Viikin ympäristötalo. Kuva: Rhinoceros Oy

Viikin ympäristötalo. Kuva: Rhinoceros Oy.

Viikin ympäristötalo on yksi Suomen energiatehokkaimmista toimistorakennuksista. Älykkäällä huonekohtaisella lämmönsäädöllä pystyttiin vuonna 2018 saavuttamaan vielä kahdeksan prosentin lisäsäästö. Lisäksi rakennuksessa kokeillaan kaukolämmön kulutusjoustoa ensimmäisten joukossa Helsingissä.

Yli puolet Helsingin kasvihuonekaasupäästöistä muodostuu rakennusten lämmityksestä, minkä takia on tärkeää lisätä päästötöntä energiantuotantoa ja tehostaa energiankäyttöä. Energiankäyttö tehostuu muun muassa lämmityksen älykkäällä säädöllä ja kaukolämmön kulutusjoustolla.

Kokeilemalla uusia palveluratkaisuja valmistellaan markkinoita uusille energiansäästöpalveluille. Fourdeg on yksi mySMARTLife-hankkeen yrityskumppaneista, joka tarjoaa ratkaisun lämmityksen säätöön älytermostaattien avulla. Termostaatit optimoivat ja valvovat kaukolämmön vesivirtaa kiinteistössä ajantasaisesti.

Ympäristötalo energiansäästön mallirakennus jo vuodesta 2011

Vuonna 2011 valmistunut Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden käytössä oleva Viikin ympäristötalo valittiin Suomen energiatehokkaimmaksi toimistorakennukseksi vuonna 2013. Rakennuksen energiankulutus on noin 60 prosenttia pienempi tavalliseen toimistorakennukseen verrattuna, ja rakennus tuottaa noin 15 prosenttia energiantarpeestaan uusiutuvilla energialähteillä.

Fourdegin älykkään lämmönsäätöjärjestelmän ansiosta rakennuksen jo ennestään säästeliääseen lämmönkulutukseen pystyttiin saamaan kahdeksan prosentin vähennys verrattuna sääkorjattuun aikaisemman vuoden kulutukseen. Ympäristötalon tapauksessa se tarkoittaa 38 MWh, joka vastaa 45 000 kilometrin matkaa autolla. Yhteensä säästettiin 6,7 tCO2-ekv vuodessa.

Kulutusjoustolla energiapiikit kuriin

Älytermostaatit mahdollistavat huonekohtaisen lämmönsäädön lisäksi lämmön kulutusjouston, jota Helen testaa Viikin ympäristötalossa. Helen tutkii lämmön kulutusjoustoa Viikin ympäristötalon lisäksi Merihaassa sekä Helsingin kaupungin asuntojen (Heka) omistamissa asunnoissa.

Kulutusjouston tarkoituksena on ennakoida ja välttää kaukolämmön kulutuspiikkejä jaksottamalla kiinteistöjen lämmitystä. Kulutusjousto mahdollistaa kiinteistöjen rakenteiden, kuten kiviseinien, lämmönvarauskyvyn hyödyntämisen osana energiajärjestelmää. Kulutusjouston laajempi käyttöönotto Helsingissä optimoisi lämmöntuotantoa ja vähentäisi energiantuotannosta aiheutuvia päästöjä, koska kulutuspiikkejä tasaamalla voidaan välttyä muun muassa varavoiman käynnistämiseltä. Samalla säästettäisiin myös kustannuksissa.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma

Viimeisimmät artikkelit