Uusi päärakennus on lämmitykseltään ja jäähdytykseltään 90-prosenttisesti omavarainen

Aalto-yliopisto

Vuoden ilmastotekomme

Kauppakorkeakoulun uusi päärakennus Otaniemessä otettiin käyttöön 2019. Kokonaisuus on A-energialuokkaa tavoitteleva, jonka lämmityksestä ainoastaan käyttöveden osuus lämmitetään kaukolämmöllä. Lämmitykseltään ja jäähdytykseltään 90-prosenttisesti omavaraisen kokonaisuuden katolla sijaitsevat sähköä tuottavat aurinkopaneelit.

2020

Sitoumukset

 • Aalto-yliopistokiinteistöt Oy sitoutunut toimitilojen energiatehokkuussopimuksessa tavoittelemaan 7% energiansäästöä vuoteen 2020, kokonaistavoitteena 10% energiansäästö vuoteen 2025. Aalto-yliopisto pyrkii tukemaan tavoitteen toteutumista.
 • Aalto-yliopisto pyrkii kannustamaan opiskelijoita kestävän kehitykseen linkittyviin opintoihin, mm teemaan fokusoiduin maisteriohjelmiin. Esim. Creative Sustainability  -maisteriohjelmaan 43 opiskelijaa/vuosi.
 • Aalto-yliopiston monitieteinen tutkimusyhteisö paneutuu erityisesti poikkitieteellisiin ongelmiin ja yhteiskunnan suuriin haasteisiin. Aalto-yliopisto tulee toteuttamaan merkittäviä ilmastonmuutoksen torjuntaan ja sen vaikutusten hallintaan liittyviä monialaisia hankkeita. Aalto-yliopiston teemaan linkittyviä ohjelmia ovat mm Clima-te-KIC; KIC Raw Materials; Materials Platform; infrat, mm. Bioeconomy ja RawMatters; Aalto Global impact. 

Saavutukset

Ei saavutuksia saatavilla.

2019

Sitoumukset

 • Aalto-yliopistokiinteistöt Oy sitoutunut toimitilojen energiatehokkuussopimuksessa tavoittelemaan 7 % energiansäästöä vuoteen 2020, kokonaistavoitteena 10 % energiansäästö vuoteen 2025. Aalto-yliopisto pyrkii tukemaan tavoitteen toteutumista.
 •  Aalto-yliopisto pyrkii kannustamaan opiskelijoita kestävän kehitykseen linkittyviin opintoihin, mm teemaan fokusoiduin maisteriohjelmiin. Esim. Creative Sustainability -maisteriohjelmaan 43 opiskelijaa/vuosi.
 • Aalto-yliopiston monitieteinen tutkimusyhteisö paneutuu erityisesti poikkitieteellisiin ongelmiin ja yhteiskunnan suuriin haasteisiin. Aalto-yliopisto tulee toteuttamaan merkittäviä ilmastonmuutoksen torjuntaan ja sen vaikutusten hallintaan liittyviä monialaisia hankkeita. Aalto-yliopiston teemaan linkittyviä ohjelmia ovat mm Climate-KIC; KIC Raw Materials; Materials Platform; infrat, mm. Bioeconomy ja RawMatters; Aalto Global impact
 • Aalto-yliopistokiinteistöt Oy jatkaa toimitilojen energiatehokkuussopimuksen toteuttamista, kokonaistavoitteena 10,5 % energiansäästö vuoteen 2025 (lähtötaso 2014). Aalto-yliopisto vähentää hiilidioksidipäästöjä kiinteistöjen lisäksi kaikessa toiminnassaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama hiilineutraalius 2030 -tavoite tukee tätä vahvasti.
 • Aalto-yliopisto tarjoaa kestävän kehityksen opetusta laaja-alaisesti. Climate University -hankkeen verkkokurssit valmistuvat 2020 aikana.
 • Aalto-yliopiston monitieteinen tutkimusyhteisö paneutuu yhteiskunnan suuriin haasteisiin kuten ilmastonmuutokseen. Vuoden 2020 aikana vahvistetaan uuden strategian ”Shaping a sustainable future” 2021-2030 painopisteet.

Saavutukset

 • Aalto-yliopistokiinteistöt Oy on vuoden 2019 aikana saavuttanut toimitilojen energiatehokkuussopimuksen välitavoitteen vuoden etuajassa. Nyt energiansäästöä on toteutettu 7,04 % vuoden 2014 lähtötasoon verrattuna.
 • Lukuvuonna 2019–2020 Aalto-yliopistossa kestävään kehitykseen keskittyy yhdeksän maisteriohjelmaa. Aalto-yliopiston suositun Creative Sustainability -maisteriohjelman sisäänotto on jatkunut. Ohjelma pääsi Financial Timesin kokoamalle globaalille kauppakorkeakoulujen parhaat käytännöt -listalle loppuvuodesta 2019. Vuoden 2019 aikana otettiin käyttöön uusi Curriculum Planner-opetussuunnitelmatyökalu johon sisällytettiin myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable DevelopmentGoals, SDGs). Vastuuopettajien tehtävänä oli määritellä pitääkö kurssi sisällään SDG-tavoitteita. Aallon noin 3000 kurssista 47 % käsittelee SDG-tavoitteita. 359 kurssia lukuvuosina 2020-22 käsittelee SDG#13, Climate action.
 • Laaja-alainen ja monitieteinen ilmastonmuutokseen liittyvä tutkimus jatkui lukuisissa hankkeissa. Aalto-yliopisto on mukana Climate University -projektissa, joka on 11 yliopiston yhteistyöhanke vuosina 2019-2020. Hanke edistää ilmastonmuutoksen opetusta suomalaisissa korkeakouluissa ja lukioissa. Hankkeessa kehitettävät verkkomateriaalit ovat kaikille avoimia.

Yrityksen kuvaus

Aalto-yliopisto on monialainen tiedeyhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Rakennamme innovatiivista yhteiskuntaa korkeatasoisen tutkimuksen, opetuksen ja taiteellisen toiminnan keinoin. Ilmastonmuutokseen liittyviä haasteita ratkomme osana tutkimusta, opetusta ja osana. Vuonna 2019 allekirjoitimme yliopistojen kansainvälisen Climate Letter -sitoumuksen. Toimintamme on globaalia, ja toimitilamme keskittyvät Espoon Otaniemeen. Opiskelijoita on noin 12 000 kuudessa eri korkeakoulussa ja henkilökuntaa on noin 4000.

Aalto-yliopiston logo.