Asetimme SBT-ilmastotavoitteet kolmantena mediayhtiönä maailmassa

Alma Media

Vuoden ilmastotekomme

Alma Media asetti vuonna 2018 tieteeseen perustuvat SBT-ilmastotavoitteet kolmantena mediayhtiönä maailmassa. Tavoitteiden mukaisesti yhtiö pienentää lähivuosina merkittävästi kiinteistöjensä sähkön, kaukolämmön ja kaukokylmän sekä työsuhdeautojensa polttoaineen kulutuksesta koituvia hiilidioksidipäästöjä ja etsii yhdessä alihankkijoidensa kanssa keinoja vähentää epäsuoria hiilidioksidipäästöjään.

2019

Sitoumukset

 • Alma Media vähentää kiinteistöjensä sähkön, kaukolämmön ja kaukokylmän sekä työsuhdeautojensa polttoaineen kulutuksesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä 21 prosenttia vuoteen 2025 mennessä (lähtötaso: vuosi 2016).
 • Alma Media vähentää epäsuoria, muun muassa alihankinnastaan koituvia hiilidioksidipäästöjä 10 prosenttia vuoteen 2023 mennessä (lähtötaso: vuosi 2016).

Saavutukset

 • Alma Media siirtyi, tavoiteaikataulua nopeammassa tahdissa, käyttämään kaikissa Suomen kiinteistöissään päästötöntä sähköä. Näin sähkönkulutuksesta aiheutuneet hankintaperusteiset epäsuorat päästöt olivat Suomessa 0 tCO2 -ekv vuonna 2019.
 • Tampereella sijaitsevan toimistorakennuksen ilmanvaihtoa säädettiin ja Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin valaistusta muutettiin energiatehokkaammaksi. Muutokset pienenisivät konsernin kasvihuonekaasupäästöjä noin 19 tCO2-ekv.
 • Alma Median epäsuoria Scope 3 -päästöjä alensivat paperiostojen kokonaismäärän väheneminen painotyökohtaisten painosmäärien pienemisen myötä. Lisäksi Alma Media ei enää ostanut paperilaatuja, joiden valmistusmenetelmä tuotti korkeita päästöjä paperitonnia kohti. Myös lentopäästöt sekä kuljetusten ja jätteidenkäsittelyn aiheuttamat päästöt pienivät.
 • Alma Median lehtipaino vähensi materiaalihukkaansa, eli painotuotannossa syntyvän hukkapaperin määrää, 1,3 prosenttia. Makkelia vähennettiin parantamalla tuotannon lopetuksen tarkkuutta ja lisäämällä koneiden ja laitteiden yllä- ja kunnossapitoa sekä puhdistushuoltoja.

2018

Sitoumukset

 • Alma Media vähentää kiinteistöjensä sähkön, kaukolämmön ja kaukokylmän sekä työsuhdeautojensa polttoaineen kulutuksesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä 21 prosenttia vuoteen 2025 mennessä (lähtötaso: vuosi 2016).
 • Alma Media vähentää epäsuoria, muun muassa alihankinnastaan koituvia hiilidioksidipäästöjä 10 prosenttia vuoteen 2023 mennessä (lähtötaso: vuosi 2016).
 • Alma Median kaikissa Suomen-kiinteistöissä siirrytään päästöttömään sähköön vuoden 2020 loppuun mennessä.
 • Alma Median lehtipaino parantaa materiaalitehokkuuttaan vuosittain kaksi prosenttia vuoteen 2025 saakka.

Saavutukset

 • Alma Media käynnisti vuonna 2018 päästöttömän sähkön osto-ohjelman siirtyäkseen kaikissa Suomen kiinteistöissään päästöttömään sähköön vuoden 2020 loppuun mennessä. Ensimmäisenä päästöttömään sähköön vuonna 2018 siirtyivät Alma Median pääkonttori Helsingissä ja lehtipaino Tampereella.
 • Alma Media käynnisti mittavan energiatehokkuusremontin vuokrakäytössä olleessa, vanhassa painokiinteistössään. Kiinteistö myytiin kesällä 2018, mutta Alma Media saattoi energiatehokkuusremontin loppuun ostajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Remontin arvioidaan pienentävän rakennuksen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä jatkossa vuosittain 274 hiilidioksiditonnilla.
 • Alma Median lehtipaino vähensi materiaalihukkaansa, eli painotuotannossa syntyvän hukkapaperin määrää, kahdeksan prosenttia.
 • Alma Media toteutti Tampereella sijaitsevassa suuressa toimistorakennuksessaan valaistusremontin, jossa otettiin samalla käyttöön älykäs säätöjärjestelmä. Muutosten arvioidaan vähentävän rakennuksen sähkönkulutuksen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä 42,1 tonnilla vuodessa.

Yrityksen kuvaus

Alma Media on uudistuva digitaaliseen palveluliiketoimintaan ja journalistisiin sisältöihin keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat Kauppalehti, Talouselämä, Iltalehti, Etuovi.com ja Monster. Alma Media rakentaa kestävää kasvua mediasta palveluihin tarjoten sisältöjä ja palveluja, jotka hyödyttävät käyttäjiä arjessa, työssä ja vapaa-ajalla. Alma Media toimii 10 Euroopan maassa. Alma Mediassa työskentelee noin 1 500 ammattilaista. Alma Median vuoden 2019 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 250,2 miljoonaa euroa. Lisätietoja: www.almamedia.fi

 

Alma Median logo