Hiilineutraali seurakunta 2030

Helsingin seurakuntayhtymä

Soiden ennallistamishanke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

Sitoumukset

Toteutetaan Maunulan uurnalehdon ja Östersundomin kirkon ja hautausmaan siirtyminen maalämpöön.

Saavutukset

Ei saavutuksia saatavilla.

2020

Sitoumukset

Helsingin seurakuntayhtymä tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Kirkon Ilmastostrategian tavoitteen mukaan Kirkko on hiilineutraali vuonna 2030. Tällöin kasvihuonekaasupäästöjä on vähennetty 80 % vuoden 2018 tasosta ja loput 20 % kompensoidaan mahdollisuuksien mukaan seurakuntayhtymän omistamien metsien muodostamaan hiilivarastoon.

Saavutukset

Waste&Feast hävikkiruokalat aloittivat toimintansa.

Viikin kirkon katolle asennettiin aurinkopaneelit.

Olimme mukana Luonnonvarakeskuksen iTree – hiilensidontahankkeessa.

Annoimme omistamiemme suoalueiden ennallistamisen Suomen Luonnonsuojeluliiton tehtäväksi.

Olimme myös mukana luomassa Kirkon Ympäristödiplomin uutta käsikirjaa, joka toimii nyt internetissä.

2019

Sitoumukset

  • Selvitämme Maunulan uurnalehdon huoltorakennuksen mahdollisuuksia siirtyä maalämpöön ja Östersundomin kirkon siirtymistä öljylämmityksestä maalämpöön. Etsimme sopivia kirkkoja aurinkopaneelien asentamista varten.
  • Osallistumme ”Tekoälyavusteinen päätöksenteko isojen kiinteistösalkkujen energiatehokkuustyössä” (Kiinteä) -hankkeeseen, jossa luodaan suunnitelma kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi.
  • Jatkamme kesällä 2018 aloitettua Nuorten ilmastoristi -kampanjaa, jossa nuoret kuvaavat oman seurakuntansa seurakuntaneuvostoille ja muille kirkollisille päätöksentekotahoille ympäristökannanottovideot ja voivat näin tuoda oman äänensä kuuluviin seurakunnallisessa päätöksenteossa.

Saavutukset

  • Maalämpö- ja aurinkosähköselvityksiä tehtiin, mutta hankkeet eivät käynnistyneet vielä vuoden 2019 aikana.
  • Kiinteä-energiatehokkuushanke sai lisäaikaa ja valmistuu vuoden 2020 aikana.
  • Nuorten ilmastoristi -hanke valmistui. https://www.helsinginseurakunnat.fi/artikkelit/nuortenilmastoristi

Yrityksen kuvaus

Helsingissä on 20 evankelis-luterilaista seurakuntaa, joista kolme on ruotsinkielisiä. Yhdessä seurakunnat muodostavat Helsingin seurakuntayhtymän. Yhtymässä huolehditaan seurakuntien talouden kokonaisuudesta, henkilöstöhallinnosta, yhtymän yhteisestä hallinnosta, kiinteistöistä, hautausmaista, jäsenrekisterin ylläpidosta ja kirkonkirjoista, tietohallinnosta sekä viestinnästä. Toiminta-ajatuksenamme on toimia ihmistä varten – uskon, rakkauden ja ympäristön puolesta.

Lue lisää: helsinginseurakunnat.fi.

Helsingin seurakuntayhtymä logo