Energiantuotannon ja ostosähkön fossiiliset hiilidioksidipäästöt vähenivät lähes neljä prosenttia

UPM

Vuoden ilmastotekomme

Globaalisti energiantuotannon ja ostosähkön fossiiliset hiilidioksidipäästöt laskivat 4 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Helsingissä pääkonttorimme Biofore Talo saavutti käyttövaiheen Platinum-tasoisen LEED-ympäristösertifioinnin. Biofore Talo on Suomen ensimmäinen ja Euroopassa kolmas LEED v4 -järjestelmällä saavutettu käyttövaiheen Platinum-luokitus, joka todentaa rakennuksen erinomaisen energia- ja ympäristösuorituskyvyn.

Yrityksen kuvaus

UPM rakentaa kestävämpää tulevaisuutta korvaamalla fossiilipohjaisia, uusiutumattomia raaka-aineita puupohjaisella biomassalla ja muilla uusiutuvilla vaihtoehdoilla sekä käyttämällä niitä tehokkaasti ja luomalla uusia tuotteita ja palveluita. Puukuitu, biomolekyylit, tähteet ja sivutuotteet ovat muodostumassa yhä tärkeämmiksi tulevaisuuden raaka-aineiksi. Biotalouden innovaatiot tarjoavat meille mahdollisuuden laajentua kokonaan uusille liiketoiminta-alueille fossiilisen talouden ulkopuolelle.

UPM-logo

2018

Åtaganden

  • Energiantuotannon ja ostosähkön (Scope 1 ja 2) fossiilisia hiilidioksidipäästöjä vähennetään 30 % vuoteen 2030 mennessä (vuodesta 2008)
  • Energiatehokkuuden parantaminen 1 % vuosittain (jatkuva)
  • Uusiutuvien polttoaineiden osuus vähintään 70 % (jatkuva)

Prestationer

  • Energiantuotannon ja ostosähkön fossiiliset hiilidioksidipäästöt vähenivät lähes 4 % (265.000 tonnia) edellisestä vuodesta
  • Energiatehokkuustavoitetta ei saavutettu vuonna 2018
  • Uusiutuvien polttoaineiden osuus oli 70 %