PlastLIFE

PlastLIFE-hankkeen tavoitteena on edistää Suomen kansallisen muovitiekartan toimeenpanoa ja päämääriä koskien muoveista aiheutuvien haittojen minimointia, kulutuksen vähentämistä, muovien kierrätyksen tehostamista ja muoville vaihtoehtoisten ratkaisujen löytämistä.

 

Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus ja hankekonsortiossa on sen lisäksi 16 partneria. Hankkeen työpaketeissa keskitytään prosessien ja materiaalien kehittämiseen, tuotesuunnitteluun, roskaantumisen ehkäisemiseen, haitallisten aineiden analytiikan kehittämiseen, eri muovijätteiden kierrätyksen kehittämiseen, osaamisen lisäämiseen sekä viestintään.

 

Lisätietoa löytyy PlastLIFE-hankkeen verkkosivuilta.

 

Helsingin osahanke: Muovit kaupungin infra- ja viherrakentamisessa

Helsingin osahankkeen tavoitteena on edistää muovin kiertotaloutta ja vähentää muovin haitallisia vaikutuksia infra- ja viherrakentamisessa. Kaupunki pyrkii luopumaan tarpeettomasta muovin käytöstä. Lisäksi tavoitteena on parantaa muovin kierrätystä ja selvittää mahdollisuuksia korvata neitseellistä muovia kierrätysmuovilla tai muilla materiaaleilla.

 

Osahankkeessa kartoitetaan infra- ja viherrakentamisen muovivirtoja ja tunnistetaan vaikuttavuudeltaan niistä merkittävimmät. Uudenlaisia ratkaisuja ja toimintatapoja kehitetään analysoimalla rakentamisen suunnittelu- ja hankintaprosesseja, kartoittamalla markkinoita ja olemassa olevia ratkaisuja sekä toteuttamalla käytännön pilotteja.

 

Vastuut ja lisätietoja

Osahankkeen toteutuksesta Helsingin kaupungilla vastaa projektipäällikkö Erik Nyroos (+358406578190, etunimi.sukunimi@hel.fi). Toteutusta tukevat myös kaupungin ympäristöasiantuntija Leona Silberstein ja projektinjohtaja Virpi Nikulainen.

Hankkeen päätoteuttaja on Suomen ympäristökeskus SYKE, missä hankkeen toteutuksesta vastaa hankevetäjä, erikoistutkija Helena Dahlbo (etunimi.sukunimi@syke.fi).

Tämän hankesivuston tuottamiseen on saatu rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Tämän sivun sisältö edustaa ainoastaan PlastLIFE-hankkeen näkemyksiä, joista CINEA/Euroopan komissio ei ole vastuussa.

Hankkeen kotisivut

Suomen muovitiekartta