Suunnittelemme maalämpöön siirtymistä

Helsingin seurakuntayhtymä

Vuoden ilmastotekomme

Olimme mukana Suomen Lähetysseuran Hope Fund -ilmastorahaston perustamisessa.

2019

Sitoumukset

  • Selvitämme Maunulan uurnalehdon huoltorakennuksen mahdollisuuksia siirtyä maalämpöön ja Östersundomin kirkon siirtymistä öljylämmityksestä maalämpöön. Etsimme sopivia kirkkoja aurinkopaneelien asentamista varten.
  • Osallistumme ”Tekoälyavusteinen päätöksenteko isojen kiinteistösalkkujen energiatehokkuustyössä” (Kiinteä) -hankkeeseen, jossa luodaan suunnitelma kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi.
  • Jatkamme kesällä 2018 aloitettua Nuorten ilmastoristi -kampanjaa, jossa nuoret kuvaavat oman seurakuntansa seurakuntaneuvostoille ja muille kirkollisille päätöksentekotahoille ympäristökannanottovideot ja voivat näin tuoda oman äänensä kuuluviin seurakunnallisessa päätöksenteossa.

Saavutukset

  • Maalämpö- ja aurinkosähköselvityksiä tehtiin, mutta hankkeet eivät käynnistyneet vielä vuoden 2019 aikana.
  • Kiinteä-energiatehokkuushanke sai lisäaikaa ja valmistuu vuoden 2020 aikana.
  • Nuorten ilmastoristi -hanke valmistui. https://www.helsinginseurakunnat.fi/artikkelit/nuortenilmastoristi

Yrityksen kuvaus

Helsingissä on 20 evankelis-luterilaista seurakuntaa, joista kolme on ruotsinkielisiä. Yhdessä seurakunnat muodostavat Helsingin seurakuntayhtymän. Yhtymässä huolehditaan seurakuntien talouden kokonaisuudesta, henkilöstöhallinnosta, yhtymän yhteisestä hallinnosta, kiinteistöistä, hautausmaista, jäsenrekisterin ylläpidosta ja kirkonkirjoista, tietohallinnosta sekä viestinnästä. Toiminta-ajatuksenamme on toimia ihmistä varten – uskon, rakkauden ja ympäristön puolesta.

Helsingin seurakuntayhtymä logo