Fiskars Groupin päästövähennystavoitteet vahvistettiin ilmastotieteen mukaisiksi

Fiskars Group

Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkiin alueisiin ja elinkeinoihin ympäri maapalloa. Haluamme olla osa ratkaisua vastata sidosryhmiemme odotuksiin. Vuonna 2020 asetimme itsellemme kunnianhimoiset tieteeseen perustuvat tavoitteet vähentääksemme kasvihuonekaasupäästöjä. Vuonna 2020 sitouduimme ilmastotoimiin liittymällä YK:n Business Ambition for 1.5°C -aloitteeseen, ja Science Based Targets -aloite on vahvistanut tieteeseen perustuvat päästötavoitteemme. Painopisteemme ja tavoitteemme vuoteen 2030 mennessä:

 • Vähennämme toimintamme päästöjä lisäämällä tehokkuutta ja investoimalla uusiutuvaan energiaan.
 • Toimimme toimittajiemme ja kumppaneidemme kanssa vähentääksemme vaikutusta arvoketjuumme.

SBTi- aloite on YK:n Global Compact -aloitteen, WWF:n, Maailman luonnonvarainstituutin WRI:n ja Carbon Disclosure Project -organisaation yhteinen hanke. SBTi:n ohjeistuksessa määritellään laskentatavat tieteenmukaisten päästövähennystavoitteiden asettamiselle, eli sille, miten paljon ja miten nopeasti yritysten on vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjään voidakseen täyttää Pariisin sopimuksen tavoitteet. Yritykset laskevat ohjeistuksen perusteella itselleen päästövähennystavoitteet, jotka SBTi tarkistaa ja hyväksyy, jos tavoitteet ovat ohjeistuksen mukaiset.

2021

Sitoumukset

Olemme sitoutuneet ilmastotoimiin liittymällä YK:n Business Ambition 1.5°C -ohjelmaan ja asettamalla tieteeseen pohjautuvat päästötavoitteet. Päivitetyt päästötavoitteet ovat yksi askel kohti hiilineutraalia liiketoimintaa.

 • Sitoudumme vähentämään kasvihuonepäästöjä omasta toiminnastamme (scope 1 ja 2) 60% vuoteen 2030 mennessä vuoden 2017 lähtötasosta.
 • Sitoudumme vähentämään kuljetustemme (scope 3) kasvihuonepäästöjä 30% vuoteen 2030 mennessä vuoden 2018 lähtötasosta.
 • Sitoudumme siihen, että ostomääräisesti 60 prosentilla tavaran- ja palveluntoimittajistamme on tieteeseen perustuvat tavoitteet vuoteen 2024 mennessä.
 • Sitoudumme myös siihen, että 100 % syntyvästä jätteestä hyödynnetään uudelleen tai kierrätetään, ei kaatopaikkajätettä.

Saavutukset

Ei saavutuksia saatavilla.

2020

Sitoumukset

Vuoden alussa 2020 otimme käyttöön kolme pitkän aikavälin vastuullisuussitoumustamme: olemme sitoutuneita suunnittelemaan kiertotalouden mukaisia tuotteita ja palveluita, saavuttamaan hiilineutraalin liiketoiminnan ja luomaan positiivista vaikutusta. Vuonna 2020 sitouduimme ilmastotoimiin liittymällä YK:n Business Ambition 1.5°C -ohjelmaan ja asettamalla tieteeseen pohjautuvat päästötavoitteet. Tieteeseen pohjautuvat päästötavoitteet ovat yksi askel kohti hiilineutraalia liiketoimintaa.

 • Sitoudumme vähentämään kasvihuonepäästöjä omasta toiminnastamme (scope 1 ja 2) 60% vuoteen 2030 mennessä vuoden 2017 lähtötasosta.
 • Sitoudumme vähentämään kuljetustemme (scope 3) kasvihuonepäästöjä 30% vuoteen 2030 mennessä vuoden 2018 lähtötasosta.
 • Sitoudumme siihen, että ostomääräisesti 60 prosentilla tavaran- ja palveluntoimittajistamme on tieteeseen perustuvat tavoitteet vuoteen 2024 mennessä.
 • Sitoudumme myös siihen, että 100 % syntyvästä jätteestä hyödynnetään uudelleen tai kierrätetään, ei kaatopaikkajätettä

Saavutukset

 • Verrattuna vuoden 2017 lähtötasoon olemme saavuttaneet 44% päästövähennyksen omassa toiminnassamme (scope 1 ja 2) energiansäästötoimien avulla sekä investoimalla uusiutuvaan sähköön Suomessa, Sloveniassa, Puolassa ja Irlannissa. Vuonna 2020 säästimme 627 tonnia CO2e -päästöjä pienentämällä energian kulutusta omissa valmistusyksiköissämme ja jakelukeskuksissamme.
 • Olemme kehittäneet kuljetusten päästöraportointijärjestelmää vuodesta 2018 lähtien. Vuonna 2020 kuljetuspäästömme pysyivät samalla tasolla kuin vuonna 2019 (2019: 26 000 tCO2e).
 • Vuonna 2020 keräsimme edelleen energia- ja päästödataa tärkeimmiltä valmiiden tuotteiden toimittajiltamme, jotka kattavat yli puolet hankintamääristä.
 • Vuonna 2020 tehtaamme ja jakelukeskuksemme olivat vähentäneet kaatopaikkajätteen määrää 79% vuoden 2017 lähtötasosta.

2019

Sitoumukset

Tavoitteemme on, että vuonna 2027:

 • Konsernin oman tuotannon CO2-päästöt ovat vähentyneet 50 % (vertailuvuosi 2017).
 • Arvoketjumme (Scope 3) päästöt ovat vähentyneet 30 % (vertailuvuosi 2018).
 • 50 % kaikista tuotteisiin käytetyistä materiaaleista on uusiutuvaa tai kierrätettyä
 • 100 % syntyvästä jätteestä hyödynnetään uudelleen tai kierrätetään, ei kaatopaikkajätettä

Saavutukset

 • Verrattuna vuoden 2017 lähtötasoon olemme saavuttaneet 24% päästövähennyksen omassa toiminnassamme (scope 1 ja 2) energiansäästötoimien avulla sekä investoimalla uusiutuvaan sähköön Suomessa, Sloveniassa ja Irlannissa.
 • Vuonna 2019 säästimme 2399 tonnia hiilidioksidia pienentämällä sähkönkulutusta ja vähentämällä omien toimintojemme päästöjä.
 • Vuonna 2019 tehtaamme ja jakelukeskuksemme olivat vähentäneet kaatopaikkajätteen määrää 61% vuoden 2017 lähtötasosta.

Yrityksen kuvaus

Fiskars Groupin visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Brändimme Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood ovat mukana ihmisten elämässä – niin kotona, puutarhassa kuin ulkona luonnossa. Pyrimme tekemään arjesta ainutkertaista tänään ja tulevaisuudessa. Toimimme 30 maassa, ja tuotteitamme on saatavilla yli 100 maassa. Fiskarsin osake on listattu Nasdaq Helsingissä (FSKRS).

Lisätietoja: fiskarsgroup.com.

Fiskars logo