Uusi strategiamme luo pohjaa ilmastotyöllemme

Helsingin Satama Oy

Vuoden ilmastotekomme

Paras saavutuksemme vuonna 2018 oli uusi strategia, jossa loimme pohjan nykyiselle ilmastotyöllemme. Kestävän kehityksen edelläkävijyys on yksi strategisista kärkihankkeistamme, joten kestävä kehitys ja ilmastokysymykset otetaan täysin uudella painoarvolla huomioon kaikessa tekemisessämme.

2018

Sitoumukset

 • Aloitamme Vuosaaren väylän syventämisen, joka mahdollistaa lastiyksikköä kohti energiatehokkaampien ja vähäpäästöisempien alusten käynnin kiinnittymisen Vuosaaren satamassa.
 • Edistämme mm. nesteytetyllä maakaasulla kulkevien alusten bunkrausta satamassa ja kartoitamme muidenkin vähäpäästöisten polttoaineiden bunkrausmahdollisuuksia.
 • Edistämme alusten maasähkön käyttöä satamakäynnin aikana mm. melun ja pakokaasupäästöjen vähentämiseksi.
 • Jatkamme vuonna 2017 käynnistettyä pilottihanketta hinnoittelussa, joka mahdollistaa ympäristöperusteiset alennukset alusten maksuissa.
 • Lisäämme omaa energiatehokkuuttamme esimerkiksi siirtymällä kenttävalaistuksessa tarpeen mukaan ohjautuvaan led-valaistukseen sekä parantamalla lämmönkulutuksen seurantaa. Teemme myös energiatehokkuuskatselmukset joka neljäs vuosi.

Saavutukset

Liityimme mukaan verkostoon lokakuun 31. päivä vuonna 2018, joten asettamme tavoitteet eivät ole vielä valmistuneet. Asettamamme tavoitteet ovat kuitenkin pitkän aikavälin toimenpiteitä.

 • Vuosaaren väylän syventämishanke on meistä johtumattomista syistä viivästynyt, mutta alkanee vuonna 2020
 • LNG käyttöiset alukset lisääntyivät vuonna 2018 odotusten mukaisesti ja niiden määrä kasvaa myös tulevaisuudessa ja meillä on valmiudet tähän määrän lisääntymiseen
 • Olemme käynnistäneet maasähköselvitykset Eteläsatamassa, jotta voisimme mahdollisuuksien mukaan tarjota maasähköä myös Eteläsatamassa
 • Ympäristöperusteisten alennusten suuruutta nostettiin vuoden 2019 hinnastoon
 • Olemme aloittaneet erilaisia työpajoja oman energiatehokkuuden parantamiseen, tänä vuonna järjestetään myös energiakatselmukset
 • Olemme lisäksi luoneet pääpiirteet Hiilineutraali Satama 2035 toimenpideohjelmalle ja se valmistuu vuoden 2019 aikana.

Yrityksen kuvaus

Helsinki on Euroopan vilkkain matkustajasatama. Helsingin Satama Oy luo sujuvat puitteet merimatkailulle Tallinnaan ja Tukholmaan. Vuonna 2018 Helsingin Sataman kautta kulki 12,1 miljoonaa matkustajaa.

Helsingin Satama on myös Suomen johtava ulkomaankaupan yleissatama. Kaikkiaan tavaraa sataman kautta kulki vuonna 2018 yhteensä 14,7 miljoonaa tonnia, joka on uusi rahtiennätys. Viennin pääartikkeleita ovat metsäteollisuustuotteet, koneet ja laitteet, tuonnissa korostuvat päivittäistavarakaupan tuotteet.

Satama palvelee pääkaupunkiseudun ja koko maan elinkeinoelämää ja hyvinvointia ja sillä on huomattavat positiiviset vaikutukset talouteen ja työllisyyteen. Helsingin Sataman vahvuuksia ovat tiheä linjaliikenne, tehokas infrastruktuuri, hyvät tie- ja rautatieyhteydet sekä erinomaiset yhteistyökumppanien kanssa tuotetut palvelut. Vuonna 2018 Helsingin Satama Oy:n liikevaihto oli 96,6 Meur.

Helsingin satama Oy logo