Ilmastokumppaneiden vuoden ensimmäisessä webinaaritilaisuudessa 12.2. kuultiin kattaus innostavia ja konkreettisia esimerkkejä siitä kuinka SDG:t eli YK:n kestävän kehityksen tavoitteet näkyvät kaupungin ja yritysten vastuullisuustyössä.

Helsingin kaupungin yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti kertoi Helsingin kestävän kehityksen raportoinnista ja yhteistyön merkityksestä SDG-tavoitteiden toteuttamisessa sekä siitä miten raportointia käytetään kaupungin strategiatyössä sekä tiedonjakamisen ja osallistamisen välineenä.

Goforen kestävän kehityksen johtaja Kristiina Härkönen puolestaan jakoi näkemyksensä digitalisaatiosta kestävän ja yhdenvertaisen kehityksen mahdollistajana ja siitä miksi kestävän kehityksen tavoitteet tulisi integroida osaksi yritysten strategiaa ja toimenpiteitä ja miten he sen ovat Goforella toteuttaneet Good Growth -toimintamallinsa kautta.

Meiran strategia- ja vastuullisuusjohtaja Marleena Bask esitti hyvin konkreettisen esimerkin Meiran SDG-tavoitteiden pohjalle rakennetusta vastuullisuusohjelmasta ja siitä millaisia erityispiirteitä kahvi- ja maustetuotannon arvoketjuihin liittyy ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta.

Aalto-yliopiston kestävän kehityksen erityisasiantuntija Meri Löyttyniemi antoi katsauksen siihen kuinka SDG-tavoitteet on integroitu osaksi Aalto-yliopiston strategiaohjelmaa ja hiilineutraaliustavoitetta ja miten SDG:t on jalkautettu käytäntöön mm. opetussuunnittelun, tutkimuksen sekä AaltoSDG-mobiilisovelluksen kautta.

Esitysten ja paneelikeskustelun yhteydessä nousi esiin, että SDG:t tarjoavat hyvän paikallisen, kansallisen ja globaalin viitekehyksen organisaatioiden vastuullisuustyölle. Vastuullisuustyö ei ole sinällään uutta mutta vasta viime vuosina sitä on alettu tehdä laajamittaisemmin ja systemaattisemmin osana yritysten ja kaupunkien strategiatyötä. Edelleen kuitenkin, tämänkin tilaisuuden innostavista esimerkeistä huolimatta, haasteena on konkreettisten toimenpiteiden synnyttäminen, tarvittavien muutosten läpiviemiseen menevä aika ja myös yhteistyön tekeminen käytännön tasolla eri sidosryhmien kanssa.

Ilmastokumppanit haluavat osaltaan jatkaa tiedon- ja hyvien esimerkkien jakamista sekä yhteistyön edistämistä. Meihin voi olla rohkeasti yhteydessä!

Tilaisuuden esitykset ovat ladattavissa alla olevista linkeistä:

Viimeisimmät artikkelit