Sodexolle vastuullisuus tarkoittaa jatkuvaa pyrkimystä tehdä asiat entistä paremmin, turvallisemmin, terveellisemmin ja ympäristöystävällisemmin. Sodexo liittyi Helsingin Ilmastokumppaniksi 5.11.2020!

Sodexo Oy

Vuoden ilmastotekomme liittyy hävikin mittauksen, seurannan ja johtamisen parantamiseen. Onnistuimme vuoden aikana luomaan harmonisoidun ja dokumentoidun tavan seurata ja raportoida ruokahävikkiä. Hyödynnämme tässä toimipaikkakohtaista raporttia, joka mahdollistaa toimipaikkakohtaisen tarkemman seurannan ja korjaavien toimenpiteiden hahmottamisen.

Teimme vuoden 2020 aikana myös päätöksen uusiutuvaan energiaan siirtymisestä vuoden 2021 alusta.

2021

Sitoumukset

Jatkamme määrätietoista työtämme ruokahävikin vähentämiseksi edelleen sekä henkilöstömme ympäristötietoisuuden lisäämistä koulutuksella myös vuonna 2021. Lisäksi kohteissa, joissa hankimme energian itse, käytämme uusiutuvaa energiaa.

Saavutukset

Ei saavutuksia saatavilla.

2020

Sitoumukset

 1. Sodexo Oy sitoutuu puolittamaan ruokahävikkinsä Suomessa vuoteen 2025 mennessä.
 2. Sodexo Oy sitoutuu nostamaan ympäristötietoisuutta organisaatiossaan kouluttamalla henkilöstöään.

Saavutukset

Tehtyjä toimenpiteitä 2020:

 1. Tammikuussa osallistuimme Sodexon omaan globaaliin WasteLees Week -kampanjaan, jossa ruokahävikin lisäksi keskitymme myös muihin hävikkijakeisiin kuten veteen, paperiin, muoviin ja energiaan.
 2. Tammikuussa julkaisimme e-learning kurssin nimeltä Sodexo ja ympäristö suomenkielisillä tekstityksillä.
 3. Keväällä rakensimme pilotin automaattisesta hävikinseurantaraportista. Pilotti toteutettiin kesällä.
 4. Syksyllä osallistuimme Kuluttaja-lehden hävikkiviikkoon.
 5. Syyskuussa jalkautimme automaattisen hävikinseurantaraportin toimipaikoillemme hävikin kehittymisen seurannan ja korjaavien toimenpiteiden tekemisen tueksi.
 6. Lokakuussa koulutimme esimiehet uuteen hävikinseurantaraporttiin ja sen tulkintaan ja hyödyntämiseen hävikin vähentämisessä ja korjaavien kohtien ja toimenpiteiden määrittämisessä.
 7. Syksyn aikana rakensimme Food Waste Guidelinen hävikin mittauksen ja raportoinnin periaatteista Sodexolla sekä paikallisen hävikin seurannan työohjeen.
 8. Syksyllä rakensimme liittymisohjeet ResQ Clubiin ja julkaisimme ne intranetissä.
 9. ResQ Clubin ja kotimyynnin käytön vahvistaminen.

Sitoumuksien nykytilanne:

Hävikin vähentäminen

 • N. 72 % toimipaikoistamme suorittaa mittauksia päivittäin uuden ohjeistuksen mukaisesti.

Koulutukset

 • Sodexo ja ympäristö -kurssin on esimiehistä ja asiantuntijoista suorittanut 87 %, koko henkilökunnasta 13 %.

Yrityksen kuvaus

Sodexolle vastuullisuus tarkoittaa jatkuvaa pyrkimystä tehdä asiat entistä paremmin, turvallisemmin, terveellisemmin ja ympäristöystävällisemmin. Se on myös halua toimia yhteiskunnallisena esimerkkinä. Kaiken, mitä teemme, pitäisi tähdätä parempaan huomiseen. Haluamme, että tulevaisuus on parempi työntekijöillemme, asiakkaillemme ja yhteisöille, mutta myös ympäristölle ja luonnonvaroille, joista me kaikki olemme riippuvaisia.

Better Tomorrow 2025 -yhteiskuntavastuuohjelmamme suuntaa toimintaamme ja auttaa meitä pureutumaan tärkeisiin asioihin: niihin, jotka vaikuttavat meihin sekä niihin, joihin me itse puolestamme voimme vaikuttaa.

Sodexo on maailman johtava elämänlaatua parantavien palvelujen tuottaja. Nämä palvelut kohentavat asiakkaidemme tehokkuutta niin yksilön kuin organisaationkin tasolla. Sodexo toimii 64 maassa ja palvelee päivittäin yli 100 miljoonaa asiakasta 420 000 työntekijän voimin tarjoamalla ainutlaatuisen yhdistelmän asiakkaan tiloissa toteutettavia ruoka- ja tilapalveluja.

Lue lisää: fi.sodexo.com

Ota yhteyttä:

Mira Perander
Brändi-, viestintä- ja strategiajohtaja
050-560 3327
mira.perander@sodexo.com