Yli puolet Helsingin hiilidioksidipäästöistä tulee lämmityksestä. Yksittäisen ihmisen vaikuttavin ilmastoteko on vaatia omaan taloyhtiöönsä energiaselvitys. Tiimipäällikkö Aleksi Heikkilä herättelee taloyhtiöitä työkseen.

Aleksi Heikkilä aloitti helmikuussa Energiarenessanssi-tiimin vetäjänä kaupunkiympäristön toimialalla. Tiimin tarkoitus on tarjota taloyhtiöille insinööriosaamista energiatehokkuusremontteja vauhdittamaan. Jos siis taloyhtiössä pidetään energiakorjaukseen ryhtymistä liian vaivalloisena, tilanteeseen saa kaupungin ammattilaisten neuvoja.

– Emme ole suunnittelijoita emmekä muutoinkaan hoida alan konsulttien töitä. Sen sijaan meiltä saa esimerkiksi tietoa erilaisista energiaratkaisuista tai apua selvitysten kilpailuttamiseen.

Energiarenessanssi-tiimiin on tarkoitus saada töihin vielä yhdeksän ihmistä, ja rekrytoinnit on aloitettu. Työmaata heillä riittää, sillä valtaosasssa Helsingin taloyhtiöistä on energiatehokkuudessa puutteita. Ne kannattaa korjata jo taloudellisin perustein.

Energiatehokkuus kiinnostaa taloyhtiöitä, mutta esimerkiksi tiedon puute ja alkuun pääsemisen hankaluus voivat olla esteitä energiaremonttien etenemiselle. Jatkossa kaupungilta voi tilata energia-asiantuntijan vaikka yhtiö- tai hallituksen kokoukseen.

Pienempiä hoitovastikkeita

Heikkilä aloitti kaupungin palveluksessa vuonna 2018 Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeessa, jossa energiatehokkuutta edistettiin dataa hyödyntämällä. Mukana hankkeessa oli energiaremonteista motivoituneita taloyhtiöitä.

Erilaiset lämpöpumput ja lämmön talteenotto ovat taloyhtiöille yleensä taloudellisesti todella kannattavia ja viisaita ratkaisuita. Heikkilä nostaa esimerkiksi maalämmön, joka on jo pidempään ollut pientaloille hyvä lämmönlähde mutta on alkanut viime vuosina kiinnostaa myös taloyhtiöitä.

– Kivelänkadulla Oopperaa vastapäätä on taloyhtiö, joka siirtyi maalämpöön helsinkiläisistä taloyhtiöistä ensimmäisenä vuonna 2012. Sen jälkeen niitä on tullut muutama vuosittain.

Maalämpö ei sovi kaikille taloyhtiöille, este voi olla vaikkapa sijainti pohjavesialueella. Tällainen kohde on esimerkiksi vanhassa Vuosaaressa Lokkisaarentiellä.

– Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeen aikana taloyhtiölle tilattiin energiaselvitys, jossa haluttiin löytää taloyhtiölle paras kokonaisratkaisu energiankulutuksen pienentämiseksi. Selvityksen mukaan ilma-vesilämpöpumppu yhdistettynä aurinkosähköön osoittautui kannattavimmaksi vaihtoehdoksi.

Esitys on nyt menossa taloyhtiön yhtiökokoukseen, ja jos se hyväksytään, osakkaille on tulossa merkittäviä energiasäästöjä.

Energiaremontit eivät tyypillisesti nosta yhtiövastiketta eli ne pyritään toteuttamaan niin sanotusti vastikeneutraalisti. Taloyhtiöiden energiakorjauksiin houkuttavat myös ARAn (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) tuet, joita on tarjolla ainakin vuoden 2022 loppuun asti.

– Asukkaita huojentaa tieto, että energiakorjaus ei ole mikään putki- tai julkisivuremontti.


Teksti ja kuva: Kirsi Riipinen

Hiilineutraali Helsinki 2035

  • Helsingin kaupunkistrategiassa tavoitteena on hiilineutraali Helsinki vuoteen 2035 mennessä.
  • Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma kertoo, kuinka Helsinki pääsee päästövähennyksissä oikealle uralle. Ilmastovahdissa voit seurata tavoitteiden toteutumista.
  • Energiarenessanssi on olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamista ja uusiutuvan energian lisäämistä peruskorjausten yhteydessä. Toimintamallissa keskitytään erityisesti yksityiseen asuinkerrostalokantaan.
  • Kaupunki pyrkii omien toimenpiteidensä avulla järjestämään asiat niin, että ilmastoystävällinen elämä olisi helsinkiläisille mahdollisimman helppoa.
  • Helsingin ilmastoteot -sivustolta saat lisätietoa kaupungin ilmastotyöstä.

Viimeisimmät artikkelit