Uudet toimitilamme sijoittuvat erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien varrelle

WSP Finland Oy

Vuoden ilmastotekomme

WSP:n pääkaupunkiseudun tulevien uusien toimitilojen osalta kestävyysnäkökulman varmistaminen sekä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osalta tehtyjen saavutettavuusanalyysien tulosten huomioiminen olivat paikan valinnassa erittäin keskeisessä asemassa. Vuoden päästä kaikki pääkaupunkiseutumme toimistot tulevat siirtymään keskeiselle ja joukkoliikenteen kannalta loistavalle paikalle Helsingin Pasilan Triplaan.

Siirtyminen mahdollistaa joukkoliikenteen hyödyntämisen sekä kävelyn ja pyöräilyn lisäämisen työ- ja työasiointimatkoilla entistä helpommin. Uuden kiinteistön valintaan vaikutti myös sen yhteydessä olevat 3 400 pyöräpysäköintipaikkaa sekä 300 sähköautopaikkaa.

Uusi kiinteistö täyttää leed-sertifikaatin korkeimman platinatason, ja se on energiatehokkuusluokassa A eli lähes nollaenergiarakennus. Kiinteistössä on kiinnitetty huomiota myös mm. sadevesien keruujärjestelmiin sekä viherkattoihin.

2018

Sitoumukset

  • Tarjoamme ennakoivaan ajatteluun perustuvaa konsultointia ja monialaista osaamista auttaaksemme asiakkaitamme menestymään muuttuvassa maailmassa. Luomme asiakkaalle lisäarvoa kehittämällä aktiivisesti kestävämpiin toimintatapoihin johtavia ratkaisuja ja innovaatioita Future Ready ®/TM- toimintamallin avulla.
  • Seuraamme aktiivisesti toimintamme vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Olemme sitoutuneet edistämään viisasta liikkumista työ- ja työasiointimatkoilla (HSL:n Työpaikka joka liikuttaa -sertifikaatti) ja laadimme vuosittain viisaan liikkumisen seurantakyselyn koko henkilöstöllemme.
  • Kehitämme ISO9001- ja ISO14001- sertifioitua johtamisjärjestelmäämme ja ylläpidämme terveellisiä, turvallisia ja kestäviä käytäntöjä työympäristössämme.

Saavutukset

  • Luomme asiakkaalle lisäarvoa kehittämällä aktiivisesti kestävämpiin toimintatapoihin johtavia suunnitteluratkaisuja ja innovaatioita. Vuonna 2018 teimme mm. Kiradigi-kehityshankkeessa yhteistyössä ympäristöministeriön, Jyväskylän kaupungin ja Helsingin kaupungin kanssa Vihreän infrastruktuurin auditoinnin kaupunkiluonnon ja sen tuottamien hyötyjen eli ekosysteemipalveluiden kartoittamiseksi kahdella kohdealueella. Tavoitteena oli vahvistaa ihmisten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti sekä samalla lisätä asukkaiden ja luonnon vuorovaikutusta kaupungeissa.
  • Samoin osallistuimme Helsingin Töölöön, lähelle Taivallahden rantaa viime vuonna rakennetun, täysin uudenlaisen hulevesien suodatusjärjestelmän suunnitteluun. Hulevesiviemäriin asennettu hulevesien suodatusarkku puhdistaa kaduilta valuvia likaisia sade- ja sulamisvesiä, jotka muuten purkautuisivat viemäristä sellaisenaan mereen. Hulevesien suodatusarkku on suunniteltu ja toteutettu iWater ja Smart & Clean Hule -hankkeissa. Helsingin kaupungin ja WSP:n lisäksi mukana oli useita tahoja. Olimme myös mukana kehittämässä mikromuovien hallintaa laajemmalla seututasolla (Plassessment-toimintatapa).
  • Projektitoiminnan lisäksi kehitämme jatkuvasti ISO9001- ja ISO14001- sertifioitua johtamisjärjestelmäämme, ja ylläpidämme terveellisiä, turvallisia ja kestäviä käytäntöjä työympäristössämme. Seuraamme mm. HSL:n myöntämän ”Työpaikka, joka liikuttaa” –sertifikaatin mukaisesti kyselyjen avulla työntekijöidemme työmatkojen liikkumismuotoja. Tuloksien avulla on arvioitu yrityksen henkilöstön työmatkojen hiilidioksidipäästöjä. Vuonna 2018 kulkutapajakauman kehitys näyttää hyvältä vertailussa esimerkiksi HSL:n tekemien vastaavien kyselyjen tulosten kanssa.
  • WSP:ssä vuonna 2018 joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn osuudet työmatkaliikenteen kulkumuotojakaumassa ovat selkeästi kasvussa vuoteen 2017 verrattuna. Erityisesti kävelyn osuus on kasvanut huomattavasti (+9 %), ja myös joukkoliikenteen käytön osuus on kasvanut (+3 %). Samalla auton käytön osuus työmatkoilla on vähentynyt (-8 %).

Yrityksen kuvaus

WSP on Suomessa merkittävä, ja maailmalla yksi suurimmista konsulttiyrityksistä. Olemme mukana Suomen kärkihankkeissa, tunnettu laadusta, korkeasta osaamisesta sekä innostavasta toimintatavasta.

Pyrimme siihen, että meitä on Suomessa tuhat vuonna 2021. Olemme monialainen, vakaa ja kannattava sekä lähellä asiakasta. Johdamme ihmisiä ja projekteja entistä paremmin – tulevaisuutta ennakoiden.

WSP logo