Vastuullisuusohjelmassa korostuvat hiilineutraalit kaupungit ja hyvinvoivat asukkaat

SATO Oyj

Vuoden ilmastotekomme

Vuonna 2019 julkaisimme vastuullisuusohjelmamme vuosille 2019–2022. SATOn vastuullisuusohjelma on syntynyt kuunnellen sidosryhmien, kuten asukkaitten ja eri yhteistyökumppaneiden näkemyksiä. Ohjelmassa korostuvat hiilineutraalit kaupungit ja hyvinvoivat asukkaat ja naapurustot.

SATO osallistui viidettä kertaa Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) -vastuullisuusvertailuun, joka tarjoaa kansainvälisesti vertailukelpoisen tuloksen. SATO säilytti GRESB-vertailussa neljä tähteä, asteikolla yhdestä viiteen mitattuna. Omassa vertailuryhmässään SATOn tulos muihin pohjoiseurooppalaisiin asuntosijoittajiin verrattuna nousee yli keskiarvon.

2019

Sitoumukset

 • Olemme sitoutuneet kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen mukaisiin tavoitteisiin, jotka vähentävät sähkön ja lämmön yhteenlaskettua kulutusta 10,5 prosenttia vuoden 2015 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Jatkoimme vuonna 2019 merkittäviä investointeja SATOkotien energiatehokkuuteen ja vedensäästöön.
 • Vähennämme energiankulutusta 9 % vuoden 2015 tasosta vuoteen 2022 mennessä.
 • Vähennämme vedenkulutusta 6 % vuoden 2018 tasosta vuoteen 2022 mennessä.
 • Vähennämme toiminnastamme aiheutuvia päästöjä 18,5 % vuoden 2018 tasosta vuoteen 2022 mennessä.
 • Investoimme kiinteistöihin, jotka ovat lähellä palveluita ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella alle kilometrin säteelle tiheästi liikennöidyn joukkoliikennereitin pysäkistä.
 • Vähennämme sekajätteen osuutta.

Saavutukset

 • Vuonna 2019 SATOn talojen lämmön normitettu ominaiskulutus laski 2,2 prosenttia, veden ominaiskulutus 0,5 prosenttia ja kasvihuonekaasujen ominaispäästöt 15,4 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Kiinteistösähkön ominaiskulutus laski 0,8 prosenttia uudiskohteiden suhteellisen määrän lisääntyessä.
 • Asensimme lämpötila-antureita 6 000 kotiin, toimme lämpötilatiedon OmaSATOon ja otimme huipputehon rajoitustoiminnan käyttöön kaikissa anturoiduissa kohteissa.
 • Kannustimme asukkaita ilmoittamaan vuotavista hanoista ja pöntöistä. Korjasimme vuotoja ja asensimme 4 000 vettä säästävää kalustetta sekä asuntokohtaisen vesimittarin 500 kotiin.
 • Kannustamme asukkaita kierrättämään. Lisäsimme asukasviestintää ja neuvontaa jäteasioista, järjestimme 11 kierrätystapahtumaa sekä toimme muovinkeräyspisteen 10 000 kotitalouden ulottuville sekä 360 kierrätyskonttia asukkaiden käyttöön.
 • Keskitämme asunto-omaisuutemme hyvien liikenneyhteyksien ja palveluiden lähelle. Teemme investoinneista vastuullisuusarvioinnin ennen kaupantekoa. Uudis- ja korjausrakentamisessa huomioimme etenkin energiatehokkuuden ja elinkaariajattelun.

2018

Sitoumukset

Olemme sitoutuneet kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen mukaisiin tavoitteisiin, jotka vähentävät sähkön ja lämmön yhteenlaskettua kulutusta 10,5 prosenttia vuoden 2014 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Jatkoimme vuonna 2018 merkittäviä investointeja SATOkotien energiatehokkuuteen ja vedensäästöön.

 1. Päästöt -20 % vuoden 2013 tasosta
 2. Lämpö -23 % vuoden 2009 tasosta
 3. Vesi -20 % vuoden 2009 tasosta
 4. Sähkö +/- 0 vuoden 2014 tasosta
 5. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden seurannan kehittäminen
 6. Uudet investoinnit kohdennetaan joukkoliikenneyhteyksien varrelle
 7. Asukkaiden jätteiden lajittelun tehostaminen

Saavutukset

Lämmön sääkorjattu ominaiskulutus laski 2,6 prosenttia, veden ominaiskulutus 0,7 prosenttia ja kasvihuonekaasujen ominaispäästöt 2,8 prosenttia vuoteen 2017 nähden. Kiinteistösähkön ominaiskulutus nousi 0,8 prosenttia uudiskohteiden suhteellisen määrän lisääntyessä. Kiinteistösähkö on tuotettu päästövapaasti.

 • Asensimme 6000 vuokra-asuntoon lämpötilan ja ilmankosteuden seurantaan tarkoitetut anturit. Seurantajärjestelmän avulla havaitsemme ja korjaamme kulutuksen poikkeamat nopeasti. SATO on sitoutunut rakentamaan energiatehokkaita taloja ja tavoitteemme uudiskohteissa on energiatehokkuusluku 81. Käynnistimme energian- ja vedenkulutuksen sekä jätemäärien mittaamisen vuonna 2018 rakenteille lähteneillä työmaillamme.
 • Keskitämme asunto-omaisuutemme hyvien liikenneyhteyksien ja palveluiden lähelle. Teemme investoinneista vastuullisuusarvioinnin ennen kaupantekoa. Uudis- ja korjausrakentamisessa huomioimme etenkin energiatehokkuuden ja elinkaariajattelun.
 • Kannustamme asukkaita ottamaan ympäristön huomioon. Vuonna 2018 toimme muovinkeräyspisteet liki viiden tuhannen kotitalouden ulottuville. Lisäksi osallistuimme kansalliseen energiansäästöviikkoon ja jaoimme asukkaille energiansäästövinkkejä.

Olemme mukana HSY:n vetämässä ja ympäristöministeriön rahoittamassa BIORENT-projektissa, jonka tavoitteena on tehostaa biojätteen lajittelua ja vähentää ruokahävikkiä vuokra-asuntokiinteistöissä. Jatkossa kaikkien SATOkotien keittiöihin asennetaan suunnittelemamme jätevaunut, joissa on vähintään neljä eriväristä jäteastiaa. Samat värikoodit löytyvät jätekeräyspisteiden astioista.

Autoimme asukkaita kierrättämään turhat tavaransa tuomalla kierrätyskontteja ja -häkkejä kotitalojen pihoille. 472 kierrätyskonttiin kertyi tavaraa 282 000 kiloa.

Yrityksen kuvaus

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus sekä luoda kukoistavia naapurustoja, joissa ihmiset voivat hyvin. Omistamme, rakennutamme, ostamme ja korjaamme kaupunkikoteja, joissa asiakkaidemme on turvallista, huoletonta ja mukavaa asua. Kehitämme monipuolisia asumisratkaisuja erilaisiin asumistarpeisiin sekä tuotamme asiakkaillemme arkea helpottavia palveluja.

Omistuksessamme on noin 26 000 SATOkotia Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa. Isona vuokranantajana kannamme vastuuta kaupunkien kehittymisestä ja asumisen ympäristövaikutuksista. Investoimme asukkaidemme toiveita vastaaviin vuokra-asuntoihin hyvien liikenneyhteyksien äärelle ja kasvamme kannattavasti. Kasvatamme asuntotarjontaa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa, joihin suurin osa muuttoliikkeestä kohdistuu. www.sato.fi

 

Sato Oyj:n logo