Aiomme puolittaa oman toimintamme päästöt vuoteen 2030 mennessä

Lassila & Tikanoja Oyj

Vuoden ilmastotekomme

L&T:n hallitus asetti yhtiölle taloudellisten tavoitteiden lisäksi pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteet vuonna 2019. L&T aikoo puolittaa hiilijalanjälkensä eli oman toimintansa päästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2018 tasolta sekä vähentää toimitusketjunsa päästöjä. Tavoitteet ovat saaneet kasvihuonekaasupäästöjen globaaliin vähentämiseen tähtäävän Science Based Targets initiativen (SBTi) validoinnin tieteellisiksi päästövähennystavoitteiksi. Olennainen osa L&T:n vastuullisuustavoitteita on asiakkaille tuotettujen päästövähennysten eli yhtiön hiilikädenjäljen kasvattaminen liikevaihtoa nopeammin.

L&T:n hiilikädenjälki eli toiminnan tuottamat päästövähennykset olivat vuonna 2019 noin 1,2 miljoonaa (1,2) CO2 -ekvivalenttitonnia. Päästövähennykset syntyivät siitä, että asiakkaamme pystyivät korvaamaan neitseellisiä raaka-aineita uusioraaka-aineilla sekä fossiilisia polttoaineita bio- ja kierrätyspolttoaineilla.

Vuonna 2019 jatkoimme pitkäjänteisiä toimenpiteitämme keräys- ja kuljetuspalveluiden päästöjen vähentämiseksi. Otimme käyttöön vähäpäästöisempiä ajoneuvoja ja polttoaineita sekä jatkoimme kuljetusreittien optimointia ja kuljettajiemme ajotavan kehittämistä.

Lisäksi olemme onnistuneet lisäämään energiatehokkuuttamme monenlaisilla toimenpiteillä.

2019

Commitments

  • Toimintamme hiilikädenjäljen kasvattaminen liikevaihdon kasvua nopeammin.
  • Omien päästöjen vähentäminen – 50 % (per km) vuoden 2018 tasosta vuoteen 2030 mennessä (tieteellinen päästövähennystavoite eli SBT).
  • Toimitusketjusta aiheutuvien muiden epäsuorien päästöjen vähentäminen: 70 % suurimmista tavarantoimittajista ja alihankkijoista asettaa omat päästötavoitteensa vuoteen 2024 mennessä (tieteellinen päästövähennystavoite eli SBT).

Achievements

  • Hiilikädenjäljen muutos +0,9 % vs. liikevaihdon kasvu.
  • Omien päästöjen väheneminen -5,1 % (Huom. absoluuttisten Scope 1 ja 2 päästöjen vähenemä. Raportoidaan SBT:n mukaisesti vuodesta 2020 lähtien).

Yrityksen kuvaus

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 784,3 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 200 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Lassila&Tikanoja logo