Kohti kestävää menestystä – autamme asiakkaitamme luomaan kestävää yhteiskuntaa, jossa ihmiset ja luonto kukoistavat

Ramboll Finland Oy

Toteutimme vuonna 2020 yhdessä asiakkaittemme kanssa lukuisia ilmastotavoitteita edistäviä projekteja, joista esimerkkeinä mainittakoon:

 • Ilmastokestävän kaavoituksen tarkistuslista, Pirkanmaan ELY-keskus.
 • Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavan ilmastovaikutusten arviointi, Espoon kaupunki.
 • Hiedanrannan alueen päästökartoitus ja ilmastovaikutuskeinojen arviointi, Tampereen kaupunki.
 • Päästölaskennan kehittämisprojekti, Senaatti-kiinteistöt.
 • Kestävän liikkumisen ja joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2025, Joensuun kaupunki.

2021

Sitoumukset

Olemme sitoutuneet edistämään asiakkaidemme kanssa Suomen hiilineutraalisuutta 2035.

Sitoudumme vähentämään omasta toiminnastamme aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2030 mennessä tieteeseen perustuvien tavoitteiden mukaisesti (Science based targets).

Laadimme vuoden 2021 aikana tiekartan ja konkreettiset päästövähennystoimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sitoudumme kehittämään liiketoimintamme niin, että voimme tarjota aina kestävän kehityksen mukaisia vaihtoehtoja asiakkaillemme.

 • Laadimme vuoden 2021 aikana yhtiömme koko liiketoimintaa koskevat konkreettiset ilmastotavoitteet, tiekartan ja toimenpiteet vuoteen 2025 mennessä.
 • Käynnistämme vuoden 2021 aikana uusia ilmastopalveluihin liittyviä liiketoimintakokonaisuuksia:
  • Energia-alan suunnittelu- ja konsultointipalvelujen kokonaisuus rakennetaan pohjautumaan uusiutuviin, innovatiivisiin ja kestäviin energiaratkaisuihin.
  • Sustainable Buildings Studio kokonaisuus auttaa kehittämään kestävän ja vähähiilisen rakentamisen suunnitteluratkaisuja ja menetelmiä asiakkaittemme tarpeisiin.
  • Strategic Sustainability Consulting neuvonanto- ja suunnittelukokonaisuus auttaa asiakkaitamme muun muassa johtamaan vähähiilisyyttä ja pääsemään strategisista ilmastotavoitteista käytännön ratkaisuihin.

Saavutukset

Ei saavutuksia saatavilla.

2020

Sitoumukset

Tähtäämme työllämme kokonaisvaltaisiin ratkaisuihin kaupunkien, infrastruktuurin, liikenteen, ympäristön ja rakennusten suunnittelussa, projektinjohdossa ja konsultoinnissa. Suurin vaikuttavuus syntyy 15 500 vuosittaisen projektimme kautta. Jokainen projekti tarjoaa meille mahdollisuuden vaikuttaa ilmastotavoitteisiin.

Investoimme uusien ilmastopalveluiden kehittämiseen, jotta pystymme muun muassa entistä paremmin auttamaan asiakkaitamme asettamaan hankkeille sopivimmat ilmastotavoitteet ja löytämään kustannustehokkaimmat ratkaisut tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tavoittelemme yritysvastuuverkosto FIBSin partnerisopimusta luontopääoman teemalla. Tavoitteena on nostaa luonnon monimuotoisuuden merkitys vahvemmin mukaan ilmastotyöhön.

Uudistamme yhtiömme kestävän kehityksen ohjelman vahvistaen fokusta palveluihin ja toimintamalleihin, joilla voimme merkittävästi auttaa asiakkaitamme saavuttamaan heidän kestävän kehityksen tavoitteensa ja edistämään kehitystä laajemmin alueellisella, kansallisella ja globaalilla tasolla.

Saavutukset

Kehitimme kaksi uutta skaalautuvaa, datapohjaista ilmastopalvelua päästöoptimointiin ja päästöpohjaiseen suunnitteluun.

 • ZERO by Ramboll-palvelukokonaisuus hyödyntää kehittynyttä analytiikkaa, joka auttaa asettamaan kullekin kiinteistö- tai aluekehityshankkeelle sopivimmat vähähiilisyystavoitteet ja saavuttamaan ne kustannustehokkaasti. Zeron palveluprosessilla on mahdollista tarkastella aluekehityksen päästöjä huomioiden energiakäytön päästöjen lisäksi esirakentamisen, talo- ja infrarakentamisen sekä liikenteen päästöt. Tavoitteita ja ratkaisuja on mahdollista tarkastella niin koko alueen kuin yksittäisten tonttienkin näkökulmasta. Zeron monipuolinen käyttöliittymä mahdollistaa laajat skenaariotarkastelut sisältäen muun muassa eri päästö- ja kustannusskenaarioita. Käyttöliittymän kautta kaikki tarvittava tieto on helposti käytettävissä muun muassa sidosryhmätyöskentelyä ja päätöksentekoa varten.
 • ZEROInfra on uusi päästöpohjaisen suunnittelun palvelu infra- ja maankäyttöhankkeisiin. Palvelu soveltuu yksittäisen infra- tai maankäytön hankkeen päästölaskentaan, hankkeen ohjauksen tueksi sekä johdon strategiseksi työkaluksi pohdittaessa keinoja hiilineutraalisuustavoitteiden asetantaan ja toteutukseen. Palvelussa hyödynnetään Rambollilla kehitettyä datapohjaista laskuria, jonka avulla pystytään tuottamaan huomattavasti perinteistä päästölaskentaa laajemmin tietoa erilaisten toimenpiteiden ja materiaalien vaikutuksesta hankkeen kokonaispäästöihin ja kustannuksiin.

Solmimme yritysvastuuverkosto FIBSin kanssa partnerisopimuksen (2021-2022) ja liityimme FIBSin yhteistyökumppaniksi vauhdittamaan kestävää liiketoimintaa Suomessa. FIBS Partnerina Ramboll Finland Oy tuottaa valmennuksia ja webinaareja luontopääomasta, sen kehitystrendeistä ja miten ne vaikuttavat jokaiseen yritykseen.

Uudistimme yhtiömme kestävän kehityksen ohjelman ja konkretisoimme tavoitteemme. Osana tätä valitsimme kuusi avainaluetta, joiden kautta rakennamme yhteiskunnan kestävää menestystä: ilmastoviisas rakentaminen, kestävä liikkuminen, älykkäät energiaratkaisut, rakentamisen kiertotalousratkaisut, kiertotalous kaupunkikehityksessä ja luontopohjaiset ratkaisut.

2019

Sitoumukset

 • Suunnittelemme ja rakennutamme uuden energiatehokkaan toimistotilan 2019 mennessä, ja toteutamme Green Officen pääkaupunkiseudulla.
 • Teemme sopimuksen vihreän sähkön ostamisesta omiin sähkösopimuksiimme valtakunnallisesti, jolloin tämän sähkön CO2-päästöt ovat nolla.
 • Tarjoamme yrityksille ja julkishallinnolle konsultointia, suunnittelua ja ratkaisuja, joiden avulla asiakkaat voivat tehdä resurssitehokkaita ja kestäviä valintoja.

Saavutukset

Yrityksen kuvaus

Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee 16 000 eri alojen ammattilaista globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti 2 500 asiantuntijan voimin.

Palvelujamme ovat innovatiiviset ratkaisut kaupunkien, infrastruktuurin, liikenteen, ympäristön ja rakennusten suunnittelussa, rakennuttamisessa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Työmme tavoitteena on luoda aidosti koko yhteiskunnan toimintaa kehittäviä ratkaisuja. Tässä onnistumisen takaa osaava ja näkemyksellinen henkilöstömme.

Lisätietoa: fi.ramboll.com.

Ramboll logo