Testasimme päällystysprosessin automaattista polttoaineenkulutusmittausta ja reaaliaikaista raportointia

NCC Suomi Oy

Vuoden ilmastotekomme

NCC ja Väylä tekivät yhdessä pilottihankkeena digikokeilun, jossa testattiin päällystysprosessin automaattista polttoaineenkulutusmittausta ja reaaliaikaista raportointia, joiden tietoja käytettiin CO2-päästölaskennan pohjana.

2018

Åtaganden

Tavoitteena on vähentää CO2-päästöjä 50 % vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoteen 2015.

Vähennämme päästöjä mm. seuraavien keinojen kautta:

  • digitaalisuus, energiatehokkuus, resurssiviisaus,
  • uusiutuvat energiaratkaisut sekä rakennusten ympäristösertifioinnit.
  • Tarjoamme asiakkaillemme ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta järkeviä ratkaisuja.
  • Mahdollistamme yhteiskunnan sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Prestationer

  • Vuoden 2017 CO2-päästömme koko konsernissa olivat 32 % pienemmät kuin vuonna 2015. Olemme hyvällä matkalla kohti 50 % vähennystä vuoteen 2020. Keinoina ovat mm. uusiutuvan sähkön hyödyntäminen ja energia- ja materiaalitehokkuuden lisääminen tuotannon optimoinnilla ja kestävää kehitystä edistävillä työtavoilla.
  • Vuoden 2018 aikana Vastuullisen työmaan toimintamallimme otettiin käyttöön rakennustyömailla ympäri Suomen. Vastuullisen työmaan toimintamallilla helpotamme kestävien työtapojen ja käytäntöjen löytämistä. Toimintamallin avulla esim. Tampereella osa työmaista on päässyt sekajäteasteessa jo alle 30 prosentin.
  • Koulutimme vuonna 2018 tuotannosta yli 40 henkilölle kestävää kehitystä ja ympäristöjohtamista talonrakentamisessa.
  • Vantaalle rakennetulle asuntokohteelle myönnettiin Joutsenmerkki. Talo on Suomen suurin Joutsenmerkin saanut rakennuskohde. Joutsenmerkin kriteerit täyttäessään rakennus on elinkaarinäkökulmasta ympäristöystävällinen, siinä on hyvä sisäilma ja siinä käytetyt rakennusmateriaalit ovat turvallisia ja terveellisiä.
  • NCC ja Väylä tekivät yhdessä pilottihankkeena digikokeilun, jossa testattiin päällystysprosessin automaattista polttoaineenkulutusmittausta ja reaaliaikaista raportointia, joiden tietoja käytettiin CO2-päästölaskennan pohjana.

Yrityksen kuvaus

NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. NCC:n visio on uudistaa toimialaa ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC rakentaa tulevaisuuden työskentely-, asumis- ja toimintaympäristöjä vastuullisesti, luoden ihmisten ja ympäristön välistä kestävää vuorovaikutusta. www.ncc.fi

NCC logo