Kontaktuppgifter och media

Kontaktuppgifter och media

Kontaktpersonerna till medierna

Åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035
Kaisa-Reeta Koskinen, projektledare,
tfn 09 310 22816
kaisa-reeta.koskinen@hel.fi

Tjänsten Ilmastovahti
Sonja-Maria Ignatius, miljöplanerare
tfn 09 310 32043
sonjamaria.ignatius@hel.fi

Nätverket Klimatpartner
Mira Jarkko, miljöinspektör
tfn 09 310 64317
mira.jarkko@hel.fi

Andra teman kring hållbar utveckling och ansvarsfullhet
Anne Hämäläinen, kommunikationsexpert
tfn 09 310 25269
anne.hamalainen@hel.fi

Övriga kontaktuppgifter

Underhåll av webbplatsen
Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
kymp.viestinta@hel.fi

De sociala medierna

Stadens telefonkatalog »

Ge respons »

Bilder

Bilder på Helsingfors hittas