Kontaktuppgifter och media

Kontaktuppgifter och media

Kontaktpersonerna till medierna

Åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035
Kaisa-Reeta Koskinen, projektledare,
tfn 09 310 22816
kaisa-reeta.koskinen@hel.fi

Tjänsten Ilmastovahti
Petteri Huuska, miljöplanerare
tfn +358 40 3340768
petteri.huuska@hel.fi

Nätverket Klimatpartner
Heta Itämäki, miljöplanerare
tfn +358 40 682 6320
ilmastokumppanit@hel.fi

Andra teman kring hållbar utveckling och ansvarsfullhet
Anne Hämäläinen, kommunikationsexpert
tfn 09 310 25269
anne.hamalainen@hel.fi

Övriga kontaktuppgifter

Underhåll av webbplatsen
Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
kymp.viestinta@hel.fi

De sociala medierna

Stadens telefonkatalog »

Ge respons »

Bilder

Bilder på Helsingfors hittas