Kontaktuppgifter och media

Kontaktuppgifter och media

Kontaktpersonerna till medierna

Åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors
Kaisa-Reeta Koskinen, enhetschef, klimatenheten
tfn +358 (0)9 310 22816
kaisa-reeta.koskinen@hel.fi

Kiia Koliseva, kommunikationsplanerare
tfn +358 (0) 9 310 26478, kiia.koliseva@hel.fi

Klimat väktare
Petteri Huuska, miljöplanerare
tfn +358 40 3340768
petteri.huuska@hel.fi

Nätverket Klimatpartner
Susanna Suomalainen, miljöplanerare
tfn +358 (0)9 310 27730
ilmastokumppanit@hel.fi

Övriga kontaktuppgifter

Underhåll av webbplatsen
Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
kymp.viestinta@hel.fi

De sociala medierna

Stadens telefonkatalog »

Ge respons »

Bilder

Bilder på Helsingfors hittas