climate-kic-logo

Helsinki hakee vauhtia kiertotaloustyölleen Circular Cities – hankkeesta

Helsingin kaupunki on osallistunut useita eurooppalaisia tahoja kattavaan Circular Cities – hankkeeseen, jonka tavoitteena on vauhdittaa kiertotalousajattelun ja -periaatteiden saattamista osaksi kaupunkien prosesseja. Ajoitus ei ole sattumaa: Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi joulukuussa 2018 uuden Hiilineutraali Helsinki 2035-toimenpideohjelman, jonka avulla se tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Kiertotalouden edistäminen on useissa ohjelman toimenpiteissä keskeisessä roolissa.

 

Circular Cities -hanke koostuu kahdeksasta työpaketista, jotka kaikki lähestyvät kiertotaloutta hieman eri kulmalla; aihetta tarkastellaan muun muassa koulutuksen, julkisten hankintojen, rakentamisen ja kaupunkitasoisten strategioiden näkökulmasta. Hankkeen kick off järjestettiin toukokuussa 2018 ja hanke kestää kokonaisuudessaan 22 kuukautta. Lopulliset tulokset ovat nähtävillä vuoden 2019 loppupuolella.

 

Circular Cities -hankkeen veturina toimii Malmön kaupunki, joka on vastuussa hankkeen koordinoinnista ja tavoitteiden saavuttamisesta. Muita pääpartnereita ovat C40-ilmastoverkosto, Climate KIC, Tanskan teknillinen yliopisto, Aarhusin yliopisto, Veolia, Kööpenhamina, Cleantech Bulgaria, Rockwool International ja Helsingin kaupunki. Hanketta rahoittaa Euroopan innovaatio -ja teknologiainstituutti (EIT). Se on Budapestissa toimiva riippumaton EU-elin, jonka tehtävänä on parantaa Euroopan innovointikykyä. EIT on kiinteä osa EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelmaa.

 

Helsinki on vetänyt hankkeessa työpakettia, jonka tavoitteena on etsiä keinoja kiertotalouden sisällyttämiseksi kaupungin rakentamisen hankintoihin. On laskettu, että neljän globaalisti tärkeimmän materiaalin (teräs, muovi, alumiini ja sementti) tarve kaksi-nelinkertaistuu vuoteen 2100 mennessä. Jo ainoastaan näiden materiaalien tarpeen kasvusta syntyvät hiilidioksidipäästöt (918 Gt CO2) riittävät ylittämään hiilibudjetin, joka on määritelty kahden asteen lämpenemistavoitteessa pysymiseksi (800 Gt CO2). Rakentaminen ja autoteollisuus ovat näiden neljän materiaalin suurimmat kuluttajat. Rakentamisen kiertotalousratkaisujen käyttöönotolla on tästä syystä erityisen tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä.

 

Helsingin osuus Circular Cities-hankkeessa päättyi kesäkuussa 2019. Työpaketin tuloksena on julkaistu ns. White Paper, joka analysoi kiertotalouden mukaisen rakentamisen nykytilaa, tunnistaa mahdollisia pullonkauloja kiertotalousratkaisujen sisällyttämisessä rakentamisen hankintoihin ja ehdottaa niihin ratkaisuja. White Paper sisältää lisäksi case katalogin, johon on kerätty inspiroivia esimerkkejä kiertotalouden mukaisesta rakentamisesta eri puolilta Eurooppaa. Työn taustaksi on haastateltu rakentamisen kanssa työskenteleviä ihmisiä, kuten kuntien virkamiehiä, suunnittelijoita, rakennuttajia, hankinta-asiantuntijoita, urakoitsijoita ja konsultteja.