakelussa saatiin erinomaiset tulokset. Kiinteistöiltä kerättiin 15 prosenttia enemmän biojätettä verrattuna vuotta aikaisempaan ajankohtaan.

– Kotiin tuodut biojätepussit helpottavat biojätteen lajittelun aloittamista. Asukaskyselyymme vastanneista noin viidennes ei lajitellut biojätteitä aikaisemmin. Heistä yli 70 prosenttia aloitti lajittelun saatavilla olevien pussien ansiosta, kertoo HSY:n projektipäällikkö MaijaPalomäki.

Biojätteen lajittelusta merkittävää hyötyä ilmastolle

Asukkaiden lajittelemasta biojätteestä 92 prosenttia voidaan hyödyntää mullan valmistuksessa ja biokaasun tuotannossa. Pääkaupunkiseudun biojätteet käsitellään Espoon Ämmässuolla sijaitsevassa HSY:n ekoteollisuuskeskuksessa.

– Erilliskerätyn biojätteen määrä kasvoi vuoden 2020 aikana kolme prosenttia pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella. Ekoteollisuuskeskuksessamme siitä syntyi lähes 11 000 MWh sähköä, jolla ajaisi sähköautolla yli 900 kertaa maapallon ympäri. Lisäksi tuotimme biojätteestä yli 7000 tonnia kompostia mullan raaka-aineeksi, kertoo HSY:n ympäristöasiantuntija Hanna Tukiainen.

Paperinen biopussi paras vaihtoehto

Biojätteen osuus polttoon menevästä sekajätteestä on noin 40 prosenttia pääkaupunkiseudulla. Vain lajiteltu biojäte pystytään hyödyntämään tehokkaasti.

Biojätteen tulee aina olla pakattua, kun sen vie jätetilan biojäteastiaan. Tämä hillitsee hajuja, sotkua ja haittaeläimiä.

Suosittelemme käyttämään paperista pussia biojätteen pakkaamiseen pääkaupunkiseudulla. Paperipussi on paras vaihtoehto, sillä se hajoaa hyvin biojätteen käsittelyprosessissa. Ilmaisen biojätepussin saa esimerkiksi irtokarkkipussista, muropaketista tai sanomalehdestä. Tavallista muovipussia ei voi käyttää, koska se ei maadu.

Lisää aiheesta
Biojäte/HSY

Kuva: HSY

Viimeisimmät artikkelit