Kiertotalouden toiminnanjohtaja

Lassila & Tikanoja Oyj

L&T:n strategisena tavoitteena on puolittaa oman toimintansa hiilijalanjälki (Scope 1 ja 2) ajokilometriä kohden vuoteen 2030 mennessä vuoden 2018 tasolta sekä vähentää toimitusketjustaan aiheutuvia muita epäsuoria päästöjä (Scope 3),niin että 70 prosenttia yhtiön suurimmista (spend) tavarantoimittajista ja alihankkijoista asettavat omat päästövähennystavoitteensa vuoteen 2024 mennessä. Tavoitteet saivat alkuvuodesta 2020 kasvihuonekaasupäästöjen globaaliin vähentämiseen tähtäävän Science Based Targets -aloitteen validoinnin tieteellisiksi päästövähennystavoitteiksi.

Olennainen osa L&T:n vastuullisuustavoitteita on asiakkaille tuotettujen päästövähennysten eli yhtiön hiilikädenjäljen kasvattaminen liikevaihtoa nopeammin. L&T:n hiilikädenjälki eli toiminnan tuottamat päästövähennykset olivat vuonna 2020 1,23 miljoonaa CO2 -ekvivalenttitonnia. Päästövähennykset syntyivät siitä, että asiakkaamme pystyivät korvaamaan neitseellisiä raaka-aineita kierrätys raaka-aineilla sekä fossiilisia polttoaineita bio- ja kierrätyspolttoaineilla. Lisäksi kädenjälkeemme sisältyy vaarallisista jätteistä öljyjen, akkujen ja paristojen kierrätyksestä sekä energiatehokkuustoimenpiteistä aikaansaadut päästövähennykset. Vuonna 2020 L&T:n hallussa olevista, asiakkailtamme kerätyistä materiaalivirroista pystyttiin uudelleenkäyttämään tai kierrättämään uusien tuotteiden raaka-aineeksi 58,6 prosenttia. Uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen toimitettiin 433 000 tonnia materiaaleja.

L&T hyödyntää liikenteessä vähäpäästöisiä teknologioita ja polttoaineita. Vuonna 2020 käytössämme oli 10 biokaasukäyttöistä raskasta ajoneuvoa sekä 17 biokaasu- ja 4 sähkökäyttöistä pakettiautoa. Vuonna 2021 tavoitteenamme on nostaa biokaasu- tai sähkökäyttöisten ajoneuvojen määrä vähintään 55:een. Kaksinkertaistimme Suomessa uusiutuvan dieselin volyymiä edelliseen vuoteen verrattuna ja vähensimme fossiilisen dieselin käyttöä. Käyttämämme uusiutuva diesel on jätteistä ja tähteistä valmistettua. Lisäksi biokaasun käyttö viisinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Käyttämällä uusiutuvia polttoaineita vähennämme kuljetuksesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä ja muita ilmanlaatua heikentäviä päästöjä. Se on myös esimerkki kiertotalouden käytännön teoistamme: kuljetamme jätteitä niistä valmistetulla polttoaineella.

2021

Commitments

 • Kasvatamme toimintamme hiilikädenjäljkeä liikevaihtoa nopeammin.
 • Pienennämme oman toiminnan hiilijalanjälkeä – 50 % ajokilometriä kohden vuoden 2018 tasosta vuoteen 2030 mennessä (tieteellinen päästövähennystavoite eli SBT).
 • Toimitusketjusta aiheutuvien muiden epäsuorien päästöjen vähentäminen: 70 % suurimmista tavarantoimittajista ja alihankkijoista asettaa omat päästötavoitteensa vuoteen 2024 mennessä (tieteellinen päästövähennystavoite eli SBT).

Achievements

No achievements available for this year.

2020

Commitments

 • Kasvatamme toimintamme hiilikädenjäljkeä liikevaihtoa nopeammin.
 • Pienennämme oman toiminnan hiilijalanjälkeä – 50 % ajokilometriä kohden vuoden 2018 tasosta vuoteen 2030 mennessä (tieteellinen päästövähennystavoite eli SBT).
 • Toimitusketjusta aiheutuvien muiden epäsuorien päästöjen vähentäminen: 70 % suurimmista tavarantoimittajista ja alihankkijoista asettaa omat päästötavoitteensa vuoteen 2024 mennessä (tieteellinen päästövähennystavoite eli SBT).

Achievements

 • Hiilikädenjäljen muutos 9,6 % suhteessa liikevaihdon kehitykseen.
 • Hiilijalanjälki-intensiteetti 818 gCO2-ekv. Lasku vertailuvuodesta (2018) 14,1 %.

2019

Commitments

 • Toimintamme hiilikädenjäljen kasvattaminen liikevaihdon kasvua nopeammin.
 • Omien päästöjen vähentäminen – 50 % (per km) vuoden 2018 tasosta vuoteen 2030 mennessä (tieteellinen päästövähennystavoite eli SBT).
 • Toimitusketjusta aiheutuvien muiden epäsuorien päästöjen vähentäminen: 70 % suurimmista tavarantoimittajista ja alihankkijoista asettaa omat päästötavoitteensa vuoteen 2024 mennessä (tieteellinen päästövähennystavoite eli SBT).

Achievements

 • Hiilikädenjäljen muutos +0,9 % vs. liikevaihdon kasvu.
 • Omien päästöjen väheneminen -5,1 % (Huom. absoluuttisten Scope 1 ja 2 päästöjen vähenemä. Raportoidaan SBT:n mukaisesti vuodesta 2020 lähtien).

Yrityksen kuvaus

Lassila & Tikanoja Oyj on vuonna 1905 perustettu suomalainen palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Panostamalla vastuullisiin kiertotalouden ratkaisuihin luomme arvoa asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa.

Vastuullinen toimintatapa kuuluu erottamattomasti strategiaamme, liiketoimintaamme ja jokapäiväiseen työhömme. Tavoitteenamme on kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme huolehtimalla henkilöstömme työkyvystä, edistämällä monimuotoisuuden toteutumista työelämässä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. Toimintamme vaatimustenmukaisuuden varmistamme noudattamalla vastuullisen liiketavan periaatteitamme.

L&T:n liiketoiminta on jaettu neljään toimialaan: Ympäristöpalvelut, Teollisuuspalvelut, Kiinteistöpalvelut Suomi ja Kiinteistöpalvelut Ruotsi. Yhtiö toimii Suomessa ja Ruotsissa. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 751,9 miljoonaa euroa ja työllistimme 8 139 kiertotalouden ammattilaista.

Lassila&Tikanoja logo