Tavoitteena auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 20 miljoonalla tonnilla vuosittain 2030 mennessä ja saavuttaa hiilineutraali tuotanto 2035 mennessä

Neste

Osana ilmastotavoitteitamme sitouduimme vähentämään ja kompensoimaan työntekijöidemme liikematkojen päästöjä käyttämällä omaa uusiutuvaa lentopolttoainettamme. Vuonna 2020 tavoite toteutettiin yhdessä ilmailualan yhteistyökumppaniemme, kuten Finnairin kanssa ja se tarjoaa muille yrityksille esimerkin siitä, miten liikematkustuksesta aiheutuvia päästöjä on mahdollista vähentää uusiutuvaa lentopolttoainetta hyödyntämällä. Tavoitteenamme on saattaa ratkaisu yritysten, julkisten laitosten ja muiden organisaatioiden käyttöön ja auttaa heitä täyttämään kunnianhimoisia ilmastositoumuksiaan. Tämän lisäksi, vuonna 2020 autoimme asiakkaitamme vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä yhteensä 10 miljoonalla CO2e-tonnilla uusiutuvien tuotteidemme avulla.

2021

Åtaganden

Vuonna 2020 asettamamme tavoitteet:

Tavoitteenamme on vähentää asiakkaiden kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujemme avulla vähintään 20 miljoonalla CO2e-tonnilla vuodessa vuoteen 2030 mennessä sekä tehdä tuotannostamme hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä.

Osana toista tavoitettamme – tehdä tuotannostamme hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä – tavoitteenamme on siirtyä käyttämään 100 %:sti uusiutuvaa sähköä globaalisti vuoteen 2023 mennessä. Edistääksemme tätä Neste on esimerkiksi lisännyt uusiutuvan sähkön käyttöä Porvoon jalostamolla ja olemme jo solmineet vuoden 2021 aikana uuden tuulivoimasopimuksen tuulivoimayhtiö Ilmattaren kanssa.

Prestationer

Inga prestationer för iår.

2020

Åtaganden

Olemme sitoutuneet kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin.

Tavoitteenamme on vähentää asiakkaiden kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujemme avulla vähintään 20 miljoonalla CO2e-tonnilla vuodessa vuoteen 2030 mennessä. Aiomme saavuttaa tavoitteemme tarjoamalla uusiutuvia, vähäpäästöisiä ja kiertotalousratkaisuja tie-, lento- ja laivaliikenteen sekä muovi- ja kemianteollisuuden käyttöön. Vuonna 2020 autoimme asiakkaitamme vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä yhteensä 10 miljoonalla CO2e-tonnilla uusiutuvien tuotteidemme avulla.

Tarjoamme asiakkaillemme uusiutuvia ja kiertotalousratkaisuja, mutta meidän on myös vähennettävä oman toimintamme suoraa ilmastovaikutusta. Siksi olemme sitoutuneet saavuttamaan myös hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä. Seuraamme ja analysoimme säännöllisesti oman tuotantomme kasvihuonekaasupäästöjen lähteitä. Lisäksi arvioimme jatkuvasti tapoja vähentää tuotantomme päästöjä.

Prestationer

Tavoitteenamme on saavuttaa hiilineutraali tuotanto vuoteen 2035 mennessä. Vuoden 2020 loppuun mennessä olemme tunnistaneet jo noin 80 erilaista keinoa tuotannon kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Osa tunnistetuista keinoista on jo aloitettu. Näihin keinoihin kuuluu esimerkiksi uusiutuvan sähkön käytön lisääminen ja uusiutuvan sähkön osuuden lisääminen 100 %:iin vuoteen 2023 mennessä. Monet konkreettiset toimenpiteet liittyvät energiatehokkuuden parantamiseen entisestään kaikilla jaloistamoillamme, ja Porvoon jalostamon huoltoseisokin yhteydessä tehtiin useita toimenpiteitä, jotka parantavat energiatehokkuutta ja vähentävät päästöjä. Vuonna 2020 Neste myös jatkoi monia innovaatiohankkeita yhteistyökumppaniensa kanssa, joista esimerkkinä on EU-rahoitteinen MULTIPHLY-hanke, jossa pilotoidaan uusiutuvan vedyn tuotantoa Nesteen Rotterdamin biojalostamon yhteydessä.

Toisena ilmastositoumuksenamme on vähentää asiakkaiden kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujemme avulla vähintään 20 miljoonalla CO2e-tonnilla vuodessa vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2020 autoimme asiakkaitamme vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 10 miljoonalla CO2e-tonnilla Nesteen uusiutuvia tuotteita käyttämällä. Viimeisen kuuden vuoden aikana Nesteen uusiutuvat tuotteet ovat auttaneet asiakkaitamme vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä yhteensä lähes 50 miljoonalla CO2e-tonnilla. Vuonna 2020 uusiutuvien tuotteiden osuus oli yli 90 % Nesteen vertailukelpoisesta liikevoitosta.

2019

Åtaganden

  • Uusiutuvan dieselin käytöllä asiakkaamme voivat vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 50–90 % koko tuotteen elinkaaren aikana fossiiliseen dieseliin verrattuna.
  • Vuonna 2023 valmistamallamme määrällä uusiutuvaa dieseliä asiakkaamme saavuttavat 14 miljoonan tonnin kasvihuonekaasujen päästövähenemän raakaöljypohjaiseen dieseliin verrattuna.

Prestationer

  • Kaikki asiakkaillemme toimitettu uusiutuva diesel mahdollisti 50–90 % kasvihuonekaasujen vähenemän koko tuotteen elinkaaren aikana fossiiliseen dieseliin verrattuna.
  • Vuonna 2019 valmistamallamme määrällä uusiutuvaa dieseliä asiakkaamme saavuttivat 9,6 miljoonan tonnin kasvihuonekaasujen päästövähenemän. Määrä vastaa 1,5 miljoonan keskiverto EU-kansalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä tai 3,5 miljoonan henkilöauton poistamista vuodeksi liikenteestä.

2018

Åtaganden

  • Uusiutuvan dieselin käytöllä asiakkaamme voivat vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 50–90 % koko tuotteen elinkaaren aikana fossiiliseen dieseliin verrattuna.
  • Vuonna 2022 valmistamallamme määrällä uusiutuvaa dieseliä asiakkaamme saavuttavat 9,0 miljoonan tonnin kasvihuonekaasujen päästövähenemän.

Prestationer

  • Kaikki asiakkaillemme toimitettu uusiutuva diesel mahdollisti 50–90 % kasvihuonekaasujen vähenemän koko tuotteen elinkaaren aikana fossiiliseen dieseliin verrattuna.
  • Vuonna 2018 valmistamallamme määrällä uusiutuvaa dieseliä asiakkaamme saavuttivat 7,9 miljoonan tonnin kasvihuonekaasujen päästövähenemän. Määrä vastaa 1,2 miljoonan keskiverto-EU-kansalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä tai kolmen miljoonan henkilöauton poistamista vuodeksi liikenteestä

Yrityksen kuvaus

Neste tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi.

Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi.

Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina.

Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle.

Vuonna 2020 Nesteen liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa, ja 94 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista.

Lisätietoja:

neste.fi

Salla Ahonen
vastuullisuusjohtaja
salla.ahonen@neste.com

Neste logo