Kestävää kaupunkiseutua edistämässä

Helsingin seudun ympäristöpalvelut
HSY

Huomionarvoisia esimerkkejä vuoden 2020 energiatehokkuustoimenpiteistä olivat vedentuotantolaitoksilla ja vedenjakelujärjestelmässä tehdyt saneeraus- ja korjausrakentamishankkeet, joiden yhteenlaskettu energiansäästövaikutus oli lähes 1300 MWh/a.

2021

Sitoumukset

 • HSY on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
 • Parannamme HSY:n energiatehokkuutta ja lämmön talteenottoa sekä laajennamme ja lisäämme uusiutuvan energian tuotantoa.
 • Toteutamme Kestävän kaupunkielämän ohjelmaa seudullisessa yhteistyössä.

Saavutukset

Ei saavutuksia saatavilla.

2020

Sitoumukset

 • HSY on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
 • Parannamme HSY:n energiatehokkuutta ja lämmön talteenottoa sekä laajennamme ja lisäämme uusiutuvan energian tuotantoa.
 • Käynnistämme kestävän kaupunkielämän ohjelman valmistelun seudullisena yhteistyönä.

Saavutukset

 • HSY:n oman toiminnan ja tuottamien palveluiden khk-päästöt vähenivät 30 % vuodesta 2019.
 • Vuonna 2020 toteutettujen energiantehokkuustoimenpiteiden yhteen laskettu energiansäästö oli 2200 MWh/a.
 • HSY:n itse tuottaman uusiutuvan energian suhde kokonaisenergian kulutukseen oli 87 % prosenttia vuonna 2020, eli olimme 87 prosenttisesti (netto)energiaomavaraisia.
 • Kestävän kaupunkielämän ohjelma laadittiin laajassa sidosryhmäyhteistyössä ja on nyt hyväksytty. Ohjelmassa esitetään 68 ilmasto- ja kiertotaloustyötä edistävää toimenpidettä. Ohjelmalla tuodaan kulutusperäiset päästöt nykyistä näkyvämmin esille seudun ilmastotyöhön.

2019

Sitoumukset

 • HSY on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
 • Parannamme HSY:n energiatehokkuutta ja lämmön talteenottoa sekä laajennamme ja lisäämme uusiutuvan energian tuotantoa.
 • Käynnistämme kestävän kaupunkielämän ohjelman valmistelun seudullisena yhteistyönä.

Saavutukset

 • Tuotimme HSY:n laitoksilla uusiutuvaa sähköä ja lämpöä yhteensä n. 160 000 MWh vuonna 2019. Lisäksi myimme biokaasua n. 27 000 MWh liikennepolttoaineeksi. Uusituvan energiantuotannon suhde kulutukseen oli 94 %, eli olimme lähes nettoenergiaomavaraisia.
 • Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa biojätteen mädätyslaitoksen kaasuntuotanto kasvoi 17 % edellisvuodesta.
 • Uusiutuvaa energiaa hyödynnettiin edellisvuotta enemmän mm. Viikinmäen jätevedenpuhdistuksen sähköntuotannossa (biokaasu) sekä Vanhakaupungin ja Pitkäkosken vedentuotantolaitosten lämmöntalteenottoprosesseissa.
 • Aurinkosähköntuotantomme vuonna 2019 oli yhteensä n. 870 MWh, määrä kasvoi 8 % edellisvuodesta.
 • Käynnistimme Kestävän kaupunkielämän ohjelman valmistelun ja järjestimme viisi sidosryhmätyöpajaa, jossa ideoitiin toimenpiteitä maailman kestävimmän kaupunkiseudun edistämiseksi.

Yrityksen kuvaus

Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä. Teemme kanssasi maailman kestävimmän kaupunkiseudun.

HSY logo