Kevan päämääränä on olla hiilineutraali suorien kiinteistösijoitustemme energiankäyttöä koskevien CO2-päästöjen osalta vuoteen 2030 mennessä

Keva

Teemme kiinteistökannan ilmastotyötä kokonaisuus edellä, joten kaikki 70 erillistä energiankäytön tehostustoimenpidettä ovat yhdessä se paras ilmastotekomme. Taustalla vuodelle 2021 suunniteltujen, valmisteltujen ja osin julkaistujenkin suurempien ilmastotoimenpiteiden ohella.

2021

Sitoumukset

Kevan päämääränä on olla hiilineutraali suorien kiinteistösijoitustemme energiankäyttöä koskevien CO2-päästöjen osalta vuoteen 2030 mennessä.

Välitavoitteenamme on puolittaa kyseiset päästöt vuoden  2025 loppuun mennessä (vertailuvuotena vuosi 2018).

Konkreettisina, tavoitetta tukevina toimina:

  • Tavoittelemme kiinteistöjen energiankäytön tehostamista 12 % vuoden 2025 ja 20 % vuoden 2030 loppuun mennessä (toteutuneilla säästötoimenpiteillä ja ominaiskulutuksella mitattuna).
  • Paikallisesti kiinteistöillä tuotetun uusiutuvan energian osuus kulutetusta energiasta on 4 % vuoden 2025 ja 10 % vuoden 2030 loppuun mennessä.

Saavutukset

Ei saavutuksia saatavilla.

2020

Sitoumukset

Kevan päämääränä on olla hiilineutraali suorien kiinteistösijoitustemme energiankäyttöä koskevien CO2-päästöjen osalta vuoteen 2030 mennessä.

Välitavoitteenamme on puolittaa kyseiset päästöt vuoden  2025 loppuun mennessä (vertailuvuotena vuosi 2018).

Konkreettisina, tavoitetta tukevina toimina:

  • Tavoittelemme kiinteistöjen energiankäytön tehostamista 12 % vuoden 2025 ja 20 % vuoden 2030 loppuun mennessä (toteutuneilla säästötoimenpiteillä ja ominaiskulutuksella mitattuna).
  • Paikallisesti kiinteistöillä tuotetun uusiutuvan energian osuus kulutetusta energiasta on 4 % vuoden 2025 ja 10 % vuoden 2030 loppuun mennessä.

Saavutukset

Laitoimme uusien sitoumusten myötä uuden vaihteen silmään, muutenkin jo pitkään jatkuneessa ilmastotyössämme.

Saavutimme 18 % päästövähennykset (vrt. vuoden 2018 lähtötaso), joten olemme päässeet hyvään alkuun edetessämme kohti vuosien 2025 ja 2030 tavoitteitamme.

Energiankäytön hiilineutraaliustavoite vaatii ison määrä käytännön toimenpiteitä, joiden toteutus etenee suunnitellusti. Vuoden 2020 aikana toteutettiin 70 yksittäistä energiankäytön tehostustoimenpidettä, joilla saavutettiin yli 1,5 % laskennalliset energiansäästöt. Kolmanneksessa vuokra-asunnoistamme käynnistyi älykkään lämmitysohjauksen ja uusiutuvan lämmönhankinnan hankkeet. Aurinkopaneeleja asennettiin 5 toimitilakiinteistöön. Toimenpiteiden tahti on kiihtymään päin, vuosien 2021 ja 2022 uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden toimenpiteiden suunnittelu eteni odotetusti vuoden 2020 aikana. Kaikkiaan sääkorjattu energiankulutus pieneni Kevan kiinteistökannassa yli 6 % vuoden takaiseen verrattuna. Koska aktiivisia energiansäästötoimia tunnistettiin yli 1,5 %-yksikön edestä, on koronan aiheuttamasta toimistojen ja muiden toimitilojen vajaakäyttöasteesta johtuva kulutuksen muutos vajaa 5 %-yksikköä.

Yrityksen kuvaus

Keva on Suomen suurin eläkevakuuttaja, joka huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista. Palvelemme yhteensä 1,2 miljoonaa julkisen sektorin työntekijää ja eläkkeensaajaa. Kunta-alan työntekijöiden tuleviin eläkkeisiin varaudutaan eläkevastuurahaston avulla. Kevan sijoitustoiminnan perustehtävänä on rahaston varojen sijoittaminen niin, että sijoitustuotot mahdollistavat ennustettavan ja vakaan eläkemaksun tason pitkälle tulevaisuuteen.