Viherkerroin

Viherkerroin Helsingin kaupungin käytössä

Helsingin asemakaavoituksessa on käytössä viherkerroin, jonka avulla pyritään varmistamaan riittävän viherpinta-alan säilyminen tonteilla ja samalla ehkäisemään hulevesitulvia. Viherkerroin kuvaa, kuinka paljon tontilla on kasvillisuutta ja vettä viivyttäviä ratkaisuja suhteessa tontin pinta-alaan.

Lue lisää viherkerroin menetelmästä englanniksi: Green factor tool

 

Alueellinen viherkerroin

Ruotsissa C/O City –hankkeessa kehitetty alueellinen viherkerroin -työkalu täydentää tonttikohtaista viherkerrointa ja tarkastelee ekosysteemipalveluja laajasti alueellisella ja kaupunginosan tasolla.

Alueellinen viherkerroin huomioi kaikki alueella olevat kasvulliset ja vesialueet, joilla on positiivinen vaikutus paikan ekosysteemeille ja ekosysteemipalveluille, eli luonnon tuottamille hyödyille kuten vedenpuhdistukselle, melunvaimennukselle ja terveyshyödyille.

Alueellinen viherkerroin kannustaa luomaan monitoiminnallisia viheralueita ja tarjoaa mahdollisuuden käsitellä samanaikaisesti monia tärkeitä kysymyksiä, kuten ilmastonmuutokseen sopeutumista ja hyvää ääniympäristöä. Työkalu edistää eri sektoreiden välistä yhteistyötä, jossa toimijat pystyvät yhdessä luonnostelemaan luontopohjaisia ratkaisuja omissa hankkeissaan ja keskustelemaan niistä.

Alueellisen viherkerrointyökalun materiaalit käännettiin suomeksi Virtuaalivehreä -hankkeessa. Tutustu myös hankkeessa laadittuun Luonnolliseksi rakennettu -julkaisuun sekä hankkeen muihin tuotoksiin hankkeen verkkosivuilla.

  • Alueellinen viherkerroin –työkalu

 

Vihreän infrastruktuurin edistämiseen tähtääviä hankkeita: