Aja Vaihtoehtoa -kampanja sai kansalaisilta kiitosta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Vuoden ilmastotekomme

Vuodenvaiheessa 2019-2020 Traficom toteutti monikanavaisen Aja Vaihtoehtoa -kampanjan, jonka tavoitteena on jakaa perustietoa vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien henkilöautojen käytöstä, ajamisen hinnasta ja elinkaarisista CO2-päästöistä. Kampanja sai kansalaisilta myönteisen vastaanoton ja moni kampanjakyselyyn vastaaja kiitti ajatuksia herättävästä kampanjasta.

 

2019

Sitoumukset

 • ISO 14001 – ja Green Office -sertifioituna virastona olemme sitoutuneet vähentämään liikennejärjestelmästä ja omasta toiminnastamme aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.
 • Vuoteen 2020 mennessä tavoitteemme on uudistaa ajoneuvokantaa, lisätä tieliikenteen kuljetusten vastuullisuutta sekä vaikuttaa lento- ja meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen kehittymiseen kestävällä tavalla.
 • Seuraamme liikenteen päästöjä liikennejärjestelmän tilakuvassa (www.liikennefakta.fi). Raportoimme omat päästömme WWF:n Ilmastolaskuriin

Saavutukset

 • Traficomin Autovertaamo.fi palvelua käytettiin ja autojen energiamerkkejä ladattiin yli 1,5 miljoonaa kertaa.
 • Keväällä Traficom järjesti yhdessä kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAOn kanssa Helsingissä laajan konferenssityöpajan ilmailun kansainvälisestä päästöjärjestelmä CORSIAsta. Traficom osallistui ICAOn kautta myös lentoliikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön edistämiseen.
 • Traficom osallistui aktiivisesti liikenne- ja viestintäministeriön johtamaan Suomen IMO-työskentelyyn. Kansainvälisessä merenkulkujärjestö IMOssa jatkettiin keskusteluja Suomen johdolla arktisten alueiden mustahiilipäästöjen rajoittamisesta. Suomi vaikutti myös IMOn kasvihuonekaasustrategian toimeenpanoon mm. tuomalla keskusteluun näkökulmaa digitalisaation tarjoamista mahdollisuuksista vähentää alusten kasvihuonekaasupäästöjä.
 • Tutkimusfaktaa hankittiin mm. autojen romutuspalkkiokampanjan vaikutuksista (Traficomin tutkimuksia 11/2019), digitalisaation hyödyntämisestä merenkulun päästövähennyksissä (Traficomin tutkimuksia 28/2019) sekä tehtiin ilmastovaikutusten arviointia joukkoliikenteen näkökulmasta. Liikenteen päästöseurantaa tuotettiin liikennejärjestelmän tilakuvaan (www.liikennefakta.fi ).
 • Traficomin päätoimipisteessä energiankulutus työntekijää kohden laski 11 % vuonna 2019 verrattuna vuoteen 2018.

2018

Sitoumukset

 • ISO 14001 – ja Green Office -sertifioituna virastona olemme sitoutuneet vähentämään liikennejärjestelmästä ja omasta toiminnastamme aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.
 • Vuoteen 2020 mennessä tavoitteemme on uudistaa ajoneuvokantaa, lisätä tieliikenteen kuljetusten vastuullisuutta sekä vaikuttaa lento- ja meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen kehittymiseen kestävällä tavalla.
 • Seuraamme liikenteen päästöjä liikennejärjestelmän tilakuvassa (www.liikennefakta.fi). Raportoimme omat päästömme WWF:n Ilmastolaskuriin

Saavutukset

Ajoneuvokannan uudistaminen ja tieliikenteen vastuullisten kuljetusten edistäminen:

 • Traficomin Autovertaamo.fi-palvelusta ladattiin autojen energiamerkkejä yli miljoona kertaa ja Liikennefakta.fi-sivujen vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien ajoneuvojen tilakuvaa kehitettiin.
 • Tutkimusfaktaa hankittiin vähäpäästöisemmästä työsuhdeautoilusta (Trafin tutkimuksia 14/2018), kuluttajien autonvalintakampanjasta (Trafin julkaisuja 18/2018) ja vaihtoehtoisilla käyttövoimilla ajamisen hintavertailusta.
 • Kuljetusyritysten ympäristövastuuta edistävää Vastuullisuusmallia tehtiin tunnetuksi. Julkisen sektorin kestäviä liikennehankintoja edistettiin.

Ilmailun ja merenkulun päästöt:

 • Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAOn kautta Traficom osallistui ilmailun kansainvälisen päästöjärjestelmä CORSIAn kehittämiseen ja vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön edistämiseen.
 • Kansainvälisessä merenkulkujärjestö IMOssa käytiin Suomen johdolla arktisten alueiden mustahiilikeskusteluja ja vaikutettiin IMOn kasvihuonekaasustrategian syntyyn.

Traficomin päätoimipisteessä energiankulutus työntekijää kohden laski 5 % vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017.

Yrityksen kuvaus

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen. Traficom edistää liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä vauhdittaa digiyhteiskunnan kehittymistä. Traficom tukee kestävää kehitystä ja huolehtii, että Suomessa on käytettävissä laadukkaat, turvalliset ja kohtuuhintaiset viestintäyhteydet ja -palvelut.

 

Liikenne- ja viestintäviraston logo