Vastuullisuus huomioidaan kaikessa liiketoiminnassamme ja strategisena tavoitteenamme on olla vastuullisin kiinteistövarainhoitaja Suomessa

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy

Vuonna 2020 siirryimme käyttämään alkuperävarmennettua tuulisähköä. Tämä vähentää kiinteistökantamme hiilijalanjälkeä noin 30 %.

2021

Sitoumukset

Jatkamme olemassa olevan kiinteistökantamme energiatehokkuuden kehittämistä edelleen.

Saavutukset

Ei saavutuksia saatavilla.

2020

Sitoumukset

Kehitämme kiinteistökantamme energiatehokkuutta kiinteistöalan energiatehokkuussopimusten mukaisesti.

Saavutukset

Jatkoimme kiinteistökantamme energiatehokkuuden parantamista kiinteistöalan energiatehokkuussopimustavoitteiden mukaisesti. Toimitilakohteissa toteutettujen energiatehokkuustoimenpiteiden yhteenlaskettu säästövaikutus on noin 700 MWh ja asuntokohteissa noin 280 MWh. Asuntokohteissa toteutettiin lisäksi vettä säästäviä toimenpiteitä noin 2300 m³ edestä. Vuonna 2020 siirryimme käyttämään alkuperävarmennettua tuulisähköä. Tämä vähentää kiinteistökantamme hiilijalanjälkeä noin 30 %.

2019

Sitoumukset

 • Kehitämme kiinteistökantamme energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä jatkuvasti.
 • Olemme mukana kiinteistöalan toimijoiden energiatehokkuussopimuskaudella (TETS ja VAETS) 2017‒2025. Tavoitteenamme on vähentää hallinnoimiemme kiinteistöjen energiankäyttöä 7,5 prosenttia vuoden 2015 kulutustasosta vuoteen 2025 mennessä.
 • Kannustamme myös asiakkaitamme vähentämään vuokraamiensa tilojen energiankulutusta.
 • Raportoimme PRI:n mukaisesti ja huomioimme sijoittamisessamme ESG-tekijät.
 • Noudatamme vastuullisen sijoittamisen politiikkaamme sijoituskohteidemme valinnassa.
 • Osallistumme GRESB-vastuullisuusvertailuun ja kehitämme toimintaamme siitä saadun palautteen mukaisesti.
 • Visiomme on olla Suomen vastuullisin kiinteistövarainhoitaja.

Saavutukset

 • Saimme GRESB-vastuullisuuskyselyssä 3 tähteä.
 • Kuulumme PRI-raportoinnin mukaan parhaaseen A+ -sijoitusluokkaan.
 • Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti suunniteltu ja rakennettu kauppakeskus AINOAn III-vaihe sai LEED Platina –ympäristösertifikaatin.
 • Toimitilakohteissamme ja asuntokohteissamme toteutettujen energiatehokkuustoimenpiteiden yhteenlaskettu säästövaikutus oli noin 1120 MWh, joka vastaa noin 62 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.
 • Asuntokohteissamme toteutettiin vettä säästäviä toimenpiteitä yli 5 000 m³ edestä. Tämä vastaa noin 88 suomalaisen vuosittaista vedenkulutusta.
 • Liityimme Fortumin kulutusjoustoon niiden asuntokohteidemme osalta, jotka sijaitsevat kyseisen toimittajan alueella ja joissa on älykäs Leanheat lämmityksensäätöjärjestelmä. Älykkäällä ohjauksella mahdollistamme ekologisemman kaukolämmön kaikille kulutusjoustossa mukana oleville kiinteistöille ja pienennämme yhdessä hiilijalanjälkeämme.
 • Osallistuimme Motivan järjestämään energiansäästöviikkoon. Tänä vuonna kannustimme kohteidemme käyttäjiä tehostamaan jätteiden kierrätystä kertomalla kierrätyksen merkityksestä päästöjen vähentämiseksi.
 • Saavutimme kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen (TETS) yhden prosentin vuositavoitteen ja olemme hyvää vauhtia menossa kohti 7,5 prosentin säästötavoitetta vuoteen 2025 mennessä.

2018

Sitoumukset

 • LähiTapiola Kiinteistövarainhoito on sitoutunut kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen sopimuskaudelle 2017–2025.
 • Tavoitteiden mukaan LähiTapiola Kiinteistövarainhoito pyrkii vähentämään hallinnoimiensa kiinteistöjen energiankäyttöä 7,5 prosenttia vuoden 2015 kulutustasosta vuoteen 2025 mennessä sekä kannustamaan myös tilojen vuokralaisia ja käyttäjiä vähentämään omaa energiankulutustaan.

Saavutukset

 • LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon hallinnoiman kiinteistökannan energiatehokkuutta parannettiin sekä kokonaisvaltaisten energiatehokkuusprojekteilla, että normaalien ylläpitotoimenpiteiden avulla. Toimitilakohteiden toteutettujen energiantehokkuustoimenpiteiden yhteenlaskettu säästövaikutus on noin 2000 MWh. Asuntokohteissa energiatehokkuustoimenpiteitä toteutettiin noin 300 MWh:n edestä.
 • Osallistuimme Motivan järjestämään valtakunnalliseen energiansäästöviikkoon ja kannustimme erityisesti vuokra-asuntokohteidemme asukkaita energiatehokkaaseen asumiseen ja vedensäästöön kertomalla asukasvalintojen merkityksestä.

Yrityksen kuvaus

LähiTapiola Kiiinteistövarainhoito on LähiTapiola-ryhmän omistama kiinteistöjen asiantuntijayritys. Hoidamme vastuullisesti sijoittaja-asiakkaidemme kiinteistövarallisuutta ja tarjoamme laadukkaat ja toimivat toimitilat sekä asunnot vuokralaisasiakkaidemme tarpeita vastaavasti. Olemme Suomen suurimpia kiinteistövarainhoitajia 2,6 miljardin hallinnoitavalla kiinteistövarallisuudellamme. 50 kiinteistöalan asiantuntijaamme työskentelevät 15 paikkakunnalla sijaitsevien, LähiTapiolan omistamien toimitilojen ja asuntojen parissa.

Systemaattisen ja pitkäjänteisen työmme tuloksena vastuullisuus on meille arjen rutiineja ja käytännön tekoja. Vastuullisuus on mukana arvoketjumme jokaisessa vaiheessa niin sijoitusprosesseissamme kuin vuokralaisasiakkaidemme huolenpitomalleissa.

Lisätietoja: lähitapiola.fi.

Lähtitapiola Kiinteistövarainhoito Oy:n logo.