Kaikki Telian ostama sähkö tuotettu uusiutuvilla luonnonvaroilla

Telia Finland Oy

Vuoden ilmastotekomme

Olemme sitoutuneet olemaan hiilineutraali omien toimintojemme osalta vuoteen 2022 mennessä. Olemme jo vuodesta 2009 ostaneet 100 %:sesti uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotettua sähköä.

2019

Sitoumukset

  • Sitoudumme olemaan päästötön ja jätteetön yhtiö läpi arvoketjun vuoteen 2030 mennessä.
  • Sitoudumme olemaan hiilineutraali omien toimintojemme osalta vuoteen 2022 mennessä.
  • Sitoudumme parantamaan energiatehokkuuttamme 7,5 % vuoden 2015 lähtötasosta vuoteen 2025 mennessä.
  • Sitoudumme viestimään toimintamme ympäristövaikutuksista sekä kouluttamaan henkilöstöämme, kumppanimme ja asiakkaitamme ympäristötietoisuuden lisäämiseksi

Saavutukset

Sitoudumme parantamaan energiatehokkuuttamme 7,5 % vuoden 2015 lähtötasosta vuoteen 2025 mennessä:

  • Teemme systemaattisesti töitä energiatehokkuutemme parantamiseksi. Olemme jo lähes päässeet asettamamme tavoitteeseen, sillä saavutimme 6,6% energiansäästön vuonna 2019 vuoden 2015 lähtötasosta.

Sitoudumme vähentämään 5 % kasvihuonepäästöjä liittymää kohden vuoden 2017 lähtötasosta vuoteen 2022 mennessä:

  • Teemme jatkuvasti töitä vähentääksemme toiminnastamme muodostuvia kasvihuonepäästöjä. Vuonna 2019 meillä oli noin 45 % vähemmän päästöjä (CO2e) liittymää kohden vuoden 2018 tasosta.

Sitoudumme viestimään toimintamme ympäristövaikutuksista sekä kouluttamaan henkilöstöämme ja asiakkaitamme ympäristötietoisuuden lisäämiseksi:

  • Julkaisimme ympäristöraportin vuoden 2019 ympäristötyömme saavutuksista. Tämän lisäksi, olemme panostaneet sisäisen tietoisuuden kasvattamiseen lanseeraamalla koko henkilöstölle pakollisen ympäristökoulutuksen. Olemme myös tehneet systemaattista yhteistyötä parantaaksemme kumppaniemme ympäristötietoisuutta ja toimenpiteitä nolla päästöjen saavuttamiseksi. Lisäksi olemme mukana edesauttamassa konesalien energiatehokkuuteen ja globaaliin ICT-hiilijalanjälkeen liittyvää tutkimusta Aalto-yliopiston tutkijaryhmän kanssa.

Yrityksen kuvaus

Telia on uuden sukupolven kansainvälinen ja paikallisesti vahva operaattori. Autamme luomaan uudenlaisia yhteyksiä ja haluamme helpottaa sinun, yrityksesi ja yhteisösi arkea. Pitkä historiamme Suomessa alkaa jo vuodesta 1855. Sijoitamme joka vuosi suomalaisiin yhteyksiin noin 200 miljoonaa euroa, tarjoamme töitä noin 4000 ihmiselle ja työllistämme välillisesti tuhansia muita.

Vuoden 2019 lopussa noin 4,3 miljoonaa liittymäasiakasta oli valinnut meidät operaattorikseen. Olemme osa kansainvälistä Telia Companya, joka toimii 9 maassa Norjasta Turkkiin. Maailmanlaajuisten yhteyksien ansiosta tarjoamme sinulle parhaat palvelut missä ikinä liikutkin.

Teliassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet on otettu osaksi strategiaa ohjaamaan päätöksiämme sekä jokapäiväistä työtämme kohti kestävämpää maailmaa. Lue lisää tavoitteistamme ja jo nyt tekemistämme toimista ympäristöraportistamme: https://www.telia.fi/dam/jcr:b6c8d15f-b5cb-4ac6-a55d-ae4c0385e693/Ymparistoraportti_Telia_2019.pdf  ja sivuiltamme: www.telia.fi/yritysvastuu.

Telia logo