Food waste ecosystem − ruokahävikin vähentäminen ja hävikkiruoan hyödyntäminen

Hankkeen tavoitteena on luoda pääkaupunkiseudulle yhteinen kiertotaloutta tukeva ruoan ekosysteemi. Ideana on tunnistaa kohtia, joissa voidaan tehostaa nykyistä prosessia (ruokahävikin vähentäminen), hyödyntää ruokahävikkiä tehokkaasti sekä luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia (ruokahävikistä bisnestä). Hanke luo uudenlaisia mahdollisuuksia yhteistyölle, toisilta oppimiselle ja hyvien käytäntöjen jakamiselle. Laajan ekosysteemikehittämisen rinnalla hanke toteuttaa käytännön pilotteja ja osallistaa toimialan edustajia, sidosryhmiä ja asiakkaita parhaiden mahdollisten ratkaisujen luomiseksi. Hanke tukee pääkaupunkiseudun kuntien kestävää kehitystä ja hiilineutraaliustavoitteita ja toteuttaa hyvin kahden mukana olevan kaupungin, Helsingin ja Vantaan kaupunkistrategioita ja elinvoimaohjelmia. Hanke on hyvin linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (17 kpl) kanssa, jotka ohjaavat kaupunkien kehittämistä. Hankkeen koordinoinnista vastaa Vantaan kaupungin elinkeinopalvelut.

 

Helsingin osahanke

Helsinki on päätoteuttaja ja koordinoija hankkeen työpaketissa 2. Siinä analysoidaan ravitsemispalveluiden nykyisiä toimintatapoja ja hävikin syntymekanismeja sekä kehitetään ja pilotoidaan korjaavia toimenpiteitä hävikin vähentämiseksi. Lisäksi kehitetään hyödyntämistapoja ylijääneelle, mutta syömäkelpoiselle ruoalle, niin julkisissa kuin yksityisissä kohteissa, mm. ruoka-avun kautta yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa. Työpaketissa osallistetaan vahvasti käyttäjät jakamaan näkemyksiään ja kehittämään toimintaa entistä paremmin heidän tarpeitaan vastaavaksi. Pilottien tuloksista viestitään laajasti, minkä lisäksi hankkeeseen osallistuvien toimijoiden henkilöstölle järjestetään koulutusta. Hankkeessa käyttöön valitut ratkaisut sisällytetään henkilökunnan toimintaohjeistuksiin ja jalkautetaan laajemmin käyttöön.

 

Hanke on osa HEVi-ohjelmaa. Lisätietoja koko hankkeen osalta saa hankkeen omilta sivuilta ja Helsingin osahankkeen toimenpiteiden etenemisestä myös Kiertotalousvahdista (toimenpiteet 17 Ruokahävikin vähentäminen ja 18 Hävikkiruoan hyödyntäminen).