Kestävä ja vastuullinen yliopisto

Helsingin yliopisto

Vuoden ilmastotekomme

Hel­sin­gin yliopisto ja No­kia Bell Labs ke­hit­ti­vät il­man­laa­dun seu­ran­taan älyk­kään 5G-tek­no­lo­gian. Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti on uusi tiedekuntien rajat ylittävä tutkimusyksikkö.

Yliopiston tutkijat kehittivät met­si­tyk­sen hii­len­si­don­nan kan­sain­vä­lis­tä mit­taus­kon­sep­tia il­mas­ton­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­sek­si. Yliopiston Tiedekulmassa järjestettiin Hope for Globe -teemainen kestävyyteen ja ilmastoon liittyvä tapahtumakokonaisuus. Yliopistossa aloitti toimintansa kestävyys ja vastuullisuus -toimikunta organisoimaan kestävään kehitykseen liittyvää toimintaa koko yliopiston tasolla.

Vuoden 2018 lentomatkustuksen ilmastopäästöt on kompensoitu. Yliopisto hyväksyttiin jäseneksi Climate Leadership Coaltitioniin.

Helsingin yliopiston toteuttama ja Sitran rahoittama työkalu järjestöille hiilijalanjäljen pienentämiseen lanseerattiin Hiilifiksu järjestö -hankkeessa. Yliopiston päärakennuksen kongressivastaanottojen tarjoilut ovat syksystä 2018 lähtien olleet vegetaarisia. Yliopiston kampusten henkilökunta osallistui jo neljättä kertaa pyöräilyn Kilometrikisaan.

2018

Commitments

 • Helsingin yliopisto tuottaa uutta tieteellistä tietoa ilmastonmuutoksesta ja edistää tieteidenvälisyyttä ja yhteistyötä tutkimuksessa.
 • Helsingin yliopiston tuottama ilmastotutkimus näkyy yhteiskunnassa laajasti niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Yliopisto toimii aktiivisesti ilmastokeskustelun avaajana ja ylläpitäjänä eri foorumeilla ja tuo yliopistossa tehtävän ilmastotutkimuksen tulokset yhteiskuntaan tieteellisen tiedon käyttäjien saataville.
 • Helsingin yliopisto on sitoutunut vähentämään yliopistorakennusten energian- ja vedenkulutusta kymmenellä prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Yliopiston tavoitteena on tuottaa käyttämästään energiasta vähintään viisi prosenttia uusiutuvalla energialla paikan päällä vuoden 2025 lopussa.

Achievements

 • Vuonna 2018 Hel­sin­gin yliopisto ja No­kia Bell Labs ke­hit­ti­vät il­man­laa­dun seu­ran­taan älyk­kään 5G-tek­no­lo­gian. MegaSense-projektin tavoitteena on luoda globaali havainnointijärjestelmä, joka antaa tarkkaa tietoa ilmanlaadusta ja haitallisista aineista ilmassa.
 • Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti on uusi tiedekuntien rajat ylittävä tutkimusyksikkö, joka perustettiin virallisesti tammikuussa 2018. HELSUS yhdistää kestävyystutkimuksen ja -koulutuksen tieteenalat ja kampusrajat ylittäväksi keskittymäksi.
 • Yliopiston tutkijat kehittivät met­si­tyk­sen hii­len­si­don­nan kan­sain­vä­lis­tä mit­taus­kon­sep­tia il­mas­ton­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­sek­si. Helsingin yliopisto luo yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen ja ICOS RI:n (International Carbon Observation System Research Infrastructure) kanssa kokonaiskonseptin siitä, miten metsien ilmastovaikutuksia ja hiilen sidontaa metsäpuihin, maaperään ja muuhun metsäkasvillisuuteen voidaan luotettavasti mitata. Lisäksi tutkimusryhmä työstää suositukset sille, miten maailman hiilinieluja vahvistettaisiin ja millaisilla mittauslaitteistoilla ja -menetelmillä niitä tulisi mitata.
 • Yliopiston Tiedekulmassa järjestettiin Hope for Globe –teemainen kestävyyteen ja ilmastoon liittyvä tapahtumakokonaisuus. Yleisötapahtumissa esiteltiin uusia näkökulmia ilmastopolitiikkaan, ympäristöahdistukseen, muovitalouteen ja luonnonvarojen riittävyyteen sekä tarjottiin työkaluja kestävien valintojen tueksi.
 • Yliopistossa aloitti toimintansa kestävyys ja vastuullisuus -toimikunta organisoimaan kestävään kehitykseen liittyvää toimintaa koko yliopiston tasolla. Toimikunta vastaa muun muassa yliopiston kestävyyden ja vastuullisuuden ohjelman valmistelusta. Uusi kestävyyden ja vastuullisuuden ohjelma vie yliopiston johtamista yhä enemmän kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseksi
 • Vuoden 2018 lentomatkustuksen ilmastopäästöt on kompensoitu. Kompensointi toteutettiin hankkimalla tehokkaita liesiä perheille Keniassa. Uusilla liesillä polttopuun käyttö puolittuu ja polttopuiden keräämisen sijasta aikaa jää enemmän muille kotitaloustöille sekä lasten hoidolle ja koulutukselle.
 • Yliopisto hyväksyttiin jäseneksi Climate Leadership Coaltitioniin, joka haastaa yrityksiä ja yhteiskuntaa ilmastonmuutoksen hillintään.
 • Marraskuussa 2018 lanseerattiin Helsingin yliopiston toteuttama ja Sitran rahoittama työkalu järjestöille hiilijalanjäljen pienentämiseen Hiilifiksu järjestö -hankkeessa.
 • Ruokaan liittyvät valinnat ovat merkittäviä ympäristötekoja isossa organisaatiossa: yliopiston päärakennuksen kongressivastaanottojen tarjoilut ovat syksystä 2018 lähtien olleet vegetaarisia ja tätä pyritään laajentamaan myös muihin kokous- ja tapahtumatarjoiluihin.
 • Yliopiston kampusten henkilökunta osallistui jo neljättä kertaa pyöräilyn Kilometrikisaan. Yhdessä poljettiin kilometreissä mitattuna yli 280 000 kilometriä eli 7 kertaa maapallon ympäri.

 

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto on yksi maailman parhaista yliopistoista. Olemme Suomen vanhin ja suurin tiedekorkeakoulu, jossa tehdään uraauurtavaa monitieteistä tutkimusta 11 tiedekunnan ja 40 000 opiskelijan sekä tutkijan voimin. Toimimme Helsingissä neljällä kampuksella ja muualla Suomessa 15 paikkakunnalla. Rakennamme parempaa ja kestävämpää maailmaa osallistumalla globaalien ongelmien ratkaisemiseen. Monimuotoinen maailma tarvitsee monitieteisiä ratkaisuja. www.helsinki.fi

Helsingin yliopisto logo