Elinkaariviisas todellisuus

SRV Yhtiöt Oy

Loimme uudet elinkaariviisaat konseptit toimitila- ja asuinrakentamiseen, jotka tukevat uutta elinkaariviisasta strategiaamme vuosille 2022-2024. Konsepteissa on otettu kaikki parhaat elinkaariviisaat käytännöt huomioon, joilla voidaan tuoda arvoa ympäristölle ja ihmiselle.

2021

Sitoumukset

Pyrkimyksemme on yhdessä kumppaneidemme kanssa luoda uusi elinkaariviisas todellisuus, jossa rakentamisen ratkaisut turvaavat yhtä aikaa hyvinvoinnin, taloudellisen arvon sekä tilojen käyttäjien, asukkaiden ja ympäristön edun – vuosiksi ja sukupolviksi eteenpäin. Ilmastonmuutos kiihtyy ja kaupunkien kasvu ja tiivistyminen jatkuu, jolloin tehtävämme on tärkeämpi kuin koskaan. Samalla tahtomme ja kykymme uudistaa rakentamista kasvavat. Teknologian ja datan mahdollistama tuottavuuden parantuminen, elinkaariajattelun vahvistuminen, kumppaniverkostomme sekä henkilöstömme vankka osaaminen antavat meille eväät aloittaa uuden kappaleen toimialan tarinassa.​

Strategiamme lähtee rakennetun ympäristön kehittämisestä siten, että koko elinkaari on huomioitu. Kutsumme tätä elinkaariviisaudeksi. Se tarkoittaa, että optimoimme aina rakennuksen ympäristöjalanjäljen ja kustannukset pitkällä aikavälillä. Energiankulutus ja hiilijalanjälki optimoidaan energian tuotantomuodon valinnoilla, energiatehokkailla ratkaisuilla ja materiaalivalinnoilla. Kustannukset optimoidaan investointi-, käyttö- ja PTS-kustannusten järkevällä yhteensovittamisella.

Kehittyvä teknologia ja muuttuvat tilatarpeet otetaan suunnittelussa huomioon, ja palvelumme saavat rakennukset mukautumaan aina ajan vaatimalla tavalla. ​ Näin rakennamme yhdessä kumppaneidemme kanssa uudenlaista, ilmastonmuutoksen selättävää todellisuutta rakennuksilla, joissa taloudellinen arvo kytkeytyy yhteen asukkaiden ja ympäristön etujen kanssa. Aika muutokselle on otollinen. Elinkaariviisaudesta on tulossa asiakkaidemme kiinteistöjen arvonmuodostuksen ydin. Siksi se on myös liiketoiminnallisen strategiamme lähtökohta.

Saavutukset

Ei saavutuksia saatavilla.

2020

Sitoumukset

 • Omaperusteisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen.
 • Saneerauskohteiden purkumateriaalin lajittelun ja uudelleenkäytön tehostaminen.
 • Työmaan ympäristötoiminnan edistäminen tehostamalla jätelajittelua sekä pienentämällä energiakustannuksia 15 % vuoden 2014 tasosta vuoteen 2020 mennessä.
 • Työsuhdeautojen polttoainekulutuksen vähentäminen sekä päästöjen alentaminen ympäristöystävällisempien moottoreiden käytöllä sekä käyttötottumuksiin vaikuttamalla.
 • Hiilijalanjäljen laskeminen uusissa projekteissa.

Saavutukset

 • Energia- ja elinkaaripalveluissa kehitämme kiinteistöjen käytönaikaista energiatehokkuutta.
 • Saneeraus- ja rakennuskohteiden rakennusjätteen syntypaikkalajitteluastetavoitetta nostimme 5 %-yksiköllä kaikissa rakennustyypeissä.
 • Hyötykäyttöaste on vakiintunut: 97 %.
  • Tiettyjen materiaalien materiaalikierto toimii hyvin, toisille ei ole vielä käyttäjiä.
  • Purettavien rakennusosien uusiokäyttö sellaisenaan on vielä hyvin vähäistä.
 • Hybrid-, Plug-In sekä kaasumallisia autoja suositaan ja alensimme päästörajoja työsuhdeautoille.
 • Laskimme toimintamme päästöjen baselinen ja olemme suunnitelleet tiekartan vähähiiliseen rakentamiseen.
  • Hiilijalanjälki laskettiin useissa projekteissa.

2019

Sitoumukset

 • Omaperusteisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen.
 • Saneerauskohteiden purkumateriaalin lajittelun ja uudelleenkäytön tehostaminen.
 • Työmaan ympäristötoiminnan edistäminen tehostamalla jätelajittelua sekä pienentämällä energiakustannuksia 15 % vuoden 2014 tasosta vuoteen 2020 mennessä.
 • Työsuhdeautojen polttoainekulutuksen vähentäminen sekä päästöjen alentaminen ympäristöystävällisempien moottoreiden käytöllä sekä käyttötottumuksiin vaikuttamalla.
 • Hiilijalanjäljen laskeminen useissa projekteissa.

Saavutukset

 • Energia- ja elinkaaripalvelujen myötä pääsemme kehittämään ja seuraamaan kiinteistöjen käytönaikaista energiatehokkuutta.
 • Saneerauskohteiden purkujätteen syntypaikkalajitteluaste oli vuonna 2019 88 %. Nousua on tapahtunut edellisestä vuodesta jopa 30 yksikköä. Hyötykäyttöaste on vakiintunut: 97 %. Tiettyjen materiaalien materiaalikierto toimii hyvin, toisille ei ole vielä käyttäjiä. Purettavien rakennusosien uusiokäyttö sellaisenaan on vielä hyvin vähäistä.
 • Työmaiden syntypaikkalajitteluaste nousi rakennusjätteen osalta 10 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta, ollen nyt 69 %. Purkujätteen syntypaikkalajitteluaste lähentelee 100 %, sillä suuret massat, esimerkiksi betoni, on helppo lajitella ja menevät hyvin kiertoon.
 • Hybrid-, Plug-In sekä kaasumallisia autoja suositaan.
 • Hiilijalanjälki laskettiin useissa projekteissa. Laskentatyökalu hankittiin kaikkien käytettäväksi, jotta ymmärrys ja tieto organisaatiossa kasvaa.

Yrityksen kuvaus

SRV on rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Pyrkimyksemme on luoda uusi elinkaariviisas todellisuus, jossa rakentamisen ratkaisut turvaavat yhtä aikaa hyvinvoinnin, taloudellisen arvon sekä tilojen käyttäjien, asukkaiden ja ympäristön edun – vuosiksi ja sukupolviksi eteenpäin. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 975,5 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 4 200 alihankkijan verkoston.

SRV logo