Kestävää kaupunkiseutua edistämässä

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Vuoden ilmastotekomme

Vuonna 2019 toteutettujen energiatehokkuustoimenpiteiden yhteenlaskettu säästövaikutus oli n. 770 MWh/a. Vuodesta 2017 lähtien olemme tehneet jo 10500 MWh edestä säästötoimenpiteitä. Saavutimme kuntien energiatehokkuussopimuksen välitavoitteemme vuodelle 2020 reilusti etuajassa.

2019

Sitoumukset

  • HSY on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
  • Parannamme HSY:n energiatehokkuutta ja lämmön talteenottoa sekä laajennamme ja lisäämme uusiutuvan energian tuotantoa.
  • Käynnistämme kestävän kaupunkielämän ohjelman valmistelun seudullisena yhteistyönä.

Saavutukset

  • Tuotimme HSY:n laitoksilla uusiutuvaa sähköä ja lämpöä yhteensä n. 160 000 MWh vuonna 2019. Lisäksi myimme biokaasua n. 27 000 MWh liikennepolttoaineeksi. Uusituvan energiantuotannon suhde kulutukseen oli 94 %, eli olimme lähes nettoenergiaomavaraisia.
  • Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa biojätteen mädätyslaitoksen kaasuntuotanto kasvoi 17 % edellisvuodesta.
  • Uusiutuvaa energiaa hyödynnettiin edellisvuotta enemmän mm. Viikinmäen jätevedenpuhdistuksen sähköntuotannossa (biokaasu) sekä Vanhakaupungin ja Pitkäkosken vedentuotantolaitosten lämmöntalteenottoprosesseissa.
  • Aurinkosähköntuotantomme vuonna 2019 oli yhteensä n. 870 MWh, määrä kasvoi 8 % edellisvuodesta.
  • Käynnistimme Kestävän kaupunkielämän ohjelman valmistelun ja järjestimme viisi sidosryhmätyöpajaa, jossa ideoitiin toimenpiteitä maailman kestävimmän kaupunkiseudun edistämiseksi.

Yrityksen kuvaus

Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä. Teemme kanssasi maailman kestävimmän kaupunkiseudun.

HSY logo