circvol-hankkeen logo

6Aika-logokokonaisuus EAKR-hankkeille.

CircVol-hanke

CircVol –hankkeen Helsingin osatoteutuksen kehittämiskohteena on ollut suurivolyymiset sivuvirrat ja kiertotalouden liiketoiminnan edistäminen. Hankkeella haettiin yhdessä yritysten, korkeakoulujen, tutkimusorganisaatioiden ja julkisen sektorin kanssa uusia ratkaisuja paljon tilaa vievien rakentamisen, tuotannon ja palveluiden biologisten ylijäämämassojen hyödyntämiseen.

 

CircVol hanke tavoitti Helsingissä parin vuoden aikana lähes 300 kiertotalouden toimijaa. Hankkeen keskustelutilaisuuksiin, asiantuntijaseminaareihin ja työpajoihin osallistui edustajia 50 yrityksestä ja kaiken kaikkiaan mukana oli 76 yritystä.

 

Toimenpiteet

 

  1. Suurivolyymisten teollisuuden biologisten sivuvirtojen kartoitus Helsingin seudulla
  2. Suositus Helsingin kaupungin toimintamalliksi bio- ja kiertotalouden teollisten ja urbaanien symbioosien vahvistamisessa
  3. Työkaluja kaupunkisuunnitteluun kiertotalouden edistämiseksi

Toteutus

Hankkeessa kartoitettiin laajasti yritysten sijoittumis- ja palvelutarpeita sekä toteutettiin alueellinen, paikkatietopohjainen biovirtojen kartoitus, joka on nähtävillä Story Map -sivustolla. Karttasovellus perustuu jätetilastointiin, Luonnonvarakeskuksen Biomassa-Atlaksen ja ympäristöhallinnon YLVA-tietokannan tietoihin syntyneistä laitoskohtaisista biomassoista Helsingin seudulla. Puupohjaisista jätteistä syntyivät kartoitusalueen suurimmat tonnimäärät. Kartoitukset toimivat suositusten ja kaupunkisuunnittelun työkalujen tukena.

Kiertotalouden potentiaali kestävän taloudellisen kehityksen takaajana on tuotu esiin Ramboll Oy:n kokoamissa suosituksissa Helsingin kaupungin toimintamalliksi bio- ja kiertotalouden teollisten ja urbaanien symbioosien vahvistamisessa. Suositukset on tiivistetty seitsemään pääkohtaan. Ensimmäinen kiteyttää yritysyhteistyön painopisteiksi kierto- ja jakamistalouden tiekartan linjauksia myötäillen seuraavat: kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito, ruokaketju, energiasektorin kytkennät kiertotalouteen, muovien ja tekstiilien tehokas keräily sekä jakamistalouden ja yhteiskäytön alustat.

Gaia Consulting Oy:n ja Ethica Oy:n työryhmä puolestaan kehitti työkaluja kaupunkisuunnittelun käyttöön, jotta kiertotalouden erilaisille toiminnoille löytyisi tulevaisuudessa sopivia paikkoja. Tulevaisuutta visioiden profiloitiin muun muassa nykyisiä yritysalueita kiertotalousliiketoiminnan potentiaalin näkökulmasta. Profilointi toteutettiin kolmelle erilaiselle alueelle Koskela, Viikki ja Malmi-Tattariharju-Kivikko akselilla.

Hankkeen päätulokset löytyvät nyt kaupungin kierto- ja jakamistalouden tiekartan seurantaa varten rakennetusta Kiertotalousvahdista.

Tilaisuuksien materiaalit, blogit, selvitykset ja tiivistelmät laadituista suosituksista löydät CircVol-sivustolta vuoden 2021 loppuun asti. Sivuilla voit myös tutustua muiden 11 partnerin tekemisiin ja tuloksiin.

Vastuut ja lisätietoja

Helsingin osatoteutusta koordinoi kaupunginkanslian elinkeino-osaston yrityspalvelut. Heli Lehtinen on projektipäällikkö. Pääkoordinaattori on Turku Science Park ja yhteyshenkilö Reeta Huhtinen.

Hankkeen verkkosivut

Hanke hel.fi-sivuilla