Ta kontakt med energiexperter

Rakennusvalvonnassa työskentelevä energianeuvontatiimi.

Helsingfors stad erbjuder rådgivning för husbolag som är intresserade av att ta reda på hur man kan genomföra en nyttig och ekonomiskt lönsam energirenovering i deras husbolag.

Ta kontakt med stadens energiexperter med det här formuläret.

Stadens rådgivning och hjälp är kostnadsfri samt avsedd för alla husbolag i Helsingfors.

Staden hjälper i alla skeden av renoveringen, från idén till genomförandet. Husbolagen kan till exempel be att en energiexpert är närvarande vid ett styrelsemöte eller en bolagsstämma.

Energirenoveringen misslyckas därför inte på grund av brist på objektivt stöd eller rådgivning!

För beställningen, genomförandet och betalningen av energiutredningar och -renoveringar svarar husbolagen själva.

Vi ger husbolag stöd och hjälp med att

  • komma igång och beställa lämpliga energiutredningar
  • bedöma de energiutredningsofferter och anbud som husbolagen fått
  • bygga laddplatser för elbilar
  • ansöka om ekonomiska bidrag från ARA.

Hur kan vi hjälpa? Kontakta oss!

För tjänsten svarar teamet för programmet Energirenässans vid byggnadstillsynen (energiaremontti@hel.fi). Du kan kontakta teamet med det här formuläret. Aleksi Heikkilä är teamchef, tfn 040 540 3642.

Energirenovering – vad, varför och hur?

Ge ditt husbolag ett förslag

Information till husbolaget

Material för energirenovering