Energian kulutus väheni maltillisilla investoinneilla

UFF

Vuoden ilmastotekomme

Energian kulutus väheni maltillisilla investoinneilla!

2019

Sitoumukset

 1. Uudelleenkäyttökelpoisten vaatteiden talteenotto ja kerättyjen vaatteiden optimoitu uudelleenkäyttöaste
 2. Kiinteistöjen energian kulutuksen vähentäminen ja fossiilivapaiden energialähteiden käytön lisääminen
 3. Uusiutuvan polttoaineen suhteellisen osuuden kasvattaminen oman vaatekeräyksen logistiikassa
 4. Muovikassien käytön aiheuttamien ympäristövaikutusten huomioiminen: 25 % vähennys lähtötavoitteesta 2016.
 5. Ympäristönäkökohtien huomioimisen osuuden kasvu rahoitettavissa globaalikehityshankkeissa
 6. Kuluttajien ympäristötietoisuuden ja kestävän kehityksen tietoisuuden vahvistaminen ja lisääminen.

Saavutukset

 1. Vaatelahjoitusten kokonaismäärä 15,12 miljoonaa kiloa (+4 prosenttia vuodesta 2018). Kerättyjen vaatteiden optimoitu jälleenkäyttöaste, 94,8 % vaatelahjoituksista ohjattiin uudelleenkäyttöön joko vaatteena tai materiaalina.
 2. Vuonna 2019 toteutetussa energiakatselmuksessa todettiin kohdekatselmuksen osalta, että säätiön toimipisteissä on edellisen energiankatselmuksen jälkeen suoritettu useita energiatehokkuustoimenpiteitä kuten lv-koneiden käyttöajan säätö, yleis- ja ulkovalaistuksen uusiminen sekä ilmalämpöpumppujen asennus. Toimenpiteet ovat osoittautuneet tehokkaiksi ja lajittelukeskuksen energiankulutus on vähentynyt 14 % edellisestä mittauksesta. Energiatoimijoita on kilpailutettu ja käyttösähköstä yli 85 % fossiilivapaata energiaa.
 3. Uusiutuvan polttoaineen osuus omista kuljetuksista on kasvanut liki 60 %.
 4. Muovikassien 25 % vähennys on toteutunut. Muovikassien vähentäminen onnistui, vaikka UFF:n myymälöiden lukumäärä sekä asiakasmäärä on noussut. Vuoden 2017 lähtötasosta toteuma oli -17 % ja vuoden 2018 toteuma -60 %. Vuoden 2019 toteuma oli -26 % vuoden 2016 tasoon nähden. UFF:n myymälöiden muovikassit on valmistettu kierrätysmateriaalista. Asiakkaille on vaihtoehtona tarjolla myös Reilun kaupan sertifioidusta puuvillasta valmistettuja kestokasseja.
 5. Vuonna 2019 lähtötasona on tuetuista hankkeista 26 % suoranaisia ympäristöhankkeita.
 6. Vaatekierrätyksen ympäristöhyötyjen esiintuominen sosiaalisessa mediassa lisäten uudelleenkäyttöön lahjoitettujen vaatekilojen määrää. UFF:n sosiaalisen median tilien tavoitettavuus tuplaantui edellisvuoteen verrattuna.

U-landshjälp från Folk till Folk i Finland sr

U-landshjälp från Folk till Folk i Finland sr (UFF) on yleishyödyllinen säätiö, joka toimii ilmaston ja globaalikehityksen hyväksi. Säätiön yleishyödyllisen toiminnan perustana on uudelleenkäyttöön soveltuvien vaatteiden kierrätys. Vaatteet lajitellaan käytettäväksi uudelleen samaan tarkoitukseen, johon ne on alun perin suunniteltu. Tämän jälkeen lajitellut vaatteet myydään joko omissa varainhankintamyymälöissä tai tukkuerissä. Vaatemyynnin tuotolla ylläpidetään kotimaan vaatekierrätyspalvelua ja rahoitetaan vuosittain noin 30 kehitysyhteistyöhanketta Afrikassa ja Aasiassa.

UFF:n vaatekeräys toimii 5,4 miljoonan suomalaisen kotipaikkakunnalla 281 kunnassa. 1533 keräyspisteessä on yli 3400 keräyslaatikkoa.

UFF logo