Gratis hjälp av staden

Stadens energiexperter till stöd för husbolagen

Helsingfors stad erbjuder ingenjörshjälp och rådgivning för husbolag som är intresserade av att ta reda på hur man kan genomföra en nyttig och ekonomiskt lönsam energirenovering i deras husbolag.

Stadens rådgivning och hjälp är kostnadsfri samt avsedd för alla husbolag i Helsingfors. För beställningen, genomförandet och betalningen av energiutredningar och -renoveringar svarar husbolagen själva.

Staden hjälper i alla skeden av renoveringen, från idén till genomförandet. Husbolagen kan till exempel be att en energiexpert är närvarande vid ett styrelsemöte eller en bolagsstämma. Energirenoveringen misslyckas därför inte på grund av brist på objektivt stöd eller rådgivning!

Vi ger husbolag stöd och hjälp med att

  • komma igång och beställa lämpliga energiutredningar
  • bedöma de energiutredningsofferter och anbud som husbolagen fått
  • bygga laddplatser för elbilar
  • ansöka om ekonomiska bidrag från ARA.

Hur kan vi hjälpa? Kontakta oss!

Du kan kontakta stadens energiexperter med det här formuläret.

För tjänsten svarar teamet för programmet Energirenässans vid byggnadstillsynen (energiaremontti@hel.fi). Aleksi Heikkilä är teamchef +358 405403642.

Energirenovering – vad, varför och hur?

Ge ditt husbolag ett förslag

Information till husbolaget