Metso Outotec on kestävän modernin elämäntavan mahdollistaja ja sitoutunut 1,5 asteen tavoitteeseen

Metso Outotec Oyj

Vuonna 2020 pyysimme suurimpia toimipaikkojamme tunnistamaan CO2-päästöihin liittyviä parannustarpeita ja tekemään parannusehdotuksia, minkä tuloksena oli yli 80 toimenpidettä. Energiatehokkuutta parannettiin esimerkiksi siirtymällä maakaasusta biokaasuun, investoimalla uusiin uuneihin, korvaamalla kuljettimet paineilmajärjestelmällä hiekan kuljetuksessa, lyhentämällä kauhan lämmitysaikaa ja hankkimalla uusiutuvan alkuperän varmistava REC-GO- sertifiointi sähkölle. Hiilidioksidipäästömme pienenivät 60 % vuoteen 2019 verrattuna.

2021

Sitoumukset

Ilmastonmuutokseen liittyvät toimenpiteemme sisältävät Science Based Targets -aloitteen hyväksymiä tavoitteita. Tieteeseen pohjautuva tavoitteemme (SBT) omalle tuotannolle (Scope 1 ja Scope 2) on vähentää hiilidioksidipäästöjä 50 % vuoteen 2030 mennessä, logistiikan päästöjä 20 % vuoteen 2025 mennessä ja valikoitujen tuotteiden käyttövaiheen päästöjä 20 % vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi tavoitteenamme on, että 30 % suorista toimittajistamme hankintakuluilla mitattuna asettaa omat SBT-päästötavoitteensa vuoteen 2025 mennessä. Kaikkien SBT-tavoitteidemme vertailuvuosi on 2019.

Lisäksi pyrimme asettamaan energia-, päästö- tai vesitehokkuutta koskevat tavoitteet 90 %:lle T&K-projekteista projektikuluissa mitattuna vuodesta 2021 alkaen sekä toteuttamaan muita tukitoimia toimipaikoissamme.

Lisäksi Metso Outotecilla on tuotteidensa ja palvelujensa ympäristösuorituskykyyn liittyvä pitkän aikavälin tavoite: hiilikädenjäljen kaksinkertaistaminen vuoteen 2035 mennessä vuoteen 2019 verrattuna.

Saavutukset

Ei saavutuksia saatavilla.

2020

Sitoumukset

Metso Outotec on määrittänyt vastuullisuuden strategiseksi painopistealueekseen ja sitoutunut omalta osaltaan rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen yhtenä taloudellisena tavoitteena, jolla mitataan arvonluontia.

Ilmastonmuutokseen liittyvät toimenpiteemme sisältävät Science Based Targets -aloitteen hyväksymiä tavoitteita. Tieteeseen pohjautuva tavoitteemme (SBT) omalle tuotannolle (Scope 1 ja Scope 2) on vähentää hiilidioksidipäästöjä 50 % vuoteen 2030 mennessä, logistiikan päästöjä 20 % vuoteen 2025 mennessä ja valikoitujen tuotteiden käyttövaiheen päästöjä 20 % vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi tavoitteenamme on, että 30 % suorista toimittajistamme hankintakuluilla mitattuna asettaa omat SBT-päästötavoitteensa vuoteen 2025 mennessä. Kaikkien SBT-tavoitteidemme vertailuvuosi on 2019.

Lisäksi pyrimme asettamaan energia-, päästö- tai vesitehokkuutta, tai kiertotalouden tehostamista koskevat tavoitteet 90 %:lle T&K-projekteista projektikuluissa mitattuna vuodesta 2021 alkaen sekä toteuttamaan muita tukitoimia toimipaikoissamme.

Lisäksi Metso Outotecilla on tuotteidensa ja palvelujensa ympäristösuorituskykyyn liittyvä pitkän aikavälin tavoite: hiilikädenjäljen kaksinkertaistaminen vuoteen 2035 mennessä vuoteen 2019 verrattuna.

Saavutukset

Osana kädenjälkeä mittaamme Metso Outotecin teknologioita vertaamalla vältettyjen hiilidioksidipäästöjen määrää toimialan vertailuarvoihin tai vaihtoehtoiseen teknologiaan. Metso Outotec mittaa vuosittain teknologioidensa vaikutusta asiakkaidensa saavuttamiin päästövähenemiin. Vuonna 2020 laskelmia tehtiin seitsemälletoista teknologialle ja tänä vuonna on tarkoitus laajentaa laskelmia yhä useammille teknologioille ja palveluille.

Meillä on tuotteiden ja palveluiden ympäristösuorituskykyyn liittyvä pitkän aikavälin tavoite: hiilikädenjäljen kaksinkertaistaminen vuoteen 2019 verrattuna vuoteen 2035 mennessä (2019: 7,2 miljoonaa tonnia CO2). Vuonna 2020 Metso Outotecin hiilikädenjälki oli 8,2 miljoonaa hiiliekvivalenttitonnia pienempi seitsemällätoista teknologia-alueella. Oman toimintamme (scope 1ja 2) hiilidioksidipäästömme pienenivät 60 % vuoteen 2019 verrattuna. Lisäksi logistiikan päästöt vähenivät 29% vuoteen 2019 verrattuna. Kompensoimme myös Metso Outotecin liikematkustuksen päästöt vuosittain.

Yrityksen kuvaus

Metso Outotec, jonka pääkonttori on Suomessa, toimii maailmanlaajuisesti, ja sillä on tytäryhtiöitä ja sivuliikkeitä 58 maassa. Yhtiö on edelläkävijä kivenmurskauksen, mineraalien käsittelyn ja metallinjalostuksen vastuullisissa tuotteissa, kattavissa ratkaisuissa ja jälkimarkkinapalveluissa maailmanlaajuisesti.

Metso Outotecin laaja tarjooma laitteista palveluihin ja kulutusosiin kiviainesten käsittelyn, mineraalien jalostuksen ja metallin jalostuksen asiakkaille auttaa asiakkaitamme parantamaan tuottavuutta sekä pienentämään toimintakustannuksia ja riskejä. Metso Outotec tarjoaa tuotteita, varaosia ja kulutusosia, jotka kuluttavat vähemmän energiaa ja vettä kuin perinteiset ratkaisut tehostamalla prosesseja ja kierrätystä sekä rikastusjätteen ja muun jätteen uudelleenkäsittelyä. Kaivosteollisuuden tarjoomamme koostuu ratkaisuista, joiden ansiosta asiakkaat voivat valita uusiutuvia energialähteitä. Kivenmurskausalan tarjoomamme sisältää hybridituotteita, joiden moottorit toimivat sekä polttoaineella että sähköllä ja aiomme laajentaa hybridituotteiden valikoimaa entisestään.

Metso Outotec kehittää jatkuvasti tuote- ja palveluvalikoimaansa, jotta voimme vastata asiakkaiden kasvavaan tarpeeseen vähentää energiankulutusta ja päästöjä, hallita vesivaroja entistä tehokkaammin sekä parantaa resurssitehokkuutta, talteenottoa ja turvallisuutta.

Lisätietoja: mogroup.com.

Metso Outotec Oyj logo