Keva

Keva

Kevan päämääränä on olla hiilineutraali suorien kiinteistösijoitustemme energiankäyttöä koskevien CO2-päästöjen osalta vuoteen 2030 mennessä.

 

Keva liittyi Helsingin Ilmastokumppaniksi 5.11.2020!

2020

Sitoumukset

Kevan päämääränä on olla hiilineutraali suorien kiinteistösijoitustemme energiankäyttöä koskevien CO2-päästöjen osalta vuoteen 2030 mennessä. Välitavoitteenamme on puolittaa kyseiset päästöt vuoden  2025 loppuun mennessä (vertailuvuotena vuosi 2018).

Konkreettisina, tavoitetta tukevina toimina:

  • Tavoittelemme kiinteistöjen energiankäytön tehostamista 12 % vuoden 2025 ja 20 % vuoden 2030 loppuun mennessä (toteutuneilla säästötoimenpiteillä ja ominaiskulutuksella mitattuna).
  • Paikallisesti kiinteistöillä tuotetun uusiutuvan energian osuus kulutetusta energiasta on 4 % vuoden 2025 ja 10 % vuoden 2030 loppuun mennessä.

Saavutukset

Raportointi keväällä 2021.

2019

Sitoumukset

Ei sitoumuksia saatavilla.

Saavutukset

Ei saavutuksia saatavilla.

Yrityksen kuvaus

Keva on Suomen suurin eläkevakuuttaja, joka huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista. Palvelemme yhteensä 1,2 miljoonaa julkisen sektorin työntekijää ja eläkkeensaajaa.

Kunta-alan työntekijöiden tuleviin eläkkeisiin varaudutaan eläkevastuurahaston avulla. Kevan sijoitustoiminnan perustehtävänä on rahaston varojen sijoittaminen niin, että sijoitustuotot mahdollistavat ennustettavan ja vakaan eläkemaksun tason pitkälle tulevaisuuteen.