FCG on mukana tekemässä hiilineutraalia Helsinkiä!

FCG Finnish Consulting Group Oy

Olemme tukeneet asiakkaitamme omien päästöjensä vähentämisessä sekä kehitämme jatkuvasti kiertotalouteen ja hiilineutraalisuuteen liittyviä palveluitamme.

2021

Sitoumukset

  • Jatkamme edelleen Suomen toimintojemme työntekijäkohtaisen hiilijalanjäljen pienentämistä. Tämä tarkoittaa muun muassa, että seuraamme henkilöstön kulkutapajakaumaa töihin ja työmatkoilla, kehitämme pyöräilyinfraa ja selvitämme työsuhdematkalipun käyttöönottoa.
  • Kehitämme edelleen kiertotalouteen ja hiilineutraalisuuteen liittyviä palveluitamme.

Saavutukset

Ei saavutuksia saatavilla.

2020

Sitoumukset

  • Tavoitteemme on pienentää Suomen toimintojemme työntekijäkohtaista hiilijalanjälkeä vuoden 2019 tasoon verrattuna 40 %:lla vuoteen 2025 mennessä. Kohdennamme toimenpiteet mm. matkustamiseen ja energiankulutukseen.
  • Olemme aktiivisesti mukana luomassa kestävämpää tulevaisuutta asiakkaillemme ja koko yhteiskunnalle. Tarjoamme konsultointia ja ratkaisuja, jotka tukevat asiakkaitamme ympäristötavoitteidensa saavuttamisessa sekä kehitämme jatkuvasti mm. ilmastonmuutoksen hillintää ja kiertotaloutta tukevia palvelujamme.

Saavutukset

  • FCG:n työntekijäkohtainen hiilijalanjälki on vuonna 2020 ollut 1,60 t CO2. Työntekijäkohtaiset päästöt ovat vähentyneet vuoteen 2019 verrattuna n. 48 %:lla. Päästöt on laskettu GHG-protokollan mukaisesti. Merkittävä päästöjen väheneminen johtuu ennen kaikkea koronapandemian aiheuttaman liikkumisen vähentymisestä ja etätyöskentelystä aiheutuvasta toimistolla syntyvien jätteiden määrän vähentymisestä.
  • Olemme tukeneet asiakkaidemme päästöjen vähentämistä tekemällä hiilijalanjäljen laskentaa ja hiilineutraaliuskonsultointia esimerkiksi maankäytön suunnitteluun, kiinteistö- ja rakennus- sekä vesi- ja jätehuoltosektoreille. Olemme konsultoineet asiakkaitamme kiertotalouden kehittämisessä, kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä sekä uusiutuvan energian tuotannossa.
  • Toimimme myös aktiivisesti alan kehittämisessä ja olemme mm. Green Building Council Finlandin jäsen, jonka kautta osallistumme mm. vähähiilisen rakentamisen ja kestävän infran kehittämiseen.

 

 

Yrityksen kuvaus

Luomme sujuvaa, turvallista ja tasavertaista arkea Suomessa ja maailmalla. Olemme sitoutuneet edistämään vastuullisuutta ja kestävää kehitystä kaikessa toiminnassamme. Missiomme Hyvän elämän tekijät on tae sille.

Vastuullisuus tarkoittaa meille käytännön tekoja – sitä, että kannamme vastuumme toimintamme ympäristövaikutuksista, tarjoamme asiakkaillemme kestäviä ratkaisuja, huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista ja toimintamme on läpinäkyvää.

Strategisena tavoitteenamme on pienentää hiilijalanjälkeämme ja tarjota vastuullisia ratkaisuja, joita mittaroidaan eri tavoin.

Lisätietoja: fcg.fi.

Yhteyshenkilö: Sini Korpinen, sini.korpinen@fcg.fi.

fcg-logo