Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa kestävää taloutta, tuemme ilmastonmuutoksen hillintää ja autamme muutokseen sopeutumisessa

OP Ryhmä

Erilaisesta vuodesta huolimatta teimme OP Ryhmässä paljon ilmastotekoja. Esimerkiksi sekä vihreillä lainoilla että kestävyyskriteerilainoilla olemme voineet kannustaa yrityksiä edistämään vastuullisuuttaan. Vuoden 2020 lopussa näiden lainojen ja limiittien yhteenlasketut vastuut olivat 1 523 miljoonaa euroa.

Marraskuussa 2020 julkaisimme Green Covered Bond frameworkin, joka antaa OP Ryhmään kuuluvalle OP-Asuntoluottopankille valmiudet laskea liikkeeseen Green Covered Bond -joukkovelkakirjalainoja.

Kehitämme jatkuvasti henkilöstömme vastuullisuusosaamista. Esimerkiksi vuonna 2020 perustimme valtakunnallisen varallisuudenhoidon asiantuntijoista kootun ESG-verkoston vastaamaan asiakastarpeiden, toimintaympäristön sekä regulaation tuomiin muutoksiin.

2021

Sitoumukset

Tavoitteemme on hiilipositiivinen kädenjälki vuonna 2025.

Saavutukset

Ei saavutuksia saatavilla.

2020

Sitoumukset

Tavoitteemme on hiilipositiivinen kädenjälki vuonna 2025.

Sitoudumme uusiutuvan sähköenergian hyödyntämiseen Helsingissä 100 % vuoteen 2020 mennessä.

Saavutukset

OP Ryhmän oman toiminnan päästöt (scope 1+2) ovat vähentyneet noin 49 prosenttia vuodesta 2011 ja energiankulutuksesta aiheutuvat päästöt vuodelta 2020 laskivat noin 25 prosenttia verrattuna vuoteen 2019.

Helsingin toimitiloihimme hankkimamme sähköenergia oli kokonaan uusiutuvaa vuonna 2020. Lisäksi siirryimme päästöttömään kiertolämpöön OP Vallilan toimitilojen osalta kesällä 2020.

2019

Sitoumukset

  • Tavoitteemme on hiilipositiivinen kädenjälki vuonna 2025.
  • Sitoudumme uusiutuvan sähköenergian hyödyntämiseen Helsingissä 100 % vuoteen 2020 mennessä.

Saavutukset

  • Tavoitteenamme on hiilipositiivinen kädenjälki vuonna 2025. Tavoite tarkoittaa, että olemme päästöttömiä käyttämämme energian ja polttoaineiden (scope 1 ja scope 2) osalta ja lisäksi mahdollistamme päästösäästöjä myös toimitusketjussamme. Oman toiminnan päästöt ovat vähentyneet noin 32 prosenttia vuodesta 2011.
  • Vuonna 2019 Vallilan korttelin sähköenergia tuotettiin kokonaan uusiutuvalla energialla.

2018

Sitoumukset

  • Tavoitteemme on olla hiilipositiivinen vuonna 2025.
  • Sitoudumme uusiutuvan energian hyödyntämiseen Helsingissä 100 % vuoteen 2020 mennessä.

Saavutukset

  • Tavoitteenamme on olla hiilipositiivinen vuonna 2025. Hiilipositiivisuus tarkoittaa, että olemme päästöttömiä käyttämämme energian ja polttoaineiden (scope 1 ja scope 2) osalta ja lisäksi mahdollistamme päästösäästöjä myös toimitusketjussamme. Vuodesta 2017 vuoteen 2018 päästömme laskivat noin 6,5 %.
  • Toimitusketjussa olemme etäneuvotteluiden avulla voineet mahdollistaa asiakkaiden asiointimatkoista syntyvien päästöjen pienentämisen.
  • Koko ryhmän käyttämästä sähköenergiasta 31 % oli uusiutuvaa energiaa vuonna 2018.

Yrityksen kuvaus

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja 12 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

Lisätietoja: op.fi. Yhteyshenkilömme Ilmastokumppanit-verkostoon liittyvissä asioissa on CR Lead Satu Kuoppamäki, satu.kuoppamaki@op.fi.

OP ryhmä logo