Flow Festivalin päästöt laskivat vuodesta 2018 vuoteen 2019 peräti 32%

Flow Festival

Vuoden ilmastotekomme

Flow Festivalin päästöt laskivat edellisvuodesta peräti 32 %. Flow-kävijäkohtaisesti päästöt voidaan rinnastaa vastaamaan kolmen maitolitran tuotannon hiilijalanjälkeä. Koko festivaalituotannon hiilijalanjälki kompensoitiin viime vuonna Gold Standard -sertifioituun metsityshankkeeseen Panamassa.

2019

Sitoumukset

  • Kasvatamme tapahtumassa myytyjen kasvis- ja vegaaniruoka-annosten määrää edellyttämällä tapahtuman ruokatoimijoilta sitoutumista kasvis- ja vegaanivaihtoehtojen käyttämiseen. Koulutamme ruokamyyjiä ja tarjoamme mahdollisuuden tehdä yhteistyötä vegaanisia raaka-aineita tarjoavan yhteistyökumppanin kanssa. Seuraamme tavoitteen toteutumista vuosittain myytyjen ruoka-annosten perusteella. Vuonna 2018 kasvisruoka-annosten osuus myydyistä ruoka-annoksista oli 46 %.
  • Suosimme kotimaisia lähitoimijoita sekä suunnittelemme ja optimoimme kuljetuksia entistä paremmin. Mittaamme tapahtumamme hiilijalanjälkeä. Vuonna 2018 18 % hiilijalanjäljestämme (71 tonnia hiilidioksidia) muodostui alihankkijoiden kuljetuksista.
  • Seuraamme energiankulutustamme ja tavoitteenamme on edistää uusiutuvien energiamuotojen saatavuutta Suvilahden alueella.

Saavutukset

Flow Festival on keskittynyt jo kymmenen vuoden ajan vähentämään päästöjään ja toimimaan vastuullisena festivaalijärjestäjänä. Flow onkin yksi maailman ensimmäisistä hiilineutraaleista tapahtumista. Festivaalin tuotannon kokonaishiilijalanjälki lasketaan vuosittain yhteistyössä Pöyry Finland Oy:n kanssa, ja hiilijalanjälki on kompensoitu vuodesta 2009 lähtien. Hiilidioksidipäästöjen minimoimiseksi Flow käyttää vihreää energiaa, tekee monivuotisia tuotannollisia ratkaisuja sekä kierrättää tai uusiokäyttää kaiken tuottamansa jätteen. Flow myös sitouttaa festivaalin alihankkijat, kumppanit ja ruokamyyjät vastuullisiin toimintamalleihin.

Flow Festivalin päästöt laskivat viime vuodesta peräti 32 %. Pöyryn mukaan: ”Tapahtuman hiilijalanjälki oli 272 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2e), jonka suuruusluokka vastaa arviolta noin 317 matkustajan edestakaista lentoa Helsingistä Bangkokiin. Flow-kävijäkohtaisesti päästöt voidaan rinnastaa vastaamaan kolmen maitolitran tuotannon hiilijalanjälkeä.” Koko festivaalituotannon hiilijalanjälki kompensoidaan tänä vuonna Gold Standard -sertifioituun metsityshankkeeseen Panamassa.

Hiilijalanjäljen lisäksi raportissa on laskettu toteutuneen hiilikädenjäljen vaikutus. Ilmastoystävällisemmillä valinnoilla, kuten tuulivoimalla tuotetun sähkön ja Neste MY uusiutuvan dieselin käytöllä sekä jätteiden lajittelulla ja kierrätyksellä arvioitiin säästyvän 49,5 tonnia kasvihuonekaasupäästöjä.

Festivaalin aikana sadat siivouksesta ja kierrätyksestä vastaavat työntekijät ja vapaaehtoiset huolehtivat, että jätteet lajitellaan ja kaikki festivaalista syntyvä jäte ohjataan hyötykäyttöön: joko energiatuotantoon tai jätemateriaalien uusiokäyttöön. Tavoitteena oli vähentää poltettavan sekajätteen määrää ja maksimoida biojätteen ja muiden uusiokäytettävien jätemateriaalien osuutta ja tässä onnistuttiin. Sekajätteen määrä oli lähes 80 prosenttia pienempi kuin viime vuonna. Tavoite on luopua sekajätteestä kokonaan.

Festivaalin oman ympäristötyön lisäksi Flow kannustaa kävijöitään toimimaan myös itse. Festivaalilla oli tarjolla ennätysmäärä kasvis- ja vegaaniruokaa sekä erityisen ympäristöystävällisiä Sustainable Meal -annoksia ja myös niiden myynnissä päästiin huippulukemiin. Kaikista myydyistä ruoka-annoksista peräti 50 % oli kasvis- tai vegaaniannoksia ja 24 % Sustainable Meal -annoksia. Lipunoston yhteydessä festivaalikävijällä oli mahdollisuus lahjoittaa Itämeren suojelutyöhön. Itämeren suojeluun lahjoitettiin tänä vuonna yhteensä 7 957 euroa. Festivaalikävijöiden oli myös mahdollista lahjoittaa pullopanttinsa Suomen Luonnonsuojeluliiton metsitysprojektiin. Flow’n kumppanin Reaktorin kampanjan myötä Madagaskariin istutettavien puiden lukumäärä on 11 869.

Yrityksen kuvaus

Flow Festival on Helsingin Suvilahdessa elokuisin järjestettävä kaupunkikulttuuri- ja musiikkifestivaali. Vuodesta 2004 järjestetty tapahtuma kerää kolmen festivaalipäivän aikana Suvilahden alueelle lähes 90 000 kävijää.

Musiikki Flow Festivalilla on monipuolista kattaen genrejä indierockista ja jazzista runsaaseen DJ-tarjontaan sekä klubimusiikkiin. Musiikkitarjonnan lisäksi Flow on perinteisesti panostanut vahvasti myös visuaaliseen taiteeseen, laajaan ravintolatarjontaan ja kaupunkikulttuuriin.

 

Flow festival logo