Maasähkö käyttöön satamissa

Tallink Silja Oy

Vuoden ilmastotekomme

Maasähkö käyttöön satamissa

Helsinki-Tukholma-reitin laivat Silja Symphony ja Silja Serenade päivitettiin maasähkövalmiuden osalta. Maasähkön käytöllä satamassaoloaikana on merkittävä vaikutus ilmastopäästöihin ja sen etuna on matalampi äänitaso satamissa, joiden lähellä on asutusta.
Kesällä 2019 laivat ottivat maasähkön käyttöön Tukholman satamassa. Helsingin satama on ilmoittanut pystyvänsä tarjoamaan maasähköä Olympiaterminaalissa vuoden 2020 aikana.

Sähköä tuottavien apukoneiden sammuttaminen vähentää laivan satamassaolon ilmastopäästöjä jopa 50–80 prosenttia. Maasähkön käyttö on kannattavaa laivoissa, jotka ovat satamassa yli kaksi tuntia.

2019

Commitments

 • Tallink Siljan tavoitteena on vähentää Helsinki-Tukholma-reitin laivojen polttoaineenkulutusta 0,5 prosentilla vuodessa perustuen päämoottoreiden kulutukseen tonneja/ kuljettu merimaili (Ton/nm) ja nykyisiin kesä- ja talviaikatauluihin sekä normaaliin jäätalveen.
 • Tallink Silja sitoutuu vähentämään pääkonttorin paperijätteen määrää 5 prosenttia vuodessa, perustuen pääkonttorin noin 230 työntekijän määrään.
 • Tavoitteena on vaihtaa Jätkäsaaren pääkonttorin valaisimet energiatehokkaisiin valaisimiin elinkaarensa päässä. Seuranta kiinteistön sähkönkulutuksessa pitkällä tähtäimellä.
 • Henkilöstön ympäristötietoisuutta niin maissa kuin laivoilla kehitetään sisäisen viestinnän keinoin.

Achievements

 • Tallink Siljan tavoitteena on vähentää Helsinki-Tukholma-reitin laivojen, Silja Serenaden ja Silja Symphonyn, polttoaineenkulutusta 0,5 prosentilla vuodessa perustuen päämoottoreiden kulutukseen tonneja/ kuljettu merimaili (Ton/nm).
 • Helsinki-Tukholma-reitin laivojen polttoaineenkulutus väheni -2,4 prosenttia vuonna 2019 verrattuna vuoden 2018 lukuun perustuen päämoottoreiden kulutukseen tonneja/ kuljettu merimaili (Ton/nm). Asetettu tavoite saavutettiin laivojen aikataulumuutoksen, taloudellisen ajotavan sekä heikon jäätalven johdosta.
 • Vuonna 2019 otettiin käyttöön uusi aikataulu, jolloin vain kesäkuukaudet kesä-elokuu ajetaan 30 minuuttia nopeammin. Aiemmin nopeampaa ns. ”kesäaikataulua” noudatettiin maaliskuusta pitkälle syksyyn. Pidempi ajoaika säästää parhaimmillaan noin 8 prosenttia polttoainetta vuorokaudessa verrattuna nopeampaan matka-aikaan.
 • Kesäkaudella 2019 laivojen pohjia puhdistettiin sukeltajien toimesta aiempien vuosien tapaan noin kolmen viikon välein. Pohjien puhdistus vähentää merkittävästi laivojen polttoaineenkulutusta ja päästöjä. Pohjien puhdistusta jatketaan myös vuonna 2020.
  Lue lisää: https://www.tallinksilja.fi/vastuullisesti-sukeltajat-puhdistavat-laivojen-pohjia
 • Molemmilla laivoilla on käytössä reaaliaikaiset polttoaineenkulutuksen seurantamittarit, joiden avulla pystytään kehittämään laivojen taloudellista operointia ja vähentämään polttoaineenkulutusta.
 • Molemmat Helsinki-Tukholma-reitin laivat ovat valmiita käyttämään satamassaoloaikana maasähköä, mikäli satama pystyy sitä tarjoamaan. Laivat ottivat maasähkön käyttöönsä Tukholman satamassa kesällä 2019. Helsingin satama on ilmoittanut pystyvänsä tarjoamaan maasähköä Olympiaterminaalissa vuoden 2020 aikana.
 • Tallink Silja sitoutuu vähentämään pääkonttorin paperijätteen määrää 5 prosenttia vuodessa, perustuen pääkonttorin noin 230 työntekijän määrään.
 • Paperijätteen (tietoturvapaperi ja lehdet) keräysmäärien kehityksessä päätettiin seurata jatkossa tarkemmin vain Tyynenmerenkatu 9 (eli Tallink Silja Oy:n Jätkäsaaren pääkonttorin) kokonaismäärää. Aiempina vuosina luvussa on ollut mukana myös muita toimipisteitä.
 • Vertailukelpoinen luku on kehittynyt viime vuosina seuraavasti:
  2017: 4681 kg
  2018: 4969 kg
  2019: 6426 kg
  Vuoden 2019 kasvu (+29 %) johtuu pääosin toukokuussa 2018 voimaantulleesta GDPR asetuksesta, jonka myötä tuhottiin paljon tarpeetonta materiaalia tietoturvapaperien muodossa.
 • Tavoitteena on vaihtaa Jätkäsaaren pääkonttorin valaisimet energiatehokkaisiin valaisimiin elinkaarensa päässä. Seuranta kiinteistön sähkönkulutuksessa pitkällä tähtäimellä.
 • Jätkäsaaren pääkonttorin kiinteistön huoltoyhtiö on vaihtanut elinkaarensa päässä olevia valaisimia energiatehokkaisiin valaisimiin. Tätä työtä jatketaan edelleen.
 • Henkilöstön ympäristötietoisuutta niin maissa kuin laivoilla kehitetään sisäisen viestinnän keinoin.
 • Tallink Silja osallistui #ilmastolakko tempaukseen vuonna 2019 ja henkilökunta sai ehdottaa erilaisia pieniä ja isoja tekoja ympäristön hyväksi. Vuoden 2019 aikana ja vuoden 2020 alussa on toteutettu seuraavia toimenpiteitä:
  – muovinkierrätys aloitettiin Jätkäsaaren taukotiloissa.
  – Kierrätysastiat ja -tilat hiottiin kuntoon eri toimipisteiden tiloissa.
  – Kierrätystä tehostettiin.
  – Tulostusta vähennettiin entisestään. Vuonna 2019 hankittiin -43 prosenttia vähemmän tulostuspaperia kuin vuotta aiemmin.
  – henkilökohtaiset sekajäteroskakorit poistettiin lähes jokaisesta huoneesta, jolloin muovisten roskapussien määrä väheni usealla sadalla pussilla.
 • Vastuullisuus ja ympäristöasioita alettiin tietoisemmin nostaa esille myös asiakasviestinnässä. Artikkelit löytyvät kootusti nettisivuilta osoitteesta: https://www.tallinksilja.fi/inspiroidu-vastuullisesti

2018

Commitments

 • Tallink Siljan tavoitteena on vähentää Helsinki-Tukholma-reitin laivojen polttoaineenkulutusta 0,5 prosentilla vuodessa perustuen päämoottoreiden kulutukseen tonneja/ kuljettu merimaili (Ton/nm) ja nykyisiin kesä- ja talviaikatauluihin sekä normaaliin jäätalveen.
 • Tallink Silja sitoutuu vähentämään pääkonttorin paperijätteen määrää 5 prosenttia vuodessa, perustuen pääkonttorin noin 230 työntekijän määrään.
 • Tavoitteena on vaihtaa Jätkäsaaren pääkonttorin valaisimet energiatehokkaisiin valaisimiin elinkaarensa päässä. Seuranta kiinteistön sähkönkulutuksessa pitkällä tähtäimellä.
 • Henkilöstön ympäristötietoisuutta niin maissa kuin laivoilla kehitetään sisäisen viestinnän keinoin.

Achievements

Tallink Siljan tavoitteena on vähentää Helsinki-Tukholma-reitin laivojen polttoaineenkulutusta 0,5 prosentilla vuodessa perustuen päämoottoreiden kulutukseen tonneja/ kuljettu merimaili (Ton/nm) ja nykyisiin kesä- ja talviaikatauluihin sekä normaaliin jäätalveen.

 • Helsinki-Tukholma-reitin laivojen polttoaineen kulutus väheni -0,06 % (verrattuna vuoden 2017 lukuja vuoden 2018 lukuihin) perustuen päämoottoreiden kulutukseen tonneja/ kuljettu merimaili (Ton/nm). Asetettuun 0,5 % tavoitteeseen ei päästy, johon osasyynä oli vaikeampi jäätalvi kuin aiempina vuosina.
 • Kesäkaudella 2018 laivojen pohjia puhdistettiin noin kolmen viikon välein, tämä vähentää merkittävästi polttoaineenkulutusta. Pohjien puhdistusta jatketaan myös vuonna 2019.
 • Molemmilla laivoilla on edelleen käytössä reaaliaikaiset polttoaineenkulutuksen seurantamittarit, joiden avulla pystytään edelleen kehittämään laivojen taloudellista operointia.
 • Vuonna 2018 aikatauluja muutettiin polttoaineenkulutuksen vähentämiseksi. Vuonna 2019 otetaan käyttöön uusi aikataulu, jolloin vain kesäkuukaudet ajetaan nopeammin. Aiemmin ns. kesäaikataulua noudatettiin maaliskuusta pitkälle syksyyn.

Tallink Silja sitoutuu vähentämään pääkonttorin paperijätteen määrää 5 prosenttia vuodessa, perustuen pääkonttorin noin 230 työntekijän määrään.

 • Jätkäsaaren pääkonttorin paperijätteenmäärä (tietoturvapaperi ja lehdet) väheni 53 % vuonna 2018 verrattuna vuoden 2017 määrään. Paperijätteenmäärä oli vuonna 2018 yhteensä 15 812 kiloa, kun se vuonna 2017 oli 24 284 kiloa. Suuri vaikutus määrän vähenemiseen oli toimintatapamuutoksella, jonka myötä saapuneiden paperilaskujen määrä väheni roimasti. Toissa vuonna myös paperijätteen laskutapaa muutettiin, joten vertailupohjaa on vain vuosilta 2017 ja 2018.

Tavoitteena on vaihtaa Jätkäsaaren pääkonttorin valaisimet energiatehokkaisiin valaisimiin elinkaarensa päässä. Seuranta kiinteistön sähkönkulutuksessa pitkällä tähtäimellä.

 • Jätkäsaaren pääkonttorin kiinteistön huoltoyhtiö on vaihtanut elinkaarensa päässä olevia valaisimia energiatehokkaisiin valaisimiin. Tätä työtä jatketaan edelleen.

Henkilöstön ympäristötietoisuutta niin maissa kuin laivoilla kehitetään sisäisen viestinnän keinoin.

 • Tallink-konsernin kaikki laivat ovat saaneet vastuullisesta ja kestävästä kalastuksesta kertovan MSC-sertifikaatin aiempien risteilylaivojen sertifioinnin jatkoksi. Tallink Silja sai lisäksi MSC:n myöntämän ensimmäisen kultainen kala –palkinnon ponnisteluista merenelävien tuotannon turvaamiseksi.
 • Tallink Silja aloitti WWF Suomen kanssa kampanjan ruokahävikin vähentämiseksi. Kampanja näkyy kaikilla Silja Linen laivoilla. Yhteistyön myötä halutaan muistuttaa niin matkustajia, miehistöä, yhteistyökumppaneita kuin muutakin henkilökuntaa ruoan ympäristövaikutuksista ja lisäksi antaa käytännön vinkkejä jokapäiväiseen elämään. http://www.tallinksilja.fi/medialle/-/cision/expanded-release/22fb6182ebd177f2
 • Vuoden 2018 marraskuussa Silja Symphonylle päivitettiin maasähkövalmius. Sisaralus Silja Serenadelle vastaava päivitys tehdään alkuvuodesta 2019. Tavoitteena on aloittaa maasähkön käyttö ensin Tukholman satamassa ja myöhemmin myös Helsingin satamassa, kunhan maasähköä on saatavilla.
 • Silja Serenadelle on äskettäin asennettu Evac biojätteen käsittelyjärjestelmä. Tavoitteena on pumpata aluksella syntyvä biojäte ja kuljettaa se edelleen esim. HSY:n biojätelaitokselle Viikkiin jossa siitä valmistetaan biokaasua.

Yrityksen kuvaus

Tallink Silja Oy on osa AS Tallink Grupp:ia, joka on yksi Itämeren alueen suurimmista matkustaja- ja rahtiliikennevarustamoista. Yhtiön laivat liikennöivät Suomesta Tallink-brändin alla Helsingistä Tallinnaan ja Silja Line-brändin alla Helsingistä ja Turusta Ahvenanmaan kautta Tukholmaan. Tallink Silja Oy toimii Helsingissä, Turussa, Tampereella ja tytäryhtiö Sally Ab Maarianhaminassa. Yritys työllistää maalla noin 500 ja merellä noin 1000 henkilöä. AS Tallink Grupp on listattu Tallinnan pörssissä vuodesta 2005 ja Helsingin pörssissä joulukuusta 2018 alkaen. www.tallinksilja.fi

Tallink-Silja-logo.