Kohti ilmastoneutraalia yhteiskuntaa

Assemblin

Julkaisimme käytännönläheisen ilmasto-ohjelman, joka tukee Assemblin-konsernin ilmastostrategiaa. Ilmasto-ohjelma sisältää konkreettisia tavoitteita ja suunnitelman asteittaisesta siirtymisestä kohti hiilineutraalia toimintaa. Assemblinin pitkän aikavälin ilmastotavoitteena on toiminnan ilmastoneutraalius vuoteen 2040 mennessä. Viimeistään tuolloin liiketoiminnastamme ei saisi aiheutua kasvihuonekaasujen suoria nettopäästöjä ilmakehään, ja sen jälkeen päästöjen tulisi kääntyä negatiivisiksi. Pyrimme vähentämään myös välillisiä päästöjä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

Sitoumukset

Assemblin edistää aktiivisesti asiakkaiden muutosprosessia kohti energiatehokkaita kiinteistöjä. Osallistumme prosessiin tarjoamalla monipuolisesti energiatehokkaita ratkaisuja, latauslaitteita ja muita palveluitamme. Jatkamme keskustelua vuokratoimipisteidemme omistajien kanssa kiinteistöjen sähkötuottajien vaihtamisesta ekosertifioituun sähköön sekä mahdollisuudesta asentaa jokaiseen vuokratoimipisteeseemme vähintään yksi sähköautojen latauspiste.

Assemblin on määritellyt 13 keskeistä näkökohtaa, jotka ovat vastuullisuusnäkökulmasta erityisen tärkeitä. Edistämme niitä aktiivisesti ja seuraamme työn etenemistä analysoimalla tunnuslukuja, jotka julkaisemme muun muassa vastuullisuusraportissamme vuosittain. Vastuullisuusnäkökohtia ovat esimerkiksi työterveys ja työturvallisuus, innovatiivinen tarjonta sekä luonnonvarojen käyttö ja jätehuolto.

Saavutukset

Ei saavutuksia saatavilla.

2020

Sitoumukset

 1. Kehitämme jatkuvasti autokantaamme. Muun muassa julkaisemme uuden työsuhdeautopolitiikan vuoden 2020 aikana. Jatkossa työsuhdeautomme tulevat olemaan joko täyssähköisiä tai hybridimalleja.
 2. Täydennämme ilmastostrategiaamme konkreettisella ilmasto-ohjelmalla.
 3. Tarjoamme ja toteutamme asiakkaillemme ratkaisuja, jotka parantavat kiinteistöjen energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä.
 4. Jatkamme keskustelua vuokratoimipisteidemme omistajien kanssa muun muassa kiinteistöjen sähkötuottajien vaihtamisesta ekosertifioituun sähköön sekä mahdollisuudesta asentaa jokaiseen vuokratoimipisteeseemme vähintään yksi sähköautojen latauspiste.

Saavutukset

Julkaisimme käytännönläheisen ilmasto-ohjelman, joka tukee Assemblin-konsernin ilmastostrategiaa. Ilmasto-ohjelma sisältää konkreettisia tavoitteita ja suunnitelman asteittaisesta siirtymisestä kohti hiilineutraalia toimintaa. Assemblinin pitkän aikavälin ilmastotavoitteena on toiminnan ilmastoneutraalius vuoteen 2040 mennessä. Viimeistään tuolloin liiketoiminnastamme ei saisi aiheutua kasvihuonekaasujen suoria nettopäästöjä ilmakehään, ja sen jälkeen päästöjen tulisi kääntyä negatiivisiksi. Pyrimme vähentämään myös välillisiä päästöjä.

Vuonna 2020 mukautimme toimintaamme viranomaisten suositusten mukaisesti ja torjuaksemme Covid-19-koronaviruksen leviämisen. Keskityimme isolta osalta koronaviruksesta viestimiseen ja mahdollisten toimenpiteiden toteuttamiseen. Vuonna 2020 Assemblin käynnisti pakolliset web-verkkokoulutukset työntekijöille. Koulutukset toteutetaan kolmella kielellä kolmessa maassa.

Matka kohti sähköistettyä autokantaa alkoi Norjan toiminnassamme muutama vuosi sitten, ja vuonna 2020 kaksi Ruotsin liiketoiminta-aluetta otti käyttöön uuden ajoneuvopolitiikan, jossa asetettiin vaativia tavoitteita sähköisille ja sähköverkkoon kytkettäville hybridiajoneuvoille. Suomessa politiikka julkistetaan vuoden 2021 aikana. Autokannan uudistamisen tukemiseksi on aloitettu laaja käyttöönotto latauspisteiden asentamiseksi toimistoihimme. Julkaisimme myös uuden Assemblin Charge-konseptin konsernitasolla, jonka pilottimalli asennettiin Suomen päätoimipisteeseen.

2019

Sitoumukset

 • Sitoudumme vähentämään toimitilojemme energiankulutusta 20 % vuoden 2017 tasosta vuoteen 2020 mennessä.
 • Koulutamme ja tiedotamme jatkossa enemmän henkilöstöämme ympäristöasioista.
 • Tarjoamme ja toteutamme asiakkaillemme ratkaisuja, jotka parantavat kiinteistöjen energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä.
 • Etsimme lisää keinoja henkilöstömme yksityisajojen vähentämiseksi.

Saavutukset

 • Olemme parantaneet huoltoautokantaamme ja melkein puolittanut huoltoautojemme päästömäärät.
 • Toteutimme henkilöstöllemme Kohti kestävää tulevaisuutta-ilmastokilpailun. Kilpailulla halusimme osallistuttaa henkilöstömme ideoimaan ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Osa annetuista ideoista on laitettu jo työn alle ja osa jo toteutettu.
 • Vaihdatimme pääkonttorimme valaistusratkaisut LED-valoihin.

Yrityksen kuvaus

Assemblin on täyden palvelun asennus- ja palvelukumppani, joka toimii Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Kehitämme, toteutamme ja ylläpidämme ilmaan, veteen ja energiaan liittyviä järjestelmiä. Visionamme on tarjota älykkäitä ja vastuullisia teknisiä ratkaisuja ja saada siten rakennukset toimimaan ja ihmiset viihtymään. Tukenamme on tiivis paikallinen yhteistyö ja vahva organisaatio. Assemblinin liikevaihto on noin 1 MRD euroa, ja palveluksessamme on noin 6 000 henkilöä yli sadalla pohjoismaisella paikkakunnalla.

Lue lisää: assemblin.fi.

 

Assemblin logo