AEL-Amiedu Oy, Taitotalo

 

 

 

 

 

 

2018

Sitoumukset

Amiedu sitoutuu edistämään uudis- ja korjausrakentamisen sekä ylläpidon energiatehokkuutta tuotteistamalla vähintään kaksi uutta palvelutuotetta vuosittain.

Ami-säätiö sitoutuu investoimaan omien kiinteistöjensä rakentamisessa ja ylläpidossa energiatehokkuuteen siten, että ostettavan energian kulutus laskee vuoteen 2020 mennessä 20 % vuoteen 2010 verrattuna.

Ami-säätiö investoi uusiutuvan energian oppimisympäristöihin ja tuotantoon, tukee henkilöstönsä etätyömahdollisuuksia ja seuraa toimitusketjujen ympäristötietoisuutta.

Amiedu sitoutuu parantamaan Helsingin seudun kiinteistökannan sekä omien kiinteistöjensä sisäilman laatua aktiivisella kouluttamisella, seurantamittauksilla ja tarvittavilla korjaavilla toimenpiteillä energiatehokkuutta samalla kehittäen

Saavutukset

Ami-säätiö, Amiedu sai ISO 14001:2015 ympäristösertifikaatin keväällä 2019

Ami-säätiön jätehuolto on ollut hiilineutraalia keväästä 2018 saakka.