Energirenovering – vad, varför och hur?

Genom att förbättra energieffektiviteten i en bostad kan man minska uppvärmningskostnaderna och koldioxidavtrycket. En energieffektiv byggnad förbrukar mindre energi, vilket leder till mindre utsläpp. Det bästa är att boendekostnaderna samtidigt minskar.

Vad är en energirenovering?

Med en energirenovering avses en renovering där en byggnads energieffektivitet förbättras och/eller man tar i bruk förnybar energi i byggnaden. En energirenovering är ofta en kombination av olika åtgärder.

I ett höghus kan en energirenovering exempelvis innebära att man tar i bruk jordvärme eller installerar ett system för tillvaratagande av värme. För sådana renoveringar behöver man i allmänhet inte vänta på en stor totalrenovering, utan de är till nytta som sådana, och man kan bo i bostaden som normalt under renoveringen.

För vissa renoveringar är det i allmänhet mest ekonomiskt lönsamt att vänta på nästa stora renovering. I samband med planeringen av en fönster- och fasadrenovering bör man utreda möjligheterna att värmeisolera exempelvis fönstren, taket och fasaden.

Varför lönar det sig att göra en energirenovering?

En energirenovering lönar sig eftersom den är till nytta för bostädernas ägare. I nästan alla höghus i Helsingfors kan man förbättra energieffektiviteten på ett ekonomiskt lönsamt sätt.

I ett höghus kan det till och med vara möjligt att halvera uppvärmningskostnaderna genom en energirenovering. Det innebär att skötselvederlaget och boendekostnaderna minskar betydligt och ger med tiden betydande inbesparingar, eftersom uppvärmningen är den största enskilda utgiftsposten i ett husbolag. En energirenovering har också en positiv inverkan på bostadens värde.

Vissa energirenoveringar förbättrar också boendekomforten. När fönstrens och väggarnas värmeisolering och ventilationen förbättras, slipper man besvär med hetta, kyla eller drag i bostaden.

Vad kostar en energirenovering?

Priset för en energirenovering beror på hurdan renovering eller helhet det är fråga om. Ofta är det möjligt att göra energirenoveringen vederlagsneutralt, så att hela renoveringen finansieras genom inbesparingarna och bolagsvederlaget inte behöver höjas på grund av renoveringen. I bästa fall kostar energirenoveringen alltså i praktiken ingenting, och med tiden börjar den ge inbesparingar.

Återbetalningstiden för en större energirenovering är vanligtvis 10–15 år. För mindre renoveringar är återbetalningstiden kortare.

Renoveringar kan också finansieras exempelvis genom kompletteringsbyggande. Finansieringsalternativen blir hela tiden mer mångsidiga.

Just nu är det särskilt lönsamt att överväga en energirenovering, eftersom staten (ARA) erbjuder energiunderstöd. Husbolag kan få ett understöd på 4000–6000 euro per lägenhet för energirenoveringar.

Är en energirenovering en stor miljögärning?

Ja! En energirenovering är den största miljögärningen som ett husbolag kan göra. Byggnadernas energiförbrukning är den största källan till koldioxidutsläpp i Helsingfors, och förbättring av energieffektiviteten i gamla bostadshus är viktigt för att Finland ska kunna uppnå sina mål i fråga om bekämpningen av klimatförändringen. Över hälften av koldioxidutsläppen i Helsingfors kommer från bostäders och andra byggnaders energiförbrukning. Därför uppmuntrar staden också privata fastighetsägare till energirenoveringar.

Hurdana husbolag har nytta av en renovering?

Alla sorters husbolag kan ha nytta av en energirenovering. Allra störst är nyttan i praktiken för höghus som är byggda före 2000-talet. I Helsingfors finns ungefär 260 000 bostäder i sådana våningshus.

Hur kommer man igång med en energirenovering?

Vi har sammanställt tips för energirenoveringar för bostadsägare och husbolag. Det första steget mot en smart och ekonomiskt lönsam renovering är en energiutredning. En energiutredning binder inte husbolaget till någonting, utan ger bara information om hurdan energirenovering man kunde ha nytta av.

Var kan man få hjälp med en energirenovering?

Staden erbjuder konkret hjälp för att göra det lättare för husbolag i Helsingfors att göra energirenoveringar. Staden har inrättat ett Energirenässans-team inom byggnadstillsynstjänsterna, som ger husbolagen opartiskt stöd i alla skeden av planeringen av en energirenovering.

Energirenässans-teamets tjänster riktar sig till bostadshöghus. En expert från teamet kan exempelvis delta i husbolagets möten och hjälpa styrelsen med att utarbeta och utvärdera offertförfrågningar. Läs mer om Energirenässans-teamets tjänster »

Energirådgivning för småhus erbjuds av HRM. På Motivas webbplats finns information för husbolag och tips om andra aktörer som ger råd.

Det finns också betydande ekonomiskt stöd att få för energirenoveringar. Staten (ARA) beviljar energiunderstöd för renoveringsprojekt som förbättrar energieffektiviteten i bostadsbyggnader. Husbolaget kan få understöd på 4 000–6 000 euro per bostad.

Hittade du inte den information du letade efter? Om du har frågor kan du vända dig till stadens Energirenässans-team »

Ge ditt husbolag ett förslag

Ta kontakt med energiexperter

Information till husbolaget

Material för energirenovering