Telia aktiivisesti mukana ilmastonmuutoksen ehkäisyssä

Telia Finland Oy

Saavutimme hiilineutraaliuden oman toimintamme (Scope 1 & 2) sekä liikematkustuksen (Scope 3, Kategoria 6) aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen osalta. Science Based Targets -aloite (SBT) vahvisti, että ilmastotavoitteemme ovat linjassa 1,5 ° C: n lämpötilan nousun ja Pariisin sopimuksen kanssa.

2021

Sitoumukset

Vuonna 2021 haluamme saavuttaa 40 000 CO2e tonnin päästösäästöt. Tämän saavutamme:

 • Jatkamalla uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön ostamista.
 • Jatkamalla energiatehokkuushankkeita.
 • Verkko- ja asiakaslaitteiden uudelleenkäytölle asetettujen tavoitteiden avulla.
 • Kompensoimalla omasta toiminnastamme aiheutuvat loput väistämättömät kasvihuonekaasupäästöt.

Saavutukset

Ei saavutuksia saatavilla.

2020

Sitoumukset

Sitoudumme olemaan päästötön ja jätteetön yhtiö läpi arvoketjun vuoteen 2030 mennessä.

Sitoudumme olemaan hiilineutraali omien toimintojemme osalta vuoteen 2022 mennessä.

Sitoudumme parantamaan energiatehokkuuttamme 7,5 % vuoden 2015 lähtötasosta vuoteen 2025 mennessä.

Sitoudumme viestimään toimintamme ympäristövaikutuksista sekä kouluttamaan henkilöstöämme, kumppanimme ja asiakkaitamme ympäristötietoisuuden lisäämiseksi

Saavutukset

Sitoudumme olemaan päästötön ja jätteetön yhtiö läpi arvoketjun vuoteen 2030 mennessä.

 • 2020 lopussa Science Based Targets -aloite (SBT) vahvisti, että ilmastotavoitteemme ovat linjassa 1,5 ° C: n lämpötilan nousun ja Pariisin sopimuksen kanssa.

Sitoudumme olemaan hiilineutraali omien toimintojemme osalta vuoteen 2022 mennessä.

 • Vuoden 2020 aikana saavutimme hiilineutraaliuden oman toimintamme (Scope 1 & 2) sekä liikematkustuksen (Scope 3, Kategoria 6) aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen osalta. Olemme jo vuodesta 2009 ostaneet 100 %:sti uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotettua sähköä. Loput välttämättömät päästöt olemme kompensoineet.

Sitoudumme parantamaan energiatehokkuuttamme 7,5 % vuoden 2015 lähtötasosta vuoteen 2025 mennessä.

 • Energiatehokkuustavoitteemme saavutimme vuonna 2020, tällöin saavutimme lähes 9 % energiansäästön.

Sitoudumme viestimään toimintamme ympäristövaikutuksista sekä kouluttamaan henkilöstöämme, kumppanimme ja asiakkaitamme ympäristötietoisuuden lisäämiseksi.

 • Julkaisemme vuosittain ympäristöraportin, missä kerromme ympäristötavoitteiden toteutumisesta. Tämän lisäksi, olemme panostaneet sisäisen tietoisuuden kasvattamiseen lanseeraamalla koko henkilöstölle pakollisen ympäristökoulutuksen, jonka on tähän mennessä suorittanut 65% henkilöstöstämme. Teemme myös yhteistyötä toimittajien kanssa parantaaksemme ympäristötietoisuutta ja toimenpiteitä nolla päästöjen saavuttamiseksi. Järjestämme myös asiakkaiden kanssa tapaamisia keskustellaksemme ympäristö- ja ilmastotavoitteista.

2019

Sitoumukset

 • Sitoudumme olemaan päästötön ja jätteetön yhtiö läpi arvoketjun vuoteen 2030 mennessä.
 • Sitoudumme olemaan hiilineutraali omien toimintojemme osalta vuoteen 2022 mennessä.
 • Sitoudumme parantamaan energiatehokkuuttamme 7,5 % vuoden 2015 lähtötasosta vuoteen 2025 mennessä.
 • Sitoudumme viestimään toimintamme ympäristövaikutuksista sekä kouluttamaan henkilöstöämme, kumppanimme ja asiakkaitamme ympäristötietoisuuden lisäämiseksi

Saavutukset

Sitoudumme parantamaan energiatehokkuuttamme 7,5 % vuoden 2015 lähtötasosta vuoteen 2025 mennessä:

 • Teemme systemaattisesti töitä energiatehokkuutemme parantamiseksi. Olemme jo lähes päässeet asettamamme tavoitteeseen, sillä saavutimme 6,6% energiansäästön vuonna 2019 vuoden 2015 lähtötasosta.

Sitoudumme vähentämään 5 % kasvihuonepäästöjä liittymää kohden vuoden 2017 lähtötasosta vuoteen 2022 mennessä:

 • Teemme jatkuvasti töitä vähentääksemme toiminnastamme muodostuvia kasvihuonepäästöjä. Vuonna 2019 meillä oli noin 45 % vähemmän päästöjä (CO2e) liittymää kohden vuoden 2018 tasosta.

Sitoudumme viestimään toimintamme ympäristövaikutuksista sekä kouluttamaan henkilöstöämme ja asiakkaitamme ympäristötietoisuuden lisäämiseksi:

 • Julkaisimme ympäristöraportin vuoden 2019 ympäristötyömme saavutuksista. Tämän lisäksi, olemme panostaneet sisäisen tietoisuuden kasvattamiseen lanseeraamalla koko henkilöstölle pakollisen ympäristökoulutuksen. Olemme myös tehneet systemaattista yhteistyötä parantaaksemme kumppaniemme ympäristötietoisuutta ja toimenpiteitä nolla päästöjen saavuttamiseksi. Lisäksi olemme mukana edesauttamassa konesalien energiatehokkuuteen ja globaaliin ICT-hiilijalanjälkeen liittyvää tutkimusta Aalto-yliopiston tutkijaryhmän kanssa.

Yrityksen kuvaus

Telia on viime vuosina kasvanut perinteisestä teleoperaattorista nykyaikaiseksi teknologia- ja mediayhtiöksi, joka tarjoaa laajan kirjon tietoliikenne-, it- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkailleen.

Telialla on Suomessa 4400 työntekijää ja yli neljä miljoonaa liittymäasiakasta. Tietoliikenneverkkoja Telia rakentaa Suomeen joka vuosi noin 200 miljoonalla eurolla. Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii pääosin Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2020 8,5 miljardia euroa.

Yhtiö on sitoutunut olemaan päästötön ja jätteetön koko arvoketjussaan tavarantoimittajista asiakkaisiin vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää yritysvastuutyöstämme.

Telia logo