Utsläppsfritt småhus

I småhus åtgår ungefär hälften av energin till uppvärmningen. Dessutom används den till uppvärmning av bruksvatten, till hushållsel och till avkylning. Invånaren i ett egnahemshus kan minska energiförbrukning genom enkla medel.

  • Om du sänker på temperaturen med en grad sparar du 5 % i energi.
  • Att täta dörrarna och fönstren påverkar också.
  • Du kan minska förbrukningen av varmt vatten genom att justera flödet i kranarna och skaffa vattenarmaturer som sparar vatten.
  • Energieffektiva hushållsapparater, belysningsarmaturer och lampor påverkar elförbrukningen.
  • Före reparationer ska man noga utreda alternativen – energirådgivningen ger hjälp med till exempel att välja och byta uppvärmningssystemet.

Flera tips hittar du nedan!

Energirådgivning för konsumenter (Motiva)

Reparationsinformation (Miljöförvaltningen)