Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet-hankkeen logo.

6Aika-logokokonaisuus EAKR-hankkeille.

HNRY – Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet

6Aika HNRY -hanke kehittää Helsingin, Vantaan, Espoon ja Turun kaupunkien yritysalueita ja työmaita kohti hiilineutraaliutta. Taustalla vaikuttavat kaupunkien asettamat hiilineutraalisuustavoitteet vuosille 2029-2035. Konseptoimalla ja pilotoimalla toimintaa hankkeen kohdealueilla edistetään uusia keinoja vähentää mm. työkoneiden ja raskaan liikenteen päästöjä, tehostaa materiaalien hyötykäyttöä sekä vauhdittaa yritysten hiilineutraalia liiketoimintaa. Yritysten, kaupunkien ja tutkimuslaitosten yhteistyön tuloksena syntyneet opit ja toimintamallit tarjotaan laajasti hyödynnettäväksi eri toimijoiden käyttöön.

Ajankohtaista

Hankkeen aineistot:

 

 

Toimenpiteet

Hankkeen työ jalkautuu kaupunkien yritysalueille seuraavin toimenpitein:

  • Helsingissä edistetään kaupungin infratyömaiden sekä Vuosaaren sataman työkoneiden päästöjen vähentämistä yhdessä urakoitsijoiden ja satamayritysten kanssa.
  • Espoossa konseptoidaan ja pilotoidaan tapoja vähentää työmaalla syntyviä päästöjä ja tehostetaan materiaalien kierrätystä.
  • Vantaalla kehitetään kaupallisen alueen yritysten kanssa konseptia, jolla yritykset sitoutetaan kehittämään ja toteuttamaan vähähiilisyyteen ja jätteettömyyteen liittyviä ratkaisuja.
  • Turussa edistetään meriteollisuuden yrityksissä kasvihuonekaasujen päästöjen laskentaa ja uusia toimintamalleja, joilla yritys voi saavuttaa hiilineutraalisuuden ja toimia resurssiviisaasti.  Turun Blue Industry Park (BIP) toimii hankkeessa hiilineutraalin ja resurssiviisaan yritysalueen suunnittelun aihiona.
  • VTT konseptoi ja testaa hiilineutraaliutta ja resurssiviisautta edistäviä toimintamalleja yhdessä yritysten kanssa.  Painopisteinä ovat muovit ja niiden hyödyntäminen, päästölaskenta ja liiketoiminnan kehittäminen.
  • Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus toteuttaa hankkeessa ratkaisufoorumeita, joissa konseptoidaan ja pilotoidaan käytännön ratkaisuja monistettavaksi hiilineutraaleille ja resurssiviisaille yritysalueille. 

Toiminta

Hanke tukee yritysalueiden kehittämistä vähähiilisiksi ja kiertotalouden mukaisiksi järjestämällä tapaamisia, työpajoja ja mahdollistamalla kokeiluja. Projektissa hankitaan myös asiantuntija-apua ilmastonmuutosta hillitsevien ja kiertotaloutta tukevien ratkaisujen hankintaan ja kehittämiseen. Eri kohdealueilla tehdyt kokeilut ja uudet konseptit tuodaan yhteisesti hyödynnettäviksi ja levitetään mahdollisimman laajasti muiden toimijoiden käyttöön.

Vastuuhenkilöt ja hankkeen lisätiedot

Hankkeen päätoteuttaja on Helsingin kaupunki. Projektikoordinaattori Susanna Suomalainen vastaa hankkeen koordinoinnista.

Yhteistyötahot: Helsingin kaupunki (pääkoordinaattori), Vantaan kaupunki, Espoon kaupunki, Turun kaupunki, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Turun yliopisto, Turku Science Park Oy

Ajankohtaiset kuulumiset Twitterissä!

Hankkeen kotisivut