Helen etenee kohti hiilineutraaliutta 2035

Helen Oy

Vuoden ilmastotekomme

Vuoden 2019 aikana investoimme 56 miljoonaa euroa päästöjen vähentämiseen ja vähäpäästöisen energiantuotannon lisäämiseen. Suurimmat investoinnit olivat pellettilämpökeskus, luolalämpövarasto sekä lämpöpumppu Keskuskadun jäähdytyslaitokseen.

2019

Sitoumukset

  • Sitoudumme tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Välitavoitteena -40% päästövähennys ja kivihiilen käytön puolittaminen sekä uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen 25%:iin vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi luovumme kivihiilen käytöstä kokonaan vuoteen 2029 mennessä.

Saavutukset

  • Investointipäätös Mustikkamaan luolalämpövarastoon.
  • Investointipäätökset Katri Valan lämpöpumppuihin (6. ja 7. lämpöpumppu)
  • Investointipäätös Vuosaaren B voimalan lämpöpumppuun (hyödyntää merivettä ja prosessilämpöjä)
  • Suunnittelupäätös Vuosaaren hakelämpölaitokseen.
    • Nämä kaikki ovat parhaillaan työn alla.
  • Lisäksi on käynnissä useita selvityksiä, joista pisimmällä on Kilpilahden hukkalämmön hyödyntäminen. Myös geolämpöä ja merivesilämmön hyödyntämistä selvitetään.

Yrityksen kuvaus

Helen Oy tarjoaa helpompaa ja mutkattomampaa arkea yli 500 000 asiakkaalle Suomessa. Lämmön, jäähdytyksen ja sähkön lisäksi tarjoamme ratkaisuja alueelliseen ja uusiutuvaan energiaan, älykkäisiin kiinteistöihin sekä sähköiseen liikenteeseen. Kehitämme fiksumpaa hiilineutraalia energiajärjestelmää, jonka avulla jokainen voi tuottaa, käyttää ja säästää energiaa ympäristöä kunnioittaen. Tavoitteemme on saavuttaa energiantuotannossamme sataprosenttinen hiilineutraalius 2035.

Helenin logo