Ett klimatsmart husbolag

Uppvärmningen av byggnader orsakar över hälften av utsläppen i Helsingfors. Den största potentialen avseende utsläppsminskningar döljer sig i byggnadernas energirenoveringar: till exempel i samband med ombyggnader kan byggnader renoveras så att de blir betydligt energieffektivare än tidigare.

Största delen av utsläppsminskande åtgärder är på längre sikt även ekonomiskt lönsamma för bostädernas ägare. Ofta ger åtgärderna även bättre boendetrivsel.

Energirenovering

En energirenovering är den största miljögärningen som ett husbolag kan göra. Helsingfors stad erbjuder ingenjörshjälp och rådgivning för höghusbolag som är intresserade av att ta reda på hur man kan genomföra en nyttig och ekonomiskt lönsam energirenovering i deras husbolag. Läs mer »

Energitips för husbolag

  • En enkel åtgärd under uppvärmningssäsongen är att mäta temperaturerna i de allmänna lokalerna samt i lägenheter på olika håll i fastigheten. Granska om det finns stora skillnader i temperaturerna i olika platser och om värmeelementen och -ventilerna är i skick. Minska eventuell överuppvärmning och anvisa invånarna om korrekt användning av värmeelementens ventiler.
  • Genom att justera kranarna till de rekommenderade flödena kan man lätt minska vattenkonsumtionen. Informera invånarna om hur de kan påverka vattenkonsumtion och därigenom även vattenavgiften.
  • Det lönar sig att effektivera elkonsumtionen. Medlen är enkla: byta till LED-belysning, organisera bastuturerna, granska hur kylkällarna fungerar och deras skick, justera uppvärmningstiderna för bilvärmarna samt granska de elektriska avfrostningarna.
  • På ett mer över övergripande sätt kan du ta kontroll över husbolagets energiärenden om du deltar i HRM:s avgiftsfria energiexpertkurs (på finska).

Flera tips hittar du nedan!

Energirådgivning för husbolag (Motiva)

Hemmets energirådgivning (Motiva)

Reparationsinformation (Miljöförvaltningen)