Klimatförändringen är den största utmaningen i vår tid. Helsingfors stad har utlyst klimatnödläge i dag. Staden vill erkänna sitt ansvar för att minska koldioxidavtrycket och inser att det är bråttom med klimatåtgärderna.

Helsingfors vill vara en av de ledande städerna i världen i bekämpningen mot klimatförändringen. Bekämpning av klimatförändringen och en hållbar utveckling är en av tyngdpunkterna i Helsingfors internationella verksamhet. Helsingfors har i flera sammanhang framhävt och i sin intressebevakning fäst uppmärksamhet vid städernas roll för att lösa klimatkrisen.

”Helsingfors kämpar inte mot klimatförändringen enbart för att det är ekonomiskt förnuftigt, utan främst för att vi har ett ansvar för att rädda planeten för kommande generationer. Vi är en av de städer som har ett klimatprogram som är genuint trovärdigt, ambitiöst och går att genomföra”, konstaterar Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Helsingfors stad har förbundit sig att bli koldioxidneutralt senast år 2035. Staden minskar sina utsläpp med åttio procent från nivån år 1990, och kompenserar den återstående utsläppsandelen. Utsläppsmålet berör alla stora utsläpp på hela stadens geografiska område.

Staden har utarbetat ett program om hur utsläppen kommer att minskas. På webbplatsen ilmastovahti (på finska) går det att följa med hur programmet för att minska utsläppen för ett koldioxidneutralt Helsingfors 2035 fortskrider. Programmet uppdateras regelbundet.

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag den 23 september där man uppmanar att förbereda utlysning av klimatnödläge. Framställningen grundar sig på fullmäktig Leo Stranius motion. Borgmästaren fattade beslut om Helsingfors utlysning av klimatnödläge den 25 september.

Över tusen kommuner runt om i världen har utlyst klimatnödläge. Helsingfors är troligen den första staden i Finland som har utlyst klimatnödläge.

Tjänsten Helsingfors klimatvakt (pä finska)

Senaste artiklarna