St1 rakentaa maailman syvintä päästötöntä geotermisen energian lämmöntuotantolaitosta

St1 Oy

Vuoden ilmastotekomme

Saimme onnistuneesti tehtyä Otaniemen stimuloinnin, joka oli tärkeä vaihe geotermisen lämpölaitoksen tulevaisuuden toiminnan kannalta. Toinen tärkeä saavutus vuonna 2018 oli yhteisyrityksemme TuuliWattin markkinaehtoisen tuulipuiston investointipäätös ja rakentamisen aloittaminen.

2018

Sitoumukset

  • Tarjoamme uusia vähäpäästöisiä geotermiseen lämpöön perustuvia ratkaisuja Helsinkiin.
  • Valmistamme omaan tuotekehitykseemme perustuvalla teknologialla Suomessa jätteistä ja prosessitähteistä lähes hiilineutraalia etanolia liikennepolttonesteen biokomponentiksi.
  • Tutkimme ja kehitämme kestävän hiilikierron kautta synteettisiä polttoaineita liikenteeseen.
  • Tutkimme hiilensidonnan mahdollisuuksia ilmastotavoitteiden tukemiseksi ja tarjoamme yritysasiakkaillemme mahdollisuuden kompensoida ostamiensa polttoaineiden päästöt Compensate-säätiön kautta.
  • Edistämme kilpailukykyisen ja puhtaan sähkön saatavuutta, jotta Suomi pystyisi saavuttamaan kansalliset ilmastotavoitteensa.

Saavutukset

  • Olemme osallisina CLC Smart and Clean päästötön pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä, jossa pilotoimme kahta RED95 bussia. Teemme kaiken aikaa töitä lisätäksemme RED95:n käyttöä kaupunkiliikenteessä.
  • Olemme jatkaneet geotermisen pilottilaitoksen rakentamista ja onnistuneesti testasimme kesällä 2018 vedenvirtaamista ensimmäisessä valmiissa 6,4 kilometrin kaivossa. Olemme jatkaneet keskusteluja pk-seudun energiayhtiöiden kanssa, jotta pystyisimme tarjoamaan vähäpäästöistä, geotermiseen lämpöön perustuvaa kaukolämpöä alueelle. Lisäksi olemme jatkaneet maalämpöön perustuvien energiaratkaisujen tarjoamista ja tekemistä pk-seudulla.
  • Jätteistä ja tähteistä tuotettavan lähes hiilineutraalin etanolin tuotantokapasiteetti oli vuoden 2018 lopussa noin 28 miljoonaa litraa. Vuoden 2018 aikana Kajaanin Cellunolix ® laitoksen, jossa sahanpurusta valmistetaan etanolia, tuotantokapasiteetin parantamistoimia ja kehitystyötä jatkettiin.
  • Yhteisyrityksemme TuuliWatti teki kesällä 2018 investointipäätöksen rakentaa Suomen ensimmäisen markkinaehtoisen tuulipuiston. TuuliWatti tuotti 1 255 GWh puhdasta tuulisähköä vuonna 2018, joka vastasi 21 % Suomen tuulivoimatuotannosta.

Yrityksen kuvaus

St1 on pohjoismainen energiayhtiö, joka toteuttaa toiminnassaan visiotaan olla johtava CO2 -hyvän energian valmistaja ja myyjä. Yhtiö tutkii ja kehittää liiketaloudellisesti kannattavia, ympäristöä säästäviä energiaratkaisuja. St1:n energiapalveluihin ja – tuotteisiin kuuluu tuulesta sähköä, maasta lämpöä ja jätteistä ja tähteistä korkeaseosetanolia. Yhtiöllä on bioetanolin tuotantolaitoksia Suomessa ja Ruotsissa, jalostamo Göteborgissa sekä noin 1 500 aseman verkosto Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. www.st1.fi

ST1 logo