Klimatpartnerna

Samarbete mellan Helsingfors stad och näringsliv

Nätverket Klimatpartnerna är avsett för företag som vill vara med om att bygga ett kolneutralt Helsingfors. Till exempel universitet, yrkeshögskolor och organisationer kan delta i nätverkets verksamhet som så kallade stödmedlemmar.

Målen för Klimatpartnerna är:

  • Att skapa nya tillvägagångssätt och nya möjligheter till affärsverksamhet.
  • Att komma på nya och inspirerande samarbetsformer för att minska på utsläppen inom staden
  • Information om resultaten
  • Att dela med sig kunnande om de bästa praxisarna

Vad innebär klimatåtagandet?

Klimatpartnernas medlemmar bestämmer själva om den egna organisationens målsättningar för stävjandet av klimatförändringen under de kommande åren. Målen ska förbättra det nuvarande tillståndet och överskrida det som lagstiftningen för ögonblicket kräver.

Hur fungerar klimatparternas nätverk?

Inom nätverket skapas nya tillvägagångssätt, som möjliggör mer ansvarsfull företagsverksamhet och samarbete med andra aktörer. Aktörerna i nätverket får aktuella uppgifter om stadens åtgärdsprogram Kolneutralt Helsingfors 2035 och evenemang i samband med det. Även i företagets egna lokaler kan evenemang i samband med nätverket anordnas.

Biträdande borgmästare Anni Sinnemäki undertecknar klimatåtagandet för Helsingfors stads del. Om genomförandet av åtagandena rapporteras årligen till koordinatorn. Målen och prestationerna publiceras på denna webbplats.

Kontakter:

Susanna Suomalainen, koordinator i nätverket Klimatpartner
tfn +358 9 310 27730
ilmastokumppanit@hel.fi