Kohti hiilineutraaleja kaupunkeja ja hyvinvoivia naapurustoja

SATO Oyj

Vuonna 2020 SATO onnistui energiansäästötoimenpiteissä erinomaisesti ja energian ominaiskulutus pienentyi 10,2 % verrattuna vuoteen 2015. Tämän johdosta ylitimme vuodelle 2022 asetetun tavoitteen jo vuoden 2020 lopussa. Energiansäästön ansiosta myös toiminnastamme aiheutuneet päästöt pienenivät.

SATO osallistui kuudetta kertaa kansainväliseen Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) -vastuullisuusvertailuun. SATO säilytti GRESB-vertailussa neljä tähteä, asteikolla yhdestä viiteen mitattuna. Omassa vertailuryhmässään SATOn tulos muihin pohjoiseurooppalaisiin asuntosijoittajiin verrattuna nousee yli keskiarvon.

2021

Sitoumukset

Vuoden 2021 aikana jatkamme 2020 vuonna aloittamaamme ilmastoriskien ja mahdollisuuksien kartoittamista ja raportoimista TCFD-viitekehyksen mukaisesti.

Jatkamme myös toimenpiteitä vastuullisuusohjelmamme mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. SATOn vastuullisuusohjelman mukaiset ilmastotavoitteet 2019-2022:

 • Vähennämme energiankulutusta 9 % vuoden 2015 tasosta vuoteen 2022 mennessä.
 • Vähennämme vedenkulutusta 6 % vuoden 2018 tasosta vuoteen 2022 mennessä.
 • Vähennämme toiminnastamme aiheutuvia päästöjä 18,5 % vuoden 2018 tasosta vuoteen 2022 mennessä.
 • Pienennämme koko elinkaaren hiilijalanjälkeä -5 % vuoteen 2022 mennessä, käyttöiän tarkastelujakson ollessa 50 vuotta.
 • Edistämme kiertotaloutta vähentämällä rakentamisesta aiheutuvan jätteen määrää lajittelulla ja ohjaamalla käyttökuntoiset materiaalit uusiokäyttöön.
 • Investoimme kiinteistöihin, jotka ovat lähellä palveluita ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella alle kilometrin säteelle tiheästi liikennöidyn joukkoliikennereitin pysäkistä.
 • Tuemme asukkaan mahdollisuuksia elää ilman omaa autoa.
 • Vähennämme sekajätteen osuutta 10 % vuosittain.
 • Tutkimme maalämmön mahdollisuutta kaikissa uudis- ja peruskorjauskohteissa.

Saavutukset

Ei saavutuksia saatavilla.

2020

Sitoumukset

Olemme sitoutuneet kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen mukaisiin tavoitteisiin, jotka vähentävät sähkön ja lämmön yhteenlaskettua kulutusta 10,5 prosenttia vuoden 2015 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Jatkoimme vuonna 2020 investointeja SATOkotien energiatehokkuuteen.

SATOn vastuullisuusohjelman mukaiset ilmastositoumukset:

 • Vähennämme energiankulutusta 9 % vuoden 2015 tasosta vuoteen 2022 mennessä.
 • Vähennämme vedenkulutusta 6 % vuoden 2018 tasosta vuoteen 2022 mennessä.
 • Vähennämme toiminnastamme aiheutuvia päästöjä 18,5 % vuoden 2018 tasosta vuoteen 2022 mennessä.
 • Investoimme kiinteistöihin, jotka ovat lähellä palveluita ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella alle kilometrin säteelle tiheästi liikennöidyn joukkoliikennereitin pysäkistä.
 • Vähennämme sekajätteen osuutta.

Saavutukset

Vuonna 2020 SATOn kotitalojen energian ominaiskulutus laski 3,8 prosenttia, veden ominaiskulutus nousi 1,2 prosenttia ja kasvihuonekaasujen ominaispäästöt laskivat 12,1 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Kiinteistösähkön ominaiskulutus nousi 8,2 prosenttia. Vedensäästöön tähtääviä toimenpiteitä siirrettiin kertomusvuonna koronapandemiasta johtuen eteenpäin. Korona-aikana vedenkulutus kodeissa kasvoi, koska asukkaamme viettivät poikkeusaikana enemmän aikaa kodeissaan.

Julkaisimme keväällä 2020 vihreän rahoituksen viitekehyksen, joka kytkee SATOn vastuullisuustavoitteet sen rahoitusratkaisuihin. Syyskuussa 2020 laskimme liikkeelle ensimmäisen vihreän joukkovelkakirjalainan, ja käytämme varat vihreän rahoituksen viitekehyksemme mukaisten vihreiden ja energiatehokkaiden kohteiden rahoitukseen ja/tai jälleenrahoitukseen.

Järjestimme yhdessä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen kanssa kierrätystapahtuman, jossa myytiin ja jaettiin Helsingin Oulunkylästä purettavan kerrostalokorttelin irtaimistoa. Kierrätyslöydöt houkuttelivat paikalle väkeä, ja tapahtuma keräsi kiitosta kävijöiltä. Tapahtuman ansioista säästimme luonnonvaroja 145 000 kg.

Vuonna 2020 SATO onnistui energiansäästötoimenpiteissä erinomaisesti ja energian ominaiskulutus pienentyi 10,2 % verrattuna vuoteen 2015. Tämän johdosta ylitimme vuodelle 2022 asetetun tavoitteen jo vuoden 2020 lopussa. Energiansäästön ansiosta myös toiminnastamme aiheutuneet päästöt pienentyivät.

2019

Sitoumukset

 • Olemme sitoutuneet kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen mukaisiin tavoitteisiin, jotka vähentävät sähkön ja lämmön yhteenlaskettua kulutusta 10,5 prosenttia vuoden 2015 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Jatkoimme vuonna 2019 merkittäviä investointeja SATOkotien energiatehokkuuteen ja vedensäästöön.
 • Vähennämme energiankulutusta 9 % vuoden 2015 tasosta vuoteen 2022 mennessä.
 • Vähennämme vedenkulutusta 6 % vuoden 2018 tasosta vuoteen 2022 mennessä.
 • Vähennämme toiminnastamme aiheutuvia päästöjä 18,5 % vuoden 2018 tasosta vuoteen 2022 mennessä.
 • Investoimme kiinteistöihin, jotka ovat lähellä palveluita ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella alle kilometrin säteelle tiheästi liikennöidyn joukkoliikennereitin pysäkistä.
 • Vähennämme sekajätteen osuutta.

Saavutukset

 • Vuonna 2019 SATOn talojen lämmön normitettu ominaiskulutus laski 2,2 prosenttia, veden ominaiskulutus 0,5 prosenttia ja kasvihuonekaasujen ominaispäästöt 15,4 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Kiinteistösähkön ominaiskulutus laski 0,8 prosenttia uudiskohteiden suhteellisen määrän lisääntyessä.
 • Asensimme lämpötila-antureita 6 000 kotiin, toimme lämpötilatiedon OmaSATOon ja otimme huipputehon rajoitustoiminnan käyttöön kaikissa anturoiduissa kohteissa.
 • Kannustimme asukkaita ilmoittamaan vuotavista hanoista ja pöntöistä. Korjasimme vuotoja ja asensimme 4 000 vettä säästävää kalustetta sekä asuntokohtaisen vesimittarin 500 kotiin.
 • Kannustamme asukkaita kierrättämään. Lisäsimme asukasviestintää ja neuvontaa jäteasioista, järjestimme 11 kierrätystapahtumaa sekä toimme muovinkeräyspisteen 10 000 kotitalouden ulottuville sekä 360 kierrätyskonttia asukkaiden käyttöön.
 • Keskitämme asunto-omaisuutemme hyvien liikenneyhteyksien ja palveluiden lähelle. Teemme investoinneista vastuullisuusarvioinnin ennen kaupantekoa. Uudis- ja korjausrakentamisessa huomioimme etenkin energiatehokkuuden ja elinkaariajattelun.

2018

Sitoumukset

Olemme sitoutuneet kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen mukaisiin tavoitteisiin, jotka vähentävät sähkön ja lämmön yhteenlaskettua kulutusta 10,5 prosenttia vuoden 2014 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Jatkoimme vuonna 2018 merkittäviä investointeja SATOkotien energiatehokkuuteen ja vedensäästöön.

 1. Päästöt -20 % vuoden 2013 tasosta
 2. Lämpö -23 % vuoden 2009 tasosta
 3. Vesi -20 % vuoden 2009 tasosta
 4. Sähkö +/- 0 vuoden 2014 tasosta
 5. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden seurannan kehittäminen
 6. Uudet investoinnit kohdennetaan joukkoliikenneyhteyksien varrelle
 7. Asukkaiden jätteiden lajittelun tehostaminen

Saavutukset

Lämmön sääkorjattu ominaiskulutus laski 2,6 prosenttia, veden ominaiskulutus 0,7 prosenttia ja kasvihuonekaasujen ominaispäästöt 2,8 prosenttia vuoteen 2017 nähden. Kiinteistösähkön ominaiskulutus nousi 0,8 prosenttia uudiskohteiden suhteellisen määrän lisääntyessä. Kiinteistösähkö on tuotettu päästövapaasti.

 • Asensimme 6000 vuokra-asuntoon lämpötilan ja ilmankosteuden seurantaan tarkoitetut anturit. Seurantajärjestelmän avulla havaitsemme ja korjaamme kulutuksen poikkeamat nopeasti. SATO on sitoutunut rakentamaan energiatehokkaita taloja ja tavoitteemme uudiskohteissa on energiatehokkuusluku 81. Käynnistimme energian- ja vedenkulutuksen sekä jätemäärien mittaamisen vuonna 2018 rakenteille lähteneillä työmaillamme.
 • Keskitämme asunto-omaisuutemme hyvien liikenneyhteyksien ja palveluiden lähelle. Teemme investoinneista vastuullisuusarvioinnin ennen kaupantekoa. Uudis- ja korjausrakentamisessa huomioimme etenkin energiatehokkuuden ja elinkaariajattelun.
 • Kannustamme asukkaita ottamaan ympäristön huomioon. Vuonna 2018 toimme muovinkeräyspisteet liki viiden tuhannen kotitalouden ulottuville. Lisäksi osallistuimme kansalliseen energiansäästöviikkoon ja jaoimme asukkaille energiansäästövinkkejä.

Olemme mukana HSY:n vetämässä ja ympäristöministeriön rahoittamassa BIORENT-projektissa, jonka tavoitteena on tehostaa biojätteen lajittelua ja vähentää ruokahävikkiä vuokra-asuntokiinteistöissä. Jatkossa kaikkien SATOkotien keittiöihin asennetaan suunnittelemamme jätevaunut, joissa on vähintään neljä eriväristä jäteastiaa. Samat värikoodit löytyvät jätekeräyspisteiden astioista.

Autoimme asukkaita kierrättämään turhat tavaransa tuomalla kierrätyskontteja ja -häkkejä kotitalojen pihoille. 472 kierrätyskonttiin kertyi tavaraa 282 000 kiloa.

Yrityksen kuvaus

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus sekä luoda kukoistavia naapurustoja, joissa ihmiset voivat hyvin. Omistamme, rakennutamme, ostamme ja korjaamme kaupunkikoteja, joissa asiakkaidemme on turvallista, huoletonta ja mukavaa asua. Kehitämme monipuolisia asumisratkaisuja erilaisiin asumistarpeisiin sekä tuotamme asiakkaillemme arkea helpottavia palveluja. Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Omistuksessamme on noin 26 800 SATOkotia Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa. Isona vuokranantajana kannamme vastuuta kaupunkien kehittymisestä ja asumisen ympäristövaikutuksista. Investoimme asukkaidemme toiveita vastaaviin vuokra-asuntoihin hyvien liikenneyhteyksien äärelle ja kasvamme kannattavasti. Kasvatamme asuntotarjontaa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa, joihin suurin osa muuttoliikkeestä kohdistuu.

Lisätietoja: sato.fi.

Tiina Lehti
Vastuullisuusasiantuntija
SATO Oyj
+358 40 777 6749
tiina.lehti@sato.fi

Sato Oyj:n logo