Energiatehokkuus suunnittelun lähtökohtana, kokeilemme uutta!

SRV Yhtiöt Oy

Vuoden ilmastotekomme

Lanseerasimme keväällä 2019 uudet energia- ja elinkaaripalvelumme, jotka laajentavat palvelumme myös rakennuksen käytön ja ylläpidon puolelle, missä suurin potentiaali KIRA-alan päästövähennyksistä on.  Suunnittelemme kiinteistöjä, joiden ylläpitoenergiaa tuotetaan omavaraisesti ja uusiutuvilla energianlähteillä. Toteutamme kiinteistöjä, joiden energiankäyttö ja talotekniikka on älykkäästi ohjattua ja optimoitua. Huolehdimme kiinteistön elinkaaren aikaisesta energian hankinnasta ja teknisestä ylläpidosta ja huollosta. Palvelumme takaa matalamman hiilijalanjäljen, elinkaarikustannukset ja tasaiset ja miellyttävät sisäolosuhteet, joissa käyttäjät viihtyvät.

2019

Sitoumukset

  • Omaperusteisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen.
  • Saneerauskohteiden purkumateriaalin lajittelun ja uudelleenkäytön tehostaminen.
  • Työmaan ympäristötoiminnan edistäminen tehostamalla jätelajittelua sekä pienentämällä energiakustannuksia 15 % vuoden 2014 tasosta vuoteen 2020 mennessä.
  • Työsuhdeautojen polttoainekulutuksen vähentäminen sekä päästöjen alentaminen ympäristöystävällisempien moottoreiden käytöllä sekä käyttötottumuksiin vaikuttamalla.
  • Hiilijalanjäljen laskeminen useissa projekteissa.

Saavutukset

  • Energia- ja elinkaaripalvelujen myötä pääsemme kehittämään ja seuraamaan kiinteistöjen käytönaikaista energiatehokkuutta.
  • Saneerauskohteiden purkujätteen syntypaikkalajitteluaste oli vuonna 2019 88 %. Nousua on tapahtunut edellisestä vuodesta jopa 30 yksikköä. Hyötykäyttöaste on vakiintunut: 97 %. Tiettyjen materiaalien materiaalikierto toimii hyvin, toisille ei ole vielä käyttäjiä. Purettavien rakennusosien uusiokäyttö sellaisenaan on vielä hyvin vähäistä.
  • Työmaiden syntypaikkalajitteluaste nousi rakennusjätteen osalta 10 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta, ollen nyt 69 %. Purkujätteen syntypaikkalajitteluaste lähentelee 100 %, sillä suuret massat, esimerkiksi betoni, on helppo lajitella ja menevät hyvin kiertoon.
  • Hybrid-, Plug-In sekä kaasumallisia autoja suositaan.
  • Hiilijalanjälki laskettiin useissa projekteissa. Laskentatyökalu hankittiin kaikkien käytettäväksi, jotta ymmärrys ja tieto organisaatiossa kasvaa.

Yrityksen kuvaus

SRV on rohkea rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Aito yhteistyö ja innostus tekemiseen näkyvät jokaisessa kohtaamisessa kanssamme. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 1061,9 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme 4600 alihankkijan verkoston.

 

SRV logo