Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY aloittaa Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla kaksi hanketta, jätevesien käsittelyn energiatehokkuuden edistämiseksi. Toinen hankkeista keskittyy mädätetyn lietteen lämmöntalteenottoon ja lämmön hyötykäyttöön, toisessa hankkeessa kehitetään jätevedenpuhdistuksessa käytettävän ilmastuksen hapensiirtoa tehokkaammaksi.

Jätevedenpuhdistus kuluttaa kovasti energiaa. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon vuotuinen sähkönkulutus on noin 40 GWh ja lämmöntarve 34 GW. kerrotaan HSY:llä. Sen kehittämät lämmöntalteenottoratkaisut eivät tuota päästöjä, mikä vaikuttaa hillitsevästi ilmastoon.

Mädätetyn lietteen lämmöntalteenotolla hyödynnetään puhdistamon toiminnassa tuotettua lämpöä. Lietteestä talteen otettu lämpö on tarkoitus siirtää puhdistamon omaan lämmöntalteenottoverkostoon ja raakalietteeseen. Vuosittaisen hyödyksi saadun lämpöenergiamäärän arvioidaan olevan noin 2,8 GWh. Tämä vastaa keskimäärin 140 omakotitalon vuosittaista kokonaisenergiankulutusta tai 215 omakotitalon lämmitysenergian tarvetta.

Sähkönkulutusta pienennetään ilmastuksella

Ilmastus on osa jätevedenpuhdistuksen biologista prosessia. Sen ansiosta elävät bakteerit alkavat poistaa jätevedestä eloperäistä ainetta ja ravinteita. Kehityshankkeessa toteutettavan hapensiirtotehokkuuden parannuksen arvioidaan vähentävän muokattavien linjojen ilmankulutusta noin kolme prosenttia ja Viikinmäen vuotuista kokonaissähkönkulutusta noin 240 MWh.

Energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet ovat tuottaneet tulosta

Viikinmäen jätevedenpuhdistamo on jo noin 97 prosenttisesti omavarainen sähköenergian suhteen ja täysin omavarainen lämpöenergian suhteen. Puhdistustuloksetkin ovat erinomaisella tasolla.

Viikinmäen jätevedenpuhdistamo palvelee Helsingin keskisen ja itäisen metropolialueen noin 860 000 asukkaan ja alueen teollisuuden jätevedenpuhdistusta.

Lisää aiheesta
HSY

Kuva: HSY

Viimeisimmät artikkelit