Helsingfors förbereder en internationell Helsinki Energy Challenge-utmaningstävling där vi söker en lösning på hur stenkol kunde ersättas i uppvärmning i Helsingfors på ett hållbart sätt som använder så litet biomassa som möjligt.

Helsingfors har som mål att bli en kolneutral stad före 2035. För nuvarande orsakas 56 procent av Helsingfors koldioxidutsläpp av produktion av energi för uppvärmning. För att vi ska kunna nå kolneutralitet måste värmeproduktionens utsläpp betydligt minskas från den nuvarande nivån.

Kraftverken som använder stenkol finns på Hanaholmen och Sundholmen. Ett beslut har redan fattats om att lägga ner kraftverket på Hanaholmen senast 2024. Även på Sundholmen måste stenkolbaserad produktion läggas ner senast 2029.

Än så länge har det planerats att en betydande del av den stenkolsproducerade värmen ska ersättas med produktion från biomassa. Biomassa är dock utsläppsfri endast beräkningsmässigt och löser inte det globala klimatproblemet också på grund av sin begränsade tillgänglighet. Dessutom skulle användningen av biomassa troligen orsaka logistiska utmaningar. På lång sikt ska ansvarsfulla energilösningar därför baseras på andra, utsläppsfria energiformer. Helsingfors letar efter långsiktiga ansvarsfulla lösningar.

Stadens energibolag Helen har redan gjort planer för att hitta lösningar som kan ersätta stenkol, och delvisa lösningar har hittats. En för staden ideal kombination av lösningar har dock inte hittats.

Öppen tävling för att hitta nya lösningar

Helsingfors stad vill hitta nya lösningar på att producera värme utsläppsfritt, utan stenkol och med så litet biomassa som möjligt. Vi förbereder en internationell utmaningstävling Helsinki Energy Challenge, där man kommer att leta efter flera nya innovationer, teknologier och lösningar för Helsingfors framtida värmeproduktion. Priset i tävlingen är en miljon euro.

Med hjälp av utmaningstävlingen vill man erbjuda alla instanser en jämlik chans att låta sina lösningar utvärderas på enhetliga villkor samt uppmana till tvärvetenskaplig och innovativ diskussion. Tävlingen är öppen för alla, till exempel inhemska och internationella företag, forskningsanstalter, universitet och olika instansers konsortier.

Helsingfors kommer även att utmana andra städer till att lösa frågan om utsläppsfri uppvärmning. Lösningarna som hittas i tävlingen hoppas även vara till nytta för andra städer.

”Klimatförändringen är vår tids stora utmaning för mänskligheten, och Helsingfors är en föregångare i kampen mot den. Lösningarna som hittas i Helsinki Energy Challenge-tävlingen kommer att även vara till nytta utanför vår egen stad, såväl i hemlandet som utomlands. När det gäller att nå detta mål kommer våra samarbetspartner spela en viktig roll. C40-klimatnätverket av världens ledande städer stödjer vårt projekt redan nu i förberedningsskedet. Också världens ekonomiska forum, World Economic Forum, deltar i arbetet tillsammans med Helsingfors”, säger borgmästare Jan Vapaavuori.

Tävlingen planeras pågå i omkring ett år. Startdatumet och anmälningsanvisningarna publiceras senare.

På webbplatsen energychallenge.hel.fi har publicerats information om Helsingfors nuvarande uppvärmningssystem för att intresserade personer kan börja förbereda sig för tävlingen. Tävlingsarrangörerna välkomnar även respons.

Senaste artiklarna