Sähköautojen määrä Helsingissä kasvaa vuosi vuodelta tuntuvasti, ja julkisia latauspisteitä tarvitaan selvästi nykyistä enemmän. Sähköautojen latausverkoston laajentamisella tuetaan myös hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista. Kaupunki palkkaa nyt asiantuntijan nujertamaan latausverkoston kasvattamiseen liittyviä haasteita.

Helsingin kaupungin tavoitteena on toteuttaa 116 uutta sähköautojen latauspistettä tämän vuoden loppuun mennessä. Vuoteen 2030 mennessä pyritään saavuttamaan kaikkiaan 600 uutta julkista latauspistettä, jotka tuotetaan 150 latauspisteen erissä.

Sähköautojen latausverkoston laajentaminen on yksi Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelman toimenpiteistä. Vuonna 2030 vähintään 30 prosenttia Helsingin ajoneuvokannasta tulisi olla sähkökäyttöistä, jotta kaupunki saavuttaa tavoittelemansa päästövähennykset liikenteen osalta.

Kaikille saatavilla olevia, julkisia sähköautojen latauspisteitä on Helsingissä nykyisin noin 1 500. Eurooppalaisissa verrokkikaupungeissa Oslossa julkisia latauspisteitä on jo yli 2 100 ja Tukholmassa yli 4 000. Amsterdamissa julkisia latauspisteitä oli jo vuonna 2020 noin 3 700.

Tilasto sähköautojen määrän kasvusta, määrä kasvanut merkittävästi

Uuden asiantuntijan hakuaika jatkuu 10. maaliskuuta asti

”Helsingissä latausinfra on kehittynyt liian hitaasti ilmastotavoitteisiin ja autokannan sähköistymiseen nähden. Latausverkoston laajentamiseen liittyy monia haasteita kilpailutuksen, toteutettavuuden ja palvelutason suhteen”, kaupungin päästövähennysohjelman johtaja Kaisa-Reeta Koskinen toteaa.

”Ongelmien taklaamiseksi palkkaamme nyt projektipäällikön, jonka keskeisimpänä tavoitteena on koordinoida työtä ja tunnistaa pahimmat pullonkaulat. Samalla vastaamme sähköiseen kalustoon ja puhtaiden ajoneuvohankintojen CVD-direktiiviin liittyviin sitoumuksiimme”, Koskinen sanoo.

Projektipäällikön paikkaa voi hakea 10.3.2023 kello 16 asti kaupungin rekrytointisivustolla.

Tavoitteena hiilineutraali Helsinki

Sähköautojen latausverkoston verkkainen kasvu on hidastanut myös kaupungin pyrkimystä oman henkilöautokantansa sähköistämiseen. Tällä hetkellä esimerkiksi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla on käytössä 55 täyssähköautoa ajoneuvokannan ollessa yhteensä noin 300.

Haasteita on tuottanut esimerkiksi latauspisteiden rakentaminen sosiaali- ja terveysalan kiinteistöihin, sillä osa kiinteistöistä ei ole kaupungin omistuksessa. Toisaalta kaupungin virka-autot tarvitsevat tulevaisuudessakin myös julkisia latausasemia.

Julkisen latausverkoston laajentamisen lisäksi kaupunki pyrkii tehostamaan latausinfran toteuttamismahdollisuuksia myös taloyhtiöissä ja yrityksissä esimerkiksi energiaremontteja ja -tukia koskevan neuvonnan kautta.

Helsingin tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2030 ja hiilinegatiivisuus vuoteen 2040 mennessä. Liikenne on Helsingin hiilidioksidipäästöjen toiseksi suurin lähde; päästöistä 24 prosenttia syntyy tällä hetkellä liikenteestä.

Avoin työpaikka: projektipäällikkö

Sähköautojen latauspisteiden toteutukseen neuvontaa kaupungilta

Kuvituskuva: Roni Rekomaa
Tilasto: Traficom

Viimeisimmät artikkelit